เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เว็บไซต์ TripAdvisor จึงอาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้อง
เราสนับสนุนเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

[แสดงรายการ สถานที่ท่องเที่ยว บน TripAdvisor

TripAdvisor ทำรายการสถานที่ท่องเที่ยวถาวรที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ตลอดปี สถานที่ท่องเที่ยวจะต้องมีชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้จากสาธารณะอย่างเป็นทางการ และต้องเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามกำหนดการเปิดปิดปกติ หากมีบริการทัวร์ระหว่างวันและล่องเรือสำราญ เวลาออกเดินทางตามกำหนดการ สถานที่ออกเดินทาง และจุดหมายปลายทาง (ถ้ามี) ต้องมีข้อมูลนี้บนเว็บไซต์หรือโบรชัวร์ มีกฎข้ออื่นๆ ที่ใช้บังคับ คุณสามารถอ่านได้ที่นโยบายของ TripAdvisor เกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ให้บริการฉบับเต็ม
สถานที่ที่ไม่มีบริการถาวร (อาทิ ตลาดสด ตลาดนัด) สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์เท่านั้น และบริการต่างๆ เช่น ชั้นเรียนจะบันทึกไว้ในหมวดแหล่งข้อมูล ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลของคุณ

ชื่อ *
อีเมล *
บทบาทของคุณในธุรกิจนี้คืออะไร *

ข้อมูลสำหรับการบันทึกข้อมูลสถานที่ให้บริการสถานที่ท่องเที่ยวของคุณ

ประเทศ *
เมือง * (ที่อยู่สถานที่ให้บริการต้องใช้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ตามความเป็นจริง) *
รัฐ/จังหวัด/ภูมิภาค *
โทรสาร
อีเมล
เพจ Facebook
ประเภท * (เลือกหมวดที่ตรงสถานที่ท่องเที่ยวนี้มากที่สุด)
ระยะเวลาการเยี่ยมชมที่แนะนำ 
อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยว ของคุณ
จำกัด 400 ตัวอักษร
เพิ่มคำอธิบายในภาษาอื่น

ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้มีสิ่งต่อไปนี้หรือไม่

เลือกภาพถ่ายเพื่อแทนข้อมูลสถานที่ให้บริการนี้

ไฟล์รูปภาพ:

ส่งข้อมูลสถานที่ให้บริการนี้

ทำเครื่องหมายในกล่องนี้เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของสถานที่ให้บริการที่คุณกำลังส่งข้อมูลสถานที่ให้บริการและข้อมูลที่คุณส่งนั้นถูกต้อง ในการส่งภาพถ่าย คุณต้องยืนยันด้วยว่าคุณมีสิทธิ์ในการใช้ภาพถ่ายนี้บนเว็บ และตกลงยินยอมที่จะไม่ทำให้ TripAdvisor ได้รับความเดือดร้อนเสียหายในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือทุกประเด็นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รูปภาพของคุณ
ส่ง