เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เว็บไซต์ TripAdvisor จึงอาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้อง
เราสนับสนุนเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
การสำรวจความคิดเห็นของวันนี้
เวลาที่ท่านค้นหาข้อมูลสถานที่พักนั้น รีวิวที่มีการกล่าวถึงการบริการที่ดีเยี่ยมมีผลต่อการตัดสินใจของท่านหรือไม่

แสดงข้อมูลธุรกิจของคุณบน TripAdvisor

คุณสนใจใช้ประโยชน์จากการบันทึกข้อมูลสถานที่ให้บริการฟรีของ TripAdvisor หรือไม่

 • เข้าถึงลูกค้านักท่องเที่ยวหลายล้านคน
 • ในแต่ละเดือน ลูกค้าจำนวนมากกว่า 260 ล้านคนเข้าไปค้นหาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านทาง TripAdvisor คุณสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยวของคุณ (โรงแรม ที่พักพร้อมอาหารเช้า สถานที่ท่องเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ ร้านอาหาร เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อนักท่องเที่ยวหลายล้านคน

 • ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์การท่องเที่ยวชั้นนำ
 • เมื่อบันทึกข้อมูลสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณในไดเรกทอรีการท่องเที่ยวของ TripAdvisor คุณไม่เพียงแต่จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ที่ชนะรางวัลมาแล้วอย่าง www.tripadvisor.com แต่ยังปรากฏบนเว็บท่องเที่ยวชั้นนำอื่นๆ อีกด้วย

 • ส่งข้อความของคุณในเวลาที่เหมาะสม
 • TripAdvisor สามารถช่วยคุณเข้าถึงผู้บริโภคในเวลาเดียวกับที่พวกเขากำลังศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการของคุณด้วยเทคโนโลยีการค้นหาที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นเจ้าของโรงแรมในบอสตัน คุณจะได้รับประโยชน์มากมายจากการบันทึกข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณกับ TripAdvisor ผู้บริโภคที่มองหาโรงแรมในบอสตันสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ ได้แก่ คำอธิบายสถานที่ให้บริการและภาพถ่าย และอาจจะทำการจองห้องพักเลยก็เป็นได้!

เลือกประเภทธุรกิจของคุณ

ถ้าคุณเป็นตัวแทนสถานที่ให้บริการ บริการหรือบริษัทของคุณอย่างเป็นทางการ สร้างข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณกับ TripAdvisor ฟรีวันนี้ อ่านนโยบายข้อมูลสถานที่ให้บริการของเราด้านล่างเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายของ TripAdvisor เกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ให้บริการ
ที่พัก

เราบันทึกรายการที่พักที่ให้บริการห้องพัก/ยูนิตจำนวนมากในที่อยู่เดียวกันที่สามารถรองรับแขกหลายกลุ่มได้พร้อมๆ กัน

ที่พักจะต้องมีชื่อและที่อยู่อย่างเป็นทางการและมีการบริหารจัดการ ณ สถานที่เป็นประจำทุกวัน

เพื่อที่จะบันทึกลงในประเภทที่พักที่เฉพาะเจาะจง บรรณาธิการของเราจำเป็นต้องตรวจสอบที่พักนั้นว่า

ตรงตามข้อแนะนำของ TripAdvisor ในประเภทนั้นๆ ตามที่บันทึกไว้ที่นี่หรือไม่ ซึ่งหมายความว่าเราจำเป็นต้องเห็นการให้บริการเหล่านั้นได้รับการบันทึกบนเว็บไซต์ของที่พักหรือเว็บไซต์ของหุ้นส่วน เช่น กองการท่องเที่ยวหรือหุ้นส่วนในการจอง

หรือ

ได้รับใบอนุญาตที่พักในประเภทนั้นๆ โดยเฉพาะจากกองการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

เพื่อที่จะอยู่ในแท็บ โรงแรม ที่พักจะต้องมีคุณสมบัติครบสี่ประการต่อไปนี้

 • เคาน์เตอร์ต้อนรับเปิดให้บริการและมีพนักงานอยู่ตลอดเวลา
 • มีบริการทำความสะอาดห้องประจำวันรวมอยู่ในอัตราค่าห้องพัก
 • มีห้องมีห้องน้ำภายในห้องทุกห้อง
 • หากมีอัตราการเข้าพักขั้นต่ำ จะต้องไม่เกิน 3 คืน

เพื่อที่จะอยู่ในแท็บ“ ที่พักพร้อมอาหารเช้า/โรงแรมขนาดเล็ก” ที่พักจะต้องมี

 • พนักงานประจำสถานที่ให้บริการทุกวัน
 • มีบริการทำความสะอาดห้องประจำวันรวมอยู่ในอัตราค่าห้องพัก

เพื่อที่จะอยู่ในแท็บที่พักแบบพิเศษ ที่พักจะต้องมี

 • พนักงานประจำสถานที่ให้บริการทุกวัน

ที่พักประเภทอื่นๆ

 • ที่พักอื่นๆ ซึ่งมีการแบ่งห้องพัก (แบบหอพัก) จะพิจารณาเป็นโฮสเตลและบันทึกอยู่ในที่พักแบบพิเศษ”
 • TripAdvisor ทำงานเป็นหุ้นส่วนกับ FlipKey และ Holiday Lettings ดังนั้นเมื่อคุณลงทะเบียนบ้านพักตากอากาศที่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง สถานที่ให้บริการของคุณจะได้รับการบันทึกข้อมูลสถานที่ให้บริการบน TripAdvisor โดยอัตโนมัติ
 • ถ้าคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา แถบแคริบเบียนหรือเม็กซิโก ให้สมัครสมาชิกกับ FlipKey.
 • และในพื้นที่อื่นๆ ให้สมัครสมาชิกกับ Holiday Lettings
สถานที่ท่องเที่ยว

เราแสดงรายชื่อสถานที่ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นการถาวร กิจกรรมน่าสนใจตามฤดูกาล (อาทิ ตลาดเกษตรกร ตลาดของเก่า), สินค้าที่อยู่บนเว็บไซต์เท่านั้นหรือบริการต่างๆ เช่น ชั้นเรียนต่างๆ หรือบริการข้อมูลอาจจะบันทึกไว้ในหมวดแหล่งข้อมูล แต่จะไม่บันทึกไว้ในสถานที่ท่องเที่ยว เรามีรายชื่อผู้ให้เช่าอุปกรณ์ป้องกันสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น จักรยาน เซิร์ฟบอร์ดและสกูตเตอร์. เราไม่ได้ลงรายการผู้ให้เช่ารถยนต์/พาหนะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น โทรศัพท์มือถือ, แท็บเลต, และยูนิต GPS) หรือของใช้ส่วนตัว (เช่น รถเข็นเด็ก ร่มชายหาดและกล้อง)

สถานที่ท่องเที่ยวต้องมีชื่อที่อยู่ที่เป็นทางการและหมายเลขโทรศัพท์ บริการจะต้องเปิด/พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าเป็นรอบเวลาปกติ .

หากสถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่สถานที่ซึ่งอยู่กับที่ (เช่น ทัวร์หรือเรือสำราญ) จะต้องมีตารางเวลาออกเดินทาง, สถานที่นัดหมายและจุดหมายปลายทาง (หากมี) ประกาศบนเว็บไซต์หรือในโบรชัวร์ เราแสดงรายชื่อบริษัทที่มีทัวร์กลางวันหรือล่องเรือสำราญตอนกลางวัน

อาจมีบริษัททัวร์ที่มีทัวร์ส่วนตัวอยู่ในรายชื่อหาก

 • บริษัทมีทัวร์กลางวัน (ไม่ใช่ทัวร์แบบค้างคืนหรือใช้เวลาหลายวัน)
 • บริษัทได้รับอนุญาต/การยอมรับโดยเมืองพนักงานการท่องเที่ยวหรือในเมืองท้องถิ่น
 • บริษัทมีเว็บไซต์
 • มีคำว่า �ส่วนตัว_ ปรากฏอยู่บนรายชื่อที่แสดง
ร้านอาหาร

เรามีรายชื่อร้านอาหารที่เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไป สำหรับร้านอาหารที่มีสาขา เราทำรายการสถานที่แยกเป็นแต่ละแห่ง

แหล่งข้อมูล

เราทำรายการแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวที่แยกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 • ข้อมูลการท่องเที่ยวที่เป็นทางการ
 • เจ้าของหุ้นส่วนบ้านพักตากอากาศ
 • บริษัททัวร์แบบค้างคืนหรือให้บริการแบบรายบุคคล
 • เบ็ดเตล็ด
คุณลักษณะของข้อมูลสถานที่ให้บริการบน TripAdvisor
คุณลักษณะ
รายละเอียด
การจัดวางข้อมูลสถานที่ให้บริการ
แสดงรายการตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของที่อยู่สถานที่ให้บริการ
รีวิวจากผู้ใช้
ผู้เข้าชม TripAdvisor สามารถเขียนรีวิวจากผู้ใช้เกี่ยวกับสถานที่ให้บริการในได้ แต่เราไม่รับประกันว่ารีวิวจากผู้ใช้จะได้รับการเผยแพร่หรือไม่
ภาพถ่าย
คุณสามารถแนบภาพที่พักของคุณ (ไฟล์ .jpg, .gif, หรือ .png เท่านั้น) ในข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณได้เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น ขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับภาพแต่ละภาพคือ 5MB
คำอธิบาย
คุณสามารถเขียนคำอธิบายเพิ่มเข้าไปในข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณได้ ข้อจำกัด: จำนวนตัวอักษรสูงสุด 500 ตัวอักษร, ไม่มีแท็ก HTML, ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่เว็บหรือที่อยู่อีเมล และไม่มีการพิมพ์อักษรตัวใหญ่ทั้งหมด
ข้อมูลติดต่อและสถานที่ให้บริการได้แก่
ที่พัก:
ชื่อที่พัก ที่อยู่ ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด จำนวนวันเข้าพักชั้นต่ำ จำนวนวันเข้าพักสูงสุด จำนวนห้อง ประเภทที่พัก (โรงแรม โมเตล ที่พักพร้อมอาหารเช้า อื่นๆ) และบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อมูลติดต่อ (โทรศัพท์ อีเมล เว็บ) สามารถรวมอยู่ในรายชื่อผู้ร่วมธุรกิจ เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ TripAdvisor สำหรับธุรกิจ
สถานที่ท่องเที่ยว:
ชื่อ ที่อยู่ หมายเขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลและที่อยู่เว็บ
ร้านอาหาร
ชื่อ ที่อยู่ หมายเขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลและที่อยู่เว็บ โปรดรวมประเภทอาหาร ที่ตั้งของย่านบริเวณใกล้เคียง ราคาอาหารโดยเฉลี่ย เวลาทำการและคุณลักษณะพิเศษไว้ในข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณด้วย

TripAdvisor สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ และสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือลบข้อมูลสถานที่ให้บริการใดก็ตามไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม