เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เว็บไซต์ TripAdvisor จึงอาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้อง
เราสนับสนุนเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของ TripAdvisor

TripAdvisor เป็นบริการออนไลน์ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรงแรม รีสอร์ท ที่พักแรม การพักผ่อนในวันหยุด แพคเกจเดินทาง คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง เที่ยวบิน การเช่าสถานที่พักผ่อนในวันหยุด และข้อมูลอื่น ๆ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของ TripAdvisor® Media Network ซึ่งมี TripAdvisor LLC เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการ ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TripAdvisor ได้ที่หัวข้อ “การติดต่อบริษัทฯ”

บริษัทฯ ทราบดีว่าในการให้ข้อมูลออนไลน์ บริษัทฯ ต้องได้รับความไว้วางใจจากท่านเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับความไว้วางใจของท่านอย่างจริงจัง และให้ความสำคัญสูงสุดกับการรับรองความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้บริษัทฯ ดังนั้นก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โปรดอ่านนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวนี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ เกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่าน


ข้อมูลทั่วไป

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่ท่านบันทึกในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือข้อมูลที่ท่านให้บริษัทฯ โดยวิธีการอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวท่าน ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ตลอดจนชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ และที่อยู่ทางอีเมล์ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน บริษัทฯ อาจขอข้อมูลแผนการเดินทางของท่าน รูปแบบการเดินทาง และความชอบของท่าน รวมทั้งการเลือกอาหารสำหรับการเดินทาง การเลือกที่นั่ง ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของสายการบิน/โรงแรม/บริษัทรถเช่า ทางเลือกเกี่ยวกับ ชั้นโดยสาร สัมภาระและการออกตั๋ว ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วข้อมูลบางอย่างของท่านจำเป็นสำหรับการที่ท่านจะได้รับผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น สมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่สามารถนำบทวิจารณ์เกี่ยวกับการเดินทางบรรจุไว้ในเว็บไซต์ มีส่วนร่วมในสื่อเพื่อการสื่อสารสนทนา ส่งอีเมล์เนื้อหาของ TripAdvisor ให้ตนเองและผู้อื่น เข้าถึงจดหมายข่าวและเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการเดินทางที่จัดทำเฉพาะสมาชิกเท่านั้น และเข้าร่วมในการสำรวจ การแข่งขัน หรือการชิงโชค นอกจากนี้ หากท่านมีคำถามถึงบริษัทฯ หรือท่านเริ่มดำเนินการอื่นใดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับข้อมูลบางอย่างจากท่าน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น

ท่านมีโอกาสที่จะให้ข้อมูลสำหรับการติดต่อของผู้อื่นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใดแก่ TripAdvisor ท่านควรได้รับความเห็นชอบจากบุคคลดังกล่าวเสียก่อน

ข้อมูลจากแหล่งอื่น

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากบริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ และแหล่งข้อมูลอิสระอื่นเป็นครั้งคราว ทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งอื่นมารวมกับข้อมูลที่บริษัทฯ มี ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านเข้าเยี่ยมชม TripAdvisor โดยการ “คลิก-ผ่าน ” จากเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทและท่านได้ลงทะเบียนกับพันธมิตรนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้พันธมิตรอาจนำมาใช้ร่วมกับบริษัทฯ ตัวอย่างของข้อมูลอื่นที่บริษัทฯ อาจได้รับรวมถึงข้อมูลสำหรับการติดต่อและข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ในกรณีที่ท่านเข้าถึงบริการของบุคคลอื่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น บริการสื่อเพื่อสังคม บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเช่น ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีผ่านบริการดังกล่าว

การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม TripAdvisor บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลเซสชั่น (Session Data) ตลอดจนหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) โปรแกรมค้นดูเว็บ (Web Browser) และเว็บไซต์ที่แนะนำท่านมาสู่เว็บไซต์ TripAdvisor และบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เช่น เนื้อหาที่ท่านดูและหน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัตินี้คือ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจในสิ่งที่ผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ความสนใจ และเพื่อปรับประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของท่านให้ตรงกับความต้องการของท่าน

คุกกี้ (Cookie) และเทคโนโลยีเว็บอื่น

คุกกี้คือแฟ้มข้อมูลแฟ้มเล็กๆ ที่สามารถจัดเก็บในฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของท่าน (ในกรณีที่โปรแกรมค้นดูเว็บของท่านยินยอม) TripAdvisor.com และเว็บไซต์ในเครือใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปดังต่อไปนี้

 • เพื่อช่วยให้บริษัทฯ รู้จักโปรแกรมค้นดูเว็บของท่านว่าท่านเป็นผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อบันทึกและจดจำค่าตัวเลือก (Preferences) ที่ตั้งไว้ในขณะที่โปรแกรมค้นดูเว็บของท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะใช้คุกกี้ให้จดจำข้อมูลในการลงทะเบียนของท่าน ดังนั้นท่านจึงไม่จำเป็นต้องล็อกอินเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจบันทึกรหัสผ่านของท่านในคุกกี้ถ้าท่านทำเครื่องหมายในกล่องที่มีข้อความว่า "โปรดลงชื่อให้เข้าเว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จนกว่าจะลงชื่อออกจากเว็บไซต์" ขอเรียนให้ท่านทราบว่ารหัสประจำตัวสมาชิก รหัสผ่าน และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับบัญชีที่อยู่ในคุกกี้จะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย
 • เพื่อช่วยให้บริษัทฯ ปรับเนื้อหาในเว็บไซต์ ประสบการณ์ในการเข้าชมเว็บไซต์ และโฆษณาที่เสนอในเว็บไซต์ต่างๆ ของบริษัทฯ และเว็บไซต์อื่นในอินเตอร์เน็ตให้ตรงกับความต้องการของท่าน ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านเข้าถึงหน้าเว็บ คุกกี้จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติโดยบริษัทฯ ผู้ให้บริการ หรือพันธมิตรของบริษัทฯ เพื่อให้รู้จักโปรแกรมค้นดูเว็บของท่านในขณะที่ท่านท่องอินเตอร์เน็ต และเพื่อเสนอข้อมูลและโฆษณาที่มาจากความสนใจของท่าน โปรดดู การโฆษณา/ทางเลือก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯ และทางเลือกของท่าน
 • เพื่อช่วยประเมินและวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพของคุณสมบัติของเว็บไซต์และข้อเสนอในเว็บไซต์ ตลอดจนการโฆษณาและการสื่อสารทางอีเมล์ (โดยตัดสินจากอีเมล์ที่ท่านเปิดอ่านและการที่ท่านดำเนินการตามอีเมล์นั้น)

เมนู Help ที่ทูลบาร์ (Toolbar) ในโปรแกรมค้นดูเว็บส่วนใหญ่จะบอกวิธีการป้องกันไม่ให้โปรแกรมค้นดูเว็บของท่านรับคุกกี้ใหม่ๆ และวิธีการที่ทำให้โปรแกรมค้นดูเว็บแจ้งให้ท่านทราบเมื่อได้รับคุกกี้ใหม่ และวิธีปิดการใช้งานคุกกี้ต่างๆ ทั้งหมด ขอเรียนให้ท่านทราบว่าถ้าท่านปฏิเสธไม่รับคุกกี้ ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือสำหรับการเดินทางหลายส่วนที่มีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ อาจใช้เว็บบีคอน (Web Beacons) [หรือที่เรียกว่า เคลียร์จิฟ (Clear GIF) พิกเซลแท็ก (Pixel Tags) หรือเว็บบั๊ก (Web Bugs)] ซึ่งเป็นภาพกราฟฟิกขนาดเล็กที่มีข้อมูลบ่งชี้เฉพาะ (Identifiers) ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับคุกกี้ มีการใส่รหัสและวางอยู่บนหน้าเว็บ บริษัทฯ จะใช้เว็บบีคอนเพื่อติดตามรูปแบบการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เว็บไซต์จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งภายในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อส่งหรือสื่อสารกับคุกกี้ เพื่อทำให้บริษัทฯ ทราบว่าท่านเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ จากโฆษณาออนไลน์ที่ปรากฎในเว็บไซต์บุคคลอื่นหรือไม่ และเพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจยอมให้ผู้ให้บริการของบริษัทฯ ใช้เว็บบีคอนเพื่อช่วยให้บริษัทฯ ทราบว่าอีเมล์ใดที่ผู้รับเปิดอ่าน และเพื่อติดตามการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมและการดำเนินการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนั้นทำให้บริษัทฯ สามารถประเมินประสิทธิภาพของเนื้อหาของบริษัทและข้อเสนออื่น ๆ ในเว็บไซต์ได้

การโฆษณา/ทางเลือก

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

TripAdvisor มีความมุ่งมั่นที่จะเสนอเนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน ในการนี้บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการค้นหาเกี่ยวกับการเดินทางของท่าน เช่น การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสายการบิน เที่ยวบิน หรือโรงแรมของท่าน และบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเสนอโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือที่อื่นในทางออนไลน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านค้นหาเที่ยวบินไปฟลอริดาใน Th.TripAdvisor.com ท่านอาจเห็นโฆษณาแพคเกจเดินทางไปฟลอริดาใน Th.TripAdvisor.com หรือในเว็บไซต์อื่นที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการติดต่อของท่าน (เช่น ที่อยู่ทางอีเมล์) ร่วมกับบริษัทใดที่ไม่ใช่บริษัทในเครือเพื่อให้เสนอโฆษณาต่าง ๆ แก่ท่าน ท่านอาจเลือกที่จะไม่รับโฆษณาออนไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านจากเว็บไซต์อื่นจากการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางใน TripAdvisor.com โดยคลิก ที่นี่ และขอแจ้งให้ท่านทราบว่าหากท่านเลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่ปรับตามความต้องการของท่าน ท่านจะยังคงเห็นโฆษณาออนไลน์ แต่โฆษณาดังกล่าวจะเป็นโฆษณาทั่ว ๆ ไปและมีความเกี่ยวข้องกับท่านน้อยกว่า

ข้อมูลที่พันธมิตรทางธุรกิจและเครือข่ายโฆษณา เก็บรวบรวมเพื่อเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

โฆษณาหลายอย่างที่ท่านเห็นในกลุ่มเว็บไซต์ของ TripAdvisor.com เป็นการโฆษณาโดย TripAdvisor.com หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยินยอมให้บุคคลอื่นเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของท่านผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บุคคลอื่นเหล่านี้หมายรวมถึง (1) พันธมิตรทางธุรกิจที่เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อท่านดูโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือดำเนินการใด ๆ กับโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ (2) เครือข่ายโฆษณาที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านเมื่อท่านดูหรือดำเนินการใด ๆ กับโฆษณาที่ลงในเว็บไซต์ต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่รวบรวมโดยบุคคลอื่นเหล่านี้จะนำมาใช้เพื่อทำนายลักษณะนิสัย ความสนใจหรือความชอบของท่าน และเพื่อลงโฆษณาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในอินเตอร์เน็ตที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวสำหรับการติดต่อของท่านในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (เช่น ที่อยู่ทางอีเมล์) และบริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับบุคคลเหล่านี้ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าถึงและควบคุมคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่บุคคลอื่นเหล่านี้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่าน และนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคลอื่นเหล่านี้ และบริษัทเหล่านี้บางรายเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่าย (Network Advertising Initiative) ที่ให้ผู้บริโภคสามารถตัดโฆษณาที่ส่งมาจากสมาชิกได้จากแหล่งเดียว โปรดคลิกที่นี่หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ถ้าคุณเข้าถึงบริการของบุคคลภายนอก เช่น บริการของสื่อสังคม ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือก่อนที่จะเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเราสามารถนำมาใช้งานได้ผ่านบริการเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้เว็บไซต์ของคุณให้มีความเป็นส่วนตัว

เราได้ร่วมมือกับ Facebook ในการมอบ การปรับให้เป็นแบบส่วนตัวทันที ใน TripAdvisor สำหรับสมาชิก Facebook ถ้า การปรับให้เป็นแบบส่วนตัวทันที ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบน Facebook ของคุณตั้งค่าอยู่ที่ "เปิดใช้งาน" และคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ Facebook แล้ว จากนั้น TripAdvisor จะได้รับการปรับให้เป็นแบบส่วนตัวเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ แม้ว่าคุณจะเข้าใช้เว็บไซต์ TripAdvisor เป็นครั้งแรกก็ตาม ตัวอย่างเช่น เราจะแสดงรีวิวที่เพื่อนใน Facebook ของคุณได้โพสต์ลงบน TripAdvisor รวมถึงสถานที่ที่พวกเขาได้ไปเยือน ในการมอบประสบการณ์การปรับให้เป็นแบบส่วนตัวแก่คุณนี้ Facebook ได้นำข้อมูลที่คุณเลือกว่าสามารถนำมาใช้งานได้ตามที่คุณได้ระบุไว้ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบน Facebook เพื่อมอบให้กับเรา ข้อมูลดังกล่าวอาจประกอบด้วยชื่อ รูปโปรไฟล์ เพศ รายชื่อเพื่อน และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเลือกว่าสามารถนำมาใช้งานได้

เมื่อคุณเยี่ยมชม TripAdvisor เป็นครั้งแรก คุณจะเห็นตัวเลือกให้ปิด การปรับให้เป็นแบบส่วนตัวทันที ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ถ้าคุณตัดสินใจที่จะทำการปิดตัวเลือกดังกล่าวในภายหลัง คุณก็สามารถทำได้โดยลงชื่อเข้าใช้ Facebook แล้วคลิกที่ลิงก์ปิดใช้งานบน หน้านี้ หรือเลื่อนไปที่ลิงก์ "เรียนรู้เพิ่มเติม" ที่ด้านบนของหน้าใน TripAdvisor แล้วคลิก "วิธีปิดการปรับให้เป็นแบบส่วนตัว" นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิด การปรับให้เป็นแบบส่วนตัวทันที โดยแก้ไขการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน Facebook ของคุณ โปรดทราบว่า หากคุณมีเพื่อน Facebook ซึ่งกำลังใช้ TripAdvisor อยู่ พวกเขาอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับเราผ่าน Facebook ได้เช่นกัน หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้มีการแบ่งปันดังกล่าว คุณสามารถทำได้โดยแก้ไขการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวใน Facebook ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การปรับให้เป็นแบบส่วนตัวทันที ใน Facebook หรืออ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ การปรับให้เป็นแบบส่วนตัวทันทีของ TripAdvisor


การใช้ข้อมูลของท่าน

TripAdvisor จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อลงทะเบียนและบริหารจัดการบัญชีของท่าน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเข้าเว็บไซต์และการใช้เว็บไซต์ของท่าน เพื่อสื่อสารกับท่านเป็นการทั่วไป เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ TripAdvisor และส่งคำเชื้อเชิญจากชุมชนใน TripAdvisor เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตีพิมพ์บทวิจารณ์ของท่าน นำบรรจุลงในเว็บไซต์ในสื่อเพื่อการสื่อสารสนทนา และเนื้อหาอื่น ๆ ให้ชุมชนใน TripAdvisor ได้ เพื่อตอบคำถามและข้อคิดเห็นของท่าน เพื่อประเมินความสนใจและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อแจ้งข้อเสนอพิเศษและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือของพันธมิตรของบริษัทฯ ที่ท่านอาจให้ความสนใจ หรือเพื่อทำให้ประสบการณ์ของท่านกับ TripAdvisor ตรงกับความต้องการของท่าน เพื่อขอข้อมูลจากท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากการสำรวจต่าง ๆ เพื่อยุติข้อขัดแย้งหรือแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันกิจกรรมใด ๆ ที่อาจเป็นกิจกรรมต้องห้ามหรือกิจกรรมผิดกฎหมาย เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการใช้ของบริษัทฯ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในขณะเก็บรวบรวมข้อมูล การเข้าเว็บไซต์และใช้เว็บไซต์หมายความว่าผู้ใช้เว็บไซต์ให้ความเห็นชอบที่จะรับการสื่อสารตามที่ระบุข้างต้น

ถ้าท่านได้ลงชื่อในฐานะเจ้าของหรือผู้จัดการของสถานที่เช่าเพื่อพักผ่อนในวันหยุด หรือลงรายชื่อสถานที่เช่าเพื่อพักผ่อนในวันหยุด บริษัทฯ จะส่งข้อความทางอีเมล์ไปยังที่อยู่ทางอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ การสื่อสารทางอีเมล์ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ท่านได้รับความสะดวกในการรับประโยชน์จากโอกาสเกี่ยวกับการเดินทางในเว็บไซต์ของบริษัทฯ วิธีการหนึ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการคือ ส่งข้อความทางอีเมล์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางที่ท่านสนใจ ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านค้นหาเที่ยวบินไปนิวยอร์กในเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจส่งข้อความทางอีเมล์เกี่ยวกับค่าโดยสารทางเครื่องบินและการเดินทางไปนิวยอร์กหรือจุดหมายปลายทางอื่น การเข้าเว็บไซต์และใช้เว็บไซต์หมายความว่าผู้ใช้เว็บไซต์ให้ความเห็นชอบที่จะรับการสื่อสารตามที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ เชื่อว่าข้อความทางอีเมล์นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเดินทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่าน และขอเรียนให้ทราบว่าท่านมีโอกาสที่จะเลือกว่าจะรับข้อความทางอีเมล์เหล่านี้ที่บริษัทฯ ส่งให้หรือไม่

โปรดตรวจทานหัวข้อ "ทางเลือกในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลของท่าน" ที่ระบุต่อไปนี้สำหรับการใช้สิทธิของท่านในการสื่อสารทางอีเมล์

การใช้ข้อมูลของท่านร่วมกันบุคคลอื่น

TripAdvisor อาจใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการ ซึ่งให้บริการหรือปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัทฯ รวมถึงการวิเคราะห์ทางธุรกิจ การบริการลูกค้า การตลาด บริการสำรวจหรือชิงโชค และบริการป้องกันการฉ้อโกง บริษัทฯ อาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการเก็บรวบรวมข้อมูลในนามของบริษัทฯ ตลอดจนอนุญาตผู้ให้บริการดำเนินการเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่าที่จำเป็น หรืออำนวยความสะดวกในการส่งโฆษณาออนไลน์ที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของท่าน ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน แต่ผู้ให้บริการไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอีก
 • พันธมิตรทางธุรกิจ ที่บริษัทฯ เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการร่วมกัน ท่านจะทราบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้ขอ เพราะชื่อของบุคคลอื่นจะปรากฏร่วมกับชื่อบริษัทฯ หรืออาจปรากฏแยกต่างหากได้ ถ้าท่านเลือกที่จะเข้าถึงบริการต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย แต่ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมแนวทางปฏิบัติในด้านการรักษาความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรทางธุรกิจ
 • เว็บไซต์ที่แนะนำให้รู้จักเว็บไซต์ TripAdvisor ในกรณีที่ท่านได้รับการแนะนำให้รู้จักเว็บไซต์ TripAdvisor จากเว็บไซต์อื่น บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนของท่านร่วมกับเว็บไซต์ดังกล่าว เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางอีเมล์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และสิ่งที่ท่านชื่นชอบในการเดินทาง และบริษัทฯ ไม่จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเว็บไซต์ดังกล่าวและสนับสนุนให้ท่านตรวจสอบนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่แนะนำให้ท่านรู้จักเว็บไซต์ TripAdvisor ด้วย
 • บริการในด้านสื่อสังคม ท่านสามารถเลือกเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นสื่อสังคมบางเว็บไซต์และบริการต่าง ๆ โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (เช่น Facebook) เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว ท่านได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับเว็บไซต์เหล่านั้น และข้อมูลที่ท่านให้ใช้ร่วมกันจะถูกควบคุมโดยนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการรักษาความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์สื่อสังคมดังกล่าวได้
 • บริษัทต่างๆ ในกลุ่ม บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับบริษัทในกลุ่ม TripAdvisor Media รวมทั้งบริษัทแม่ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศและเว็บไซต์ต่าง ๆ ในกลุ่ม (รวมทั้ง DaoDao.com และ Kuxun.com) การใช้ข้อมูลร่วมกันนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ แก่ท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้ความสนใจ และตราบเท่าที่บริษัทแม่ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ บริษัทดังกล่าวจะปฏิบัติตามแนวทางที่เข้มงวดเท่าเทียมกับแนวทางปฏิบัติที่ระบุในนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวนี้เป็นขั้นต่ำ และบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับผู้อื่นในกรณีดังต่อไปนี้
 • เมื่อมีหมายศาล คำสั่งศาล หรือการดำเนินกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อทรงไว้หรือใช้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายของบริษัทฯ เพื่อแก้ต่างในการเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดค้านหรือสละสิทธิในการคัดค้านตามกฎหมายหรือสิทธิของบริษัทฯ
 • เมื่อบริษัทฯ เชื่อว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการสืบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการใด ๆ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือสงสัยว่าผิดกฎหมาย เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ TripAdvisor ลูกค้า หรือผู้อื่น และที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการให้บริการและสัญญาอื่น ๆ ของบริษัทฯ
 • เมื่อมีการดำเนินการเกี่ยวกับองค์กร เช่น การขายกิจการ การควบกิจการ การรวมกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ หรือในกรณีที่ไม่น่าเป็นไปได้คือการล้มละลาย

ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะสร้างข้อมูลประวัติใน TripAdvisor ผู้อื่นจะสามารถเห็นและระบุข้อมูลบางอย่างในข้อมูลประวัติของท่านได้จากการคลิกที่ชื่อของท่านบนหน้าจอ ท่านสามารถเห็นข้อมูลประวัติของท่านเช่นเดียวกับที่สาธารณะชนเห็น นอกจากนี้ถ้าท่านเลือกที่จะเข้าร่วมในโครงการการสื่อสารระหว่างสมาชิกถึงสมาชิกของบริษัทฯ (เช่น เครือข่ายนักเดินทาง และการส่งข้อมูลส่วนตัว) สมาชิกรายอื่น ๆ ของ TripAdvisor อาจติดต่อท่านโดยใช้ TripAdvisor เป็นสื่อกลาง อย่างไรก็ดี TripAdvisor จะไม่ใช้ที่อยู่ทางอีเมล์ของท่านร่วมกับสมาชิกรายอื่น และจะไม่เปิดเผยที่อยู่ทางอีเมล์ของท่านสู่สาธารณะ และสมาชิก TripAdvisor ทั้งหมดมีทางเลือกที่จะปิดคุณสมบัติในการสื่อสารระหว่างสมาชิกถึงสมาชิกเมื่อใดก็ได้

นอกจากที่ระบุข้างต้นแล้ว ท่านจะได้รับแจ้งเมื่อมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับบุคคลอื่น และท่านมีโอกาสที่จะเลือกว่าจะให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับบุคคลอื่นหรือไม่

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลโดยรวมหรือข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อร่วมกับบุคคลอื่น รวมทั้งบริษัทโฆษณาและบริษัทผู้ลงทุน ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ อาจแจ้งจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือโรงแรมหรือจุดหมายปลายทางเพื่อการพักร้อนที่เป็นที่นิยมที่สุดให้บริษัทโฆษณาของบริษัทฯ ทราบ ซึ่งข้อมูลนี้ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและจะนำไปใช้ในการพัฒนาเนื้อหาและบริการที่บริษัทฯ หวังว่าท่านจะให้ความสนใจ

การเข้าถึงข้อมูลของท่าน

บริษัทฯ พยายามที่จะรับรองว่าข้อมูลของท่านมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่กำหนดไว้และรับรองว่าข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลสำหรับการติดต่อของท่านและปรับปรุงข้อมูลสำหรับการติดต่อของท่านได้ โดยเข้าหน้าลงทะเบียนสมัครสมาชิกของท่านในเว็บไซต์ TripAdvisor ท่านสามารถปิดบัญชี TripAdvisor ของท่านโดยการติดต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่ทางอีเมล์ที่ระบุต่อไปนี้ และบริษัทฯ จะส่งอีเมล์ยืนยันคำขอของท่าน ขอเรียนให้ท่านทราบว่าหลังจากที่ท่านปิดบัญชีแล้ว ท่านไม่สามารถลงชื่อเข้าหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ดีท่านสามารถเปิดบัญชีใหม่เมื่อใดก็ได้ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของท่านในที่เก็บเอกสารสำคัญของบริษัทฯ (Archives) รวมทั้งเก็บรักษาข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ตลอดจนเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของการเก็บข้อมูล (Record-keeping Integrity) หากท่านไม่มีบัญชีกับบริษัทฯ หรือต้องการติดต่อบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ปรากฎในบัญชีของท่าน ท่านอาจขอให้บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูล ตัดทิ้งและแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่บริษัทฯ มีโดยส่งอีเมล์ให้บริษัทตามที่อยู่ทางอีเมล์ที่ระบุต่อไปนี้

ทางเลือกในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลของท่าน

 • ดังที่ได้ระบุข้างต้น ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลใด ๆ แก่บริษัทฯ แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจจำเป็นสำหรับการได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติบางประการที่เสนอในเว็บไซต์ TripAdvisor
 • ท่านอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและปิดบัญชีของท่านตามที่ระบุข้างต้น
 • เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกใน th.TripAdvisor.com ท่านมีทางเลือกว่าจะรับข้อความทางอีเมล์จาก th.TripAdvisor.com หรือไม่ ในฐานะสมาชิกลงทะเบียนของ Th.TripAdvisor.com ท่านอาจเปลี่ยนแปลงทางเลือกของท่านเมื่อใดก็ได้ผ่านเมนู Email Settings ในหน้าลงทะเบียนสมัครสมาชิก
 • ไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกลงทะเบียนของ TripAdvisor หรือไม่ ท่านมีโอกาสบอกเลิกรับข้อความส่งเสริมการขายในอีเมล์ที่บริษัทฯ ส่ง ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการส่งการสื่อสารอื่นให้ท่าน รวมทั้งประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการบริการและข้อความเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับบัญชี TripAdvisor ของท่าน โดยไม่เสนอโอกาสให้ท่านหลีกเลี่ยงไม่รับข้อความดังกล่าว .
 • เมนู Help ที่ทูลบาร์ (Toolbar) ในโปรแกรมค้นดูเว็บส่วนใหญ่จะบอกวิธีการป้องกันไม่ให้โปรแกรมค้นดูเว็บของท่านรับคุกกี้ใหม่ๆ และวิธีการที่ทำให้โปรแกรมค้นดูเว็บแจ้งให้ท่านทราบเมื่อได้รับคุกกี้ใหม่ และวิธีปิดการใช้งานคุกกี้ต่าง ๆ ทั้งหมด ขอเรียนให้ท่านทราบว่าถ้าท่านปฏิเสธไม่รับคุกกี้จาก TripAdvisor ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การคุ้มครองข้อมูลของท่าน

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ท่านมีความมั่นใจในการใช้ TripAdvisor และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม และแม้ว่าไม่มีเว็บไซต์ใดที่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยได้ บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการในด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านเทคนิค และด้านวัตถุ เพื่อช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้บริษัทฯ ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และพนักงานจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้ ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างระบบของท่านและระบบของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้นำข้อความมาเข้ารหัส (Encryption) และยังใช้ไฟร์วอล (Firewall) และระบบตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Detection Systems) เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลของท่าน

การรักษาความเป็นส่วนตัวของเด็ก

TripAdvisor เป็นเว็บไซต์สำหรับผู้เข้าชมทั่วไปและไม่เสนอบริการให้เด็กโดยตรง หากบริษัทฯ ทราบว่าบุคคลที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การเชื่อมโยงนอกเว็บไซต์

ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ TripAdvisor เชื่อมโยงท่านไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ดำเนินการภายใต้นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบถ้อยแถลงเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัวที่นำมาบรรจุลงในเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจมาตรการในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นอกสหรัฐอเมริกา

ในกรณีที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกสหรัฐอเมริกา ขอเรียนให้ท่านทราบว่าข้อมูลของท่านอาจถูกโอน จัดเก็บ และประมวลผลในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ ตั้งอยู่และมีการดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลกลางของบริษัทฯ แม้ว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลและกฎหมายอื่นของสหรัฐอเมริกาและของประเทศอื่นอาจไม่มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเท่ากับกฎหมายในประเทศของท่านแต่ขอให้ท่านแน่ใจว่า TripAdvisor ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อรับรองว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้รับความคุ้มครอง และการที่ท่านใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ท่านทราบว่าข้อมูลของท่านอาจถูกโอนไปสถานที่ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และของบุคคลอื่นที่บริษัทฯ ใช้ข้อมูลร่วมกันตามที่ระบุในนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว

TripAdvisor อาจปรับปรุงนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวนี้ในอนาคต การที่สมาชิกใช้เว็บไซต์อย่างต่อเนื่องภายหลังจากวันที่การปรับปรุงมีผลบังคับใช้ ถือว่าสมาชิกให้ความเห็นชอบการปรับปรุงดังกล่าว หากมีการปรับปรุงนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวในสาระสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกของบริษัทฯ ทราบโดยการส่งหนังสือแจ้งไปยังที่อยู่อีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้ หรือติดประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เห็นอย่างชัดเจน

การติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

อีเมล์: ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป

TripAdvisor LLC
141 Needham Street
Newton, MA 02464, USA

TripAdvisor ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และท่านสามารถติดต่อ TripAdvisor ได้โดยตรงหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลข้อมูลของท่านโดย TripAdvisor LLC โดยส่งคำถามไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ดังนี้ 141 Needham Street, Newton, MA, USA คำถามเกี่ยวกับการรักษาความเป็นส่วนตัวสามารถส่งไปที่ http://www.tripadvisor.com/help ได้เช่นเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปดูที่ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของเรา

©2014 TripAdvisor LLC. All rights reserved.

นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2011