เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เว็บไซต์ TripAdvisor จึงอาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้องเราสนับสนุนเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
เขียนรีวิวเพื่อรับ AirAsia BIG Points สูงสุด 1,500 คะแนนต่อเดือน!
TripAdvisor, เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก, ได้จับมือร่วมงานกับ AirAsia BIG เพื่อนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษมอบให้คุณ
เริ่มได้ที่นี่ >
 • รับ AirAsia BIG Points เมื่อคุณเผยแพร่รีวิวเกี่ยวกับโรงแรม, ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวบน TripAdvisor
 • รับ AirAsia BIG Points สูงสุด 1,500 คะแนนต่อเดือน (รีวิวโรงแรมไม่เกิน 4 รายการต่อเดือนจะมีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสม)
 • AirAsia BIG Points จะต่างกันไปตามโรงแรม,ร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณรีวิวแต่ละแห่ง
มองหาสัญลักษณ์นี้ เขียนรีวิวเพื่อรับคะแนน
แอร์เอเชีย บิ๊ก ลอยัลตี้โปรแกรม (AirAsia BIG Loyalty Programme)
20 ไมล์
เริ่มได้ที่นี่ >
ยังไม่ได้เป็นสมาชิก AirAsia BIG ใช่ไหม สมัครเลย
หมายเหตุ: TripAdvisor มีนโยบายไม่ยอมรับรีวิวเท็จโดยเด็ดขาดและมีกระบวนการตรวจจับรีวิวหลอกลวงอย่างเข้มงวด หากส่งรีวิวเท็จเข้ามา คุณจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมนี้และการมีส่วนร่วมใน TripAdvisor
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่ถามบ่อย
ถาม : ฉันจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไร
ตอบ : หากคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกโครงการ BIG Loyalty Programme ของแอร์เอเชียแล้ว คุณสามารถไปที่หน้าโปรโมชั่นของเราบน TripAdvisor (th.tripadvisor.com/AirAsia) และคลิก “เริ่มที่นี่” เพื่อกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่คุณพบได้ผ่านหน้าโปรโมชั่น
ถาม : ฉันไม่ใช่สมาชิก AirAsia BIG ฉันจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือไม่
ถาม : เฉพาะสมาชิก AirAsia BIG ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นที่จะสามารถสะสมคะแนน BIG Points ได้ คุณสามารถเป็นสมาชิก AirAsia BIG ได้ด้วยการสมัครโดยตรงที่นี่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในแบบฟอร์ม หลังจากได้รับหมายเลข BIG Shot ID แล้ว คุณสามารถกลับไปที่หน้าโปรโมชั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำ
ถาม : ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ BIG Loyalty Programme ของแอร์เอเชียได้อย่างไร
ตอบ : โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ AirAsia BIG ที่ http://www.airasiabig.com/th/th/ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ถาม : ฉันควรทำอย่างไรหลังจากลงทะเบียนในโครงการแล้ว
ตอบ : คุณต้องส่ง “รีวิวที่ผ่านเกณฑ์” อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) รีวิวเกี่ยวกับที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านอาหารที่คุณได้ไปมาแล้ว และรีวิวดังกล่าวต้องเขียนเป็นภาษาอินโดนีเซียหรือภาษาไทย คุณสามารถรับคะแนน BIG Points ได้สูงสุดถึง 1,500 คะแนนต่อเดือนจากการเข้าร่วมโครงการนี้
ถาม : การเข้าร่วมโครงการนี้มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง
ตอบ : คุณจะได้รับคะแนน BIG Points สำหรับรีวิวที่ผ่านเกณฑ์แต่ละรีวิวที่ได้รับเลือกให้เผยแพร่บน TripAdvisor
ถาม : ฉันควรเขียนรีวิวจำนวนเท่าใดบน TripAdvisor ในโครงการนี้
ตอบ : คุณต้องเผยแพร่อย่างน้อย 1 รีวิวเป็นภาษาอินโดนีเซียหรือภาษาไทยในแต่ละเดือนเกี่ยวกับที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านอาหาร คุณสามารถรับคะแนน BIG Points ได้สูงสุดถึง 1,500 คะแนนต่อเดือน และจำนวนคะแนน BIG Points ที่จะได้นั้นจะมีการระบุให้ทราบขณะเขียนรีวิว อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นสำหรับรีวิวที่พัก กล่าวคือ รีวิวที่ได้รับการเผยแพร่จำนวน 4 (สี่) รีวิวต่อเดือนต่อผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้นที่จะนำมานับในการรับคะแนน BIG Points
ถาม : ฉันจะส่งรีวิวเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาอินโดนีเซียหรือภาษาไทยได้หรือไม่
ตอบ : คุณสามารถส่งรีวิวเป็นภาษาใดก็ได้ที่รองรับโดย TripAdvisor แต่เฉพาะรีวิวในภาษาอินโดนีเซียหรือภาษาไทยเท่านั้นที่จะนับเป็นรีวิวที่ผ่านเกณฑ์และนับรวมในการสะสมคะแนน BIG Points
ถาม : ฉันเปลี่ยนหมายเลข BIG Shot ID ของฉันบน TripAdvisor แล้วหลังจากที่รู้ว่าตัวเองระบุหมายเลขผิดเมื่อสมัครโปรโมชั่น ฉันจะยังคงได้รับคะแนน BIG Points แม้ว่าจะใช้หมายเลข BIG Shot ID ที่ผิดหรือไม่
ตอบ : ไม่ได้ คุณจะได้รับคะแนน BIG Points ที่เกี่ยวข้องกับรีวิวที่เขียนภายใต้หมายเลข BIG Shot ID ที่ถูกต้องเท่านั้น ฉะนั้น สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คือ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนหมายเลขที่ถูกต้องในแบบฟอร์มการสมัคร
ถาม : ฉันสมัครโปรโมชั่นและเขียนรีวิวแล้ว ทำไมฉันไม่ได้รับคะแนน BIG Points ใดๆ เลย
ตอบ : ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ได้แก่
 • 1- รีวิวของคุณยังไม่ได้รับการเผยแพร่
 • 2- รีวิวอย่างน้อยหนึ่งรีวิวได้รับการปฏิเสธเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TripAdvisor
 • 3- คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนด้วยหมายเลข BIG Shot ID ที่ถูกต้อง
 • 4- โปรดรอเป็นระยะเวลา 6 (หก) สัปดาห์ก่อนที่จะมีการให้คะแนน BIG Points ที่เกี่ยวข้องสำหรับรีวิวที่ได้รับการเผยแพร่แต่ละรีวิว

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลของคุณเพื่อรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับรีวิวของคุณบน TripAdvisor
ถาม : ฉันไม่ใช่สมาชิก AirAsia BIG และไม่ต้องการเป็นด้วย ฉันจะยังคงเขียนรีวิวบน TripAdvisor ได้หรือไม่
ตอบ : ได้ คุณเลือกเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้หรือไม่ก็ได้ คุณยังคงสามารถเขียนรีวิวบน TripAdvisor ได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมโปรโมชั่นของแอร์เอเชีย แต่จะไม่สามารถสะสมคะแนน BIG Points ในโปรโมชั่นนี้ได้
ถาม : ฉันจะเขียนรีวิวเกี่ยวกับที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านอาหารเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งได้หรือไม่
ตอบ : ได้ หากรีวิวนั้นเกี่ยวกับการไปใช้บริการครั้งต่างๆ กัน บน TripAdvisor คุณสามารถเขียนรีวิวหนึ่งรีวิวเกี่ยวกับที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านอาหารใดๆ ก็ได้ต่อการไปใช้บริการแต่ละครั้ง หากคุณไปใช้บริการหลายครั้ง คุณสามารถส่งรีวิวต่อๆ มาสำหรับการไปใช้บริการเพิ่มเติมได้ดังนี้
 • • ที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว: คุณสามารถส่งรีวิวสำหรับการไปใช้บริการครั้งต่อๆ มาได้หลังจากที่รีวิวล่าสุดของคุณได้รับการเผยแพร่ไปแล้ว 3 (สาม) เดือน
 • • ร้านอาหาร: คุณสามารถส่งรีวิวสำหรับการไปใช้บริการครั้งต่อๆ มาได้หลังจากที่รีวิวล่าสุดของคุณได้รับการเผยแพร่ไปแล้ว 1 (หนึ่ง) เดือน
ถาม : ทำไมรีวิวของสถานที่ให้บริการต่างๆ ได้รับคะแนน BIG Points มากกว่าที่อื่นๆ
ตอบ : ทุกรีวิวมีความสำคัญสำหรับเรา แต่ชุมชน TripAdvisor ให้ความสำคัญกับรีวิวเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสถานที่ให้บริการที่ยังไม่ได้รับความคิดเห็นมากนัก สถานที่เหล่านี้ได้รับคะแนน BIG Points มากกว่า แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งให้ทราบ ดังนั้น หากคุณต้องการเขียนรีวิวเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการที่คุณได้ไปมาแล้ว อย่ารอช้า
ถาม : ฉันได้ลงทะเบียนกับแคมเปญอื่นที่คล้ายกับโปรโมชั่นนี้แล้ว ฉันจะได้รับรางวัลจากทั้งสองโครงการหรือไม่ หากรีวิวของฉันได้รับการเผยแพร่
ตอบ : ไม่ได้ คุณจะได้รับเฉพาะคะแนนรางวัลจากโครงการล่าสุดที่เชื่อมโยงกับบัญชี TripAdvisor ของคุณเมื่อถึงสิ้นเดือนเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่น AirAsia BIG คุณสามารถไปที่หน้าโปรโมชั่นของเรา หรือเข้าไปที่หน้าเว็บโดยคลิกที่สติกเกอร์คะแนนที่พบได้ในหน้าข้อมูลสถานที่ให้บริการทุกหน้า
ถาม: แคมเปญโปรโมชั่นโบนัสพิเศษจากภาพถ่ายมีกฎกติกาอะไรบ้าง
ตอบ: รีวิวที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นต้องเป็นไปตามกฎกติกาที่ใช้อยู่และต้องมีภาพถ่ายอย่างน้อย 1 ภาพ คุณต้องส่งทั้งรีวิวและภาพถ่ายมาภายในเดือนเดียวกันและรอบระยะเวลาโปรโมชั่นเดียวกัน ทั้งรีวิวและะภาพถ่ายต้องได้รับการเผยแพร่ ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ถ่ายภาพโดยแสดงให้เห็นสถานที่ที่อยู่ในรีวิว และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานของ TripAdvisor สะสมได้สูงสุด 750 คะแนนต่อบัญชีผู้ใช้ TripAdvisor 1 บัญชี และบัญชี AirAsia BIG Loyalty ที่เชื่อมโยงกันต่อเดือนสำหรับโปรโมชั่นภาพถ่ายนี้ และมอบให้เฉพาะกับรีวิวที่ส่งพร้อมภาพถ่ายมายัง TripAdvisor ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2015 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2015 ตามเวลาท้องถิ่น
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • รีวิวที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TripAdvisor จะไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับแคมเปญนี้ นอกจากนี้ เฉพาะรีวิวที่เขียนเป็นภาษาอินโดนีเซียหรือภาษาไทยเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา
 • คุณต้องเผยแพร่ “รีวิวที่ผ่านเกณฑ์” อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) รีวิวเกี่ยวกับที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านอาหารที่คุณได้ไปมาแล้ว รีวิวดังกล่าวต้องเขียนเป็นภาษาที่ผ่านเกณฑ์
 • รีวิวทั้งหมดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TripAdvisor คุณสามารถส่งรีวิวได้ในภายในช่วงโปรโมชั่น แต่เราอาจปฏิเสธรีวิวดังกล่าว หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราก่อนส่งรีวิวของคุณ เฉพาะรีวิวที่เผยแพร่แล้วเท่านั้นที่จะนำมานับรวมในโปรโมชั่นนี้
 • แคมเปญนี้จำกัดเฉพาะสมาชิกที่ถูกต้องของโครงการ BIG Loyalty Programme ของแอร์เอเชียและ TripAdvisor
 • คะแนน BIG Points ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถ่ายโอนเป็นของขวัญให้กับสมาชิกรายอื่นได้
 • ชื่อและหมายเลข BIG Shot ID ของคุณจะต้องถูกต้องและตรงกัน หากชื่อและหมายเลขโครงการสะสมคะแนนที่คุณระบุนั้นไม่ตรงกัน คุณจะไม่ได้รับรางวัล
 • ทั้งนี้ ห้ามมิให้ใช้บัญชีของ TripAdvisor และโครงการ BIG Loyalty Programme ของแอร์เอเชียหลายบัญชีในการรวมคะแนน BIG Points เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มจำนวนรางวัล
 • หากมีข้อสงสัยว่าเกิดการหลอกลวงหรือการลงทะเบียนเท็จ อาจไม่มีการให้คะแนน BIG Points
 • TripAdvisor จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของ TripAdvisor
 • รีวิวที่โพสต์ก่อนแคมเปญนี้จะไม่ผ่านเกณฑ์ภายใต้โปรโมชั่นนี้
 • ข้อกำหนดของแคมเปญนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบ TripAdvisor และ AirAsia BIG ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน แปลง แก้ไข ปรับ หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของโปรโมชั่นนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งเตือนหรือให้เหตุผลก่อน การตัดสินใจทั้งหมดของ TripAdvisor และ AirAsia BIG ถือเป็นที่สิ้นสุดและเป็นข้อบังคับสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
 • หากคุณมีคำถามอื่นใด โปรดไปที่แบบฟอร์มการสนับสนุนทั่วไป และเลือก “ข้อเสนอ/โปรโมชั่น” ใน “มีอะไรให้เราช่วยคุณได้บ้าง” ทีมสนับสนุนลูกค้าของเราจะติดต่อคุณในไม่ช้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ BIG Loyalty Programme ของแอร์เอเชียมีผลใช้บังคับกับแคมเปญนี้และผู้ใช้ทุกคนของเว็บไซต์ AirAsia BIG
 • ห้ามมิให้เข้าร่วมโครงการสะสมไมล์ด้วยรีวิว (Miles for Reviews) หลายโครงการในเวลาเดียวกัน คุณจะได้รับเฉพาะคะแนนรางวัลจากโครงการล่าสุดที่เชื่อมโยงกับบัญชี TripAdvisor ของคุณเมื่อถึงสิ้นเดือนเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นของแอร์เอเชีย คุณสามารถไปที่หน้าโปรโมชั่น หรือเข้าไปที่หน้าเว็บโดยคลิกที่สติกเกอร์คะแนนที่พบได้ในหน้าข้อมูลสถานที่ให้บริการทุกหน้า
 • คะแนนที่มีให้จะแตกต่างกันไปตามโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว
 • ผู้ใช้ที่เขียนรีวิวที่ตรงตามเงื่อนไขโดยเป็นไปตามกฎกติกาของโปรแกรมนี้ และได้แนบภาพถ่ายอย่างน้อย 1 ภาพเมื่อส่งรีวิวจะมีสิทธิ์รับคะแนนโบนัส เพิ่มเติมจากคะแนนที่แสดงในรีวิว โบนัสพิเศษสำหรับภาพถ่ายที่ได้รับการเผยแพร่พร้อมกับรีวิวจะมีมูลค่าเท่ากับ 50% ของคะแนนของรีวิวที่ได้รับการเผยแพร่ โบนัสจำนวนนี้จะพิจารณาจากการส่งพร้อมกับรีวิว โดยไม่ได้ดูที่จำนวนภาพถ่าย จะต้องมีการเผยแพร่ทั้งรีวิวและภาพถ่ายอย่างน้อย 1 ภาพ คุณจึงจะสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นโบนัสนี้ได้ ผู้ใช้ต้องเป็นผู้ถ่ายภาพโดยแสดงให้เห็นสถานที่ที่อยู่ในรีวิว สะสมได้สูงสุด 750 คะแนนต่อบัญชีผู้ใช้ TripAdvisor 1 บัญชี และบัญชี AirAsia BIG Loyalty ที่เชื่อมโยงกันต่อเดือน และมอบให้กับรีวิวที่ส่งพร้อมภาพถ่ายมายัง TripAdvisor ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2015 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2015 ตามเวลาท้องถิ่น โปรโมชั่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้อาจถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในโปรโมชั่นนี้ หรือโปรโมชั่นอื่นใดที่เสนอโดย TripAdvisor หรือหนึ่งในพันธมิตร บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือของ TripAdvisor