ปราสาทหินเมืองต่ำ
ปราสาทหินเมืองต่ำ
4.5
6:00 น. - 18:00 น.
วันจันทร์
6:00 น. - 18:00 น.
วันอังคาร
6:00 น. - 18:00 น.
วันพุธ
6:00 น. - 18:00 น.
วันพฤหัสบดี
6:00 น. - 18:00 น.
วันศุกร์
6:00 น. - 18:00 น.
วันเสาร์
6:00 น. - 18:00 น.
วันอาทิตย์
6:00 น. - 18:00 น.
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
tigerxmen
โดย tigerxmen
ศาสนสถานที่สร้างขึ้นจากศิลาแลงผลงานทางภูมิปัญญาโบราณอันน่าทึ่งสร้างเพื่อถวายองค์พระศิวะพลังศรัทธาที่อยู่เหนือกาลเวลา
พ.ย. ค.ศ. 2022
ปราสาทหินเมืองต่ำ เป็นปราสาทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านการวางแผนผังที่สวยงามสมดุลเป็นอย่างยิ่งและมีลวดลายภาพสลักที่งดงามประณีตโดยกลุ่มปราสาทประธานตั้งอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยระเบียงคตและสระน้ำรูปตัว L ที่มุมทั้ง 4 ด้าน ก่อสร้างด้วยหินศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลงไปถึงก้นสระ ขอบสระด้านบนแกะสลักด้วยหินทรายเป็นลำตัวนาค ที่มุมสระสลักเป็นนาค 5 เศียร เค้าเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามแบบฮินดู และแสดงถึงมหาสมุทรทั้ง 4 ที่ ล้อมรอบเขาพระสุเมรุตามคติพราหมณ์ นาคที่ขอบสระทั้ง 4 เป็นนาคแบบเศียรโลนไม่มีแผงรัศมีซึ่งเป็นศิลปะแบบบาปวนแบบดั้งเดิม ปราสาทนี้มีอายุมากกว่า1,000ปี ปราสาทนี้เป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดู คาดว่าคงสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะ ความโดดเด่นของปราสาทหินเมืองต่ำนี้ก็คือจะมีปรางค์องค์ใหญ่ตรงกลางล้อมรอบด้วยปรางค์ขนาดเล็กกว่าทั้ง 4 มุม ลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ 5 องค์ ตั้งอยู่บนศิลาแลงอันเดียวกัน เรียงเป็น 2 แถว แถวหน้า 3 องค์ ส่วนแถวหลังมีปรางค์อิฐจำนวน 2 องค์ วางตำแหน่งให้อยู่ระหว่างช่อง ของปรางค์ 3 องค์ ในแถวแรกทำให้สามารถมองเห็นปรางค์ทั้ง 5 องค์ พร้อมกันโดยไม่มีองค์หนึ่งมาบดบัง โบราณวัตถุที่ขุดพบ ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาชนะดินเผาเนื้อดิน เครื่องถ้วยชามเคลือบสีน้ำตาลและเคลือบสีเขียว เป็นจำนวนมาก วัสดุส่วนหนึ่งจากโบราณสถาน และโบราณวัตถุของปราสาทเมืองต่ำ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ได้ทรงนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำพระเครื่อง ที่เรียกว่า “พระสมเด็จจิตรลดา” อันโด่งดังและทรงพุทธคุณเป็นอย่างยิ่ง ในการเที่ยวชมปราสาทหินเมืองต่ำ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าเที่ยวชมแบบเหมารวมได้ หมายความว่า ท่านสามารถซื้อบัตรเที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเขาพนมรุ้งในราคา20บาท และถ้าท่านจ่ายเพิ่มอีก10บาท สามารถนำบัตรนี้มาเข้าเที่ยวชม ปราสาทหินเมืองต่ำร่วมได้ด้วย เท่ากับท่านต้องจ่ายเงินจำนวน30บาท แต่ ถ้าในกรณี ซื้อบัตรเที่ยวชมแยกระหว่างปราสาททั้งสองแห่ง จะต้องจ่ายเงินค่าเข้าเที่ยวชม สถานที่ละ 20บาท ในกรณี เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ครับ

แนะนำให้แก้ไขเพื่อปรับปรุงสิ่งที่เราแสดง
ปรับปรุงข้อมูลสถานที่ให้บริการนี้
พื้นที่

4.5
147 รีวิว
ดีเยี่ยม
86
ดีมาก
55
ธรรมดา
6
แย่
0
แย่มาก
0

tigerxmen
ไทย34,218 ผลงาน
พ.ย. ค.ศ. 2022
ปราสาทหินเมืองต่ำ เป็นปราสาทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านการวางแผนผังที่สวยงามสมดุลเป็นอย่างยิ่งและมีลวดลายภาพสลักที่งดงามประณีตโดยกลุ่มปราสาทประธานตั้งอยู่กึ่งกลาง ล้อมรอบด้วยระเบียงคตและสระน้ำรูปตัว L ที่มุมทั้ง 4 ด้าน ก่อสร้างด้วยหินศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลงไปถึงก้นสระ ขอบสระด้านบนแกะสลักด้วยหินทรายเป็นลำตัวนาค ที่มุมสระสลักเป็นนาค 5 เศียร

เค้าเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามแบบฮินดู และแสดงถึงมหาสมุทรทั้ง 4 ที่ ล้อมรอบเขาพระสุเมรุตามคติพราหมณ์ นาคที่ขอบสระทั้ง 4 เป็นนาคแบบเศียรโลนไม่มีแผงรัศมีซึ่งเป็นศิลปะแบบบาปวนแบบดั้งเดิม ปราสาทนี้มีอายุมากกว่า1,000ปี

ปราสาทนี้เป็นศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดู คาดว่าคงสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะ ความโดดเด่นของปราสาทหินเมืองต่ำนี้ก็คือจะมีปรางค์องค์ใหญ่ตรงกลางล้อมรอบด้วยปรางค์ขนาดเล็กกว่าทั้ง 4 มุม ลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ 5 องค์ ตั้งอยู่บนศิลาแลงอันเดียวกัน

เรียงเป็น 2 แถว แถวหน้า 3 องค์ ส่วนแถวหลังมีปรางค์อิฐจำนวน 2 องค์ วางตำแหน่งให้อยู่ระหว่างช่อง ของปรางค์ 3 องค์ ในแถวแรกทำให้สามารถมองเห็นปรางค์ทั้ง 5 องค์ พร้อมกันโดยไม่มีองค์หนึ่งมาบดบัง

โบราณวัตถุที่ขุดพบ ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ภาชนะดินเผาเนื้อดิน เครื่องถ้วยชามเคลือบสีน้ำตาลและเคลือบสีเขียว เป็นจำนวนมาก วัสดุส่วนหนึ่งจากโบราณสถาน และโบราณวัตถุของปราสาทเมืองต่ำ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ได้ทรงนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำพระเครื่อง ที่เรียกว่า “พระสมเด็จจิตรลดา” อันโด่งดังและทรงพุทธคุณเป็นอย่างยิ่ง

ในการเที่ยวชมปราสาทหินเมืองต่ำ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าเที่ยวชมแบบเหมารวมได้ หมายความว่า ท่านสามารถซื้อบัตรเที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเขาพนมรุ้งในราคา20บาท และถ้าท่านจ่ายเพิ่มอีก10บาท สามารถนำบัตรนี้มาเข้าเที่ยวชม ปราสาทหินเมืองต่ำร่วมได้ด้วย เท่ากับท่านต้องจ่ายเงินจำนวน30บาท แต่ ถ้าในกรณี ซื้อบัตรเที่ยวชมแยกระหว่างปราสาททั้งสองแห่ง จะต้องจ่ายเงินค่าเข้าเที่ยวชม สถานที่ละ 20บาท ในกรณี เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ครับ
เขียนเมื่อ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022
รีวิวนี้เป็นความเห็นหรือทัศนะของสมาชิก Tripadvisor และไม่ใช่ของ Tripadvisor LLC Tripadvisor ทำการตรวจสอบรีวิว

vanapong
เกาะเกร็ด, ไทย6,438 ผลงาน
ต.ค. ค.ศ. 2021 • ครอบครัว
ปราสาทเมืองต่ำ เป็นปราสาทที่ไม่มีชื่อแต่ตั้งชื่อเพราะว่าอยู่ต่ำกว่าเมืองพนมรุ้ง เป็นปราสาทขอมโบราณศิลปะแบบปาปวน
ปราสาทเมืองต่ำ เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะ โดยมีปรางค์ประธานถึง 5 องค์ ตามลักษณะของไวษณพนิกาย โดยปรางค์ประธานส่วนหน้าได้รับความเสียหายเหลือเพียงแค่ฐาน 🇹🇭😃📷🏰🌳🏞🇹🇭👍
เขียนเมื่อ 30 ตุลาคม ค.ศ. 2021
รีวิวนี้เป็นความเห็นหรือทัศนะของสมาชิก Tripadvisor และไม่ใช่ของ Tripadvisor LLC Tripadvisor ทำการตรวจสอบรีวิว

Natvitit S.
ไทย97 ผลงาน
ก.ย. ค.ศ. 2020 • เดินทางคนเดียว
ภายในเป็นปราสาทหินที่ดูเผินๆอาจจะไม่มีอะไร ปราสาทหินเล็กๆ ที่ตั้งไม่ห่างจากปราสาทหินพนมรุ้งมากเดินทาง 10 นาทีถึง ภายในเป็นปราสาทที่ยังคงสมบูรณ์แบบเหนือกาลเวลา สวยงาทและน่าอนุรักษ์ให้คงสืบไป
เขียนเมื่อ 3 กันยายน ค.ศ. 2020
รีวิวนี้เป็นความเห็นหรือทัศนะของสมาชิก Tripadvisor และไม่ใช่ของ Tripadvisor LLC Tripadvisor ทำการตรวจสอบรีวิว

Phon Phetchaboon
พัทยา, ไทย11 ผลงาน
มิ.ย. ค.ศ. 2018 • เพื่อนๆ
งดงาม วิจิตรศิลป์​ มหัศจรรย์​มาก คุ้มกับที่เหนื่อยเพราะเดินทางไกล​มาก แต่ด้วยความตั้งใจ ก็สมปรารถนา สมคำล่ำลือ
เขียนเมื่อ 6 สิงหาคม ค.ศ. 2018
รีวิวนี้เป็นความเห็นหรือทัศนะของสมาชิก Tripadvisor และไม่ใช่ของ Tripadvisor LLC Tripadvisor ทำการตรวจสอบรีวิว

mmyojo
ไทย1,052 ผลงาน
ก.ค. ค.ศ. 2018 • ครอบครัว
บรรยากาศรอบๆมีต้นไม้มากทำให้สวยงามร่มรื่น องค์ปราสาทไม่ต้องขึ้นบันไดสูง มีสระน้ำล้อมรอบ ได้รับการดูแลดี ปราสาทหินเมืองต่ำนี้อยู่ไม่ไกลปราสาทหินพนมรุ้ง
เขียนเมื่อ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2018
รีวิวนี้เป็นความเห็นหรือทัศนะของสมาชิก Tripadvisor และไม่ใช่ของ Tripadvisor LLC Tripadvisor ทำการตรวจสอบรีวิว

thanaphon r
68 ผลงาน
เม.ย. ค.ศ. 2018 • ครอบครัว
สวยงามไม่แพ้ปราสาทอื่นๆ แต่ขนาดอาจจะเล็กไปนิดหนึ่ง แต่ปัจจุบันเดินทางสะดวกมากกว่า อดีตมากๆ ถ้าจัดสรรเรื่องความสะอาดและที่พักมากกว่านี้จะดีมากๆเลย
เขียนเมื่อ 14 เมษายน ค.ศ. 2018
รีวิวนี้เป็นความเห็นหรือทัศนะของสมาชิก Tripadvisor และไม่ใช่ของ Tripadvisor LLC Tripadvisor ทำการตรวจสอบรีวิว

soonthorn01
กรุงเทพมหานคร (กทม.), ไทย1,140 ผลงาน
ก.พ. ค.ศ. 2017 • ครอบครัว
ปราสาทเมืองต่ำได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรพระนคร คล้ายสิ่งก่อสร้างในประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน เป็นศาสนสถานสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู ตามความเชื่อของสมัยนั้น ภาพสลักเรื่องราวเทพเจ้าและเรื่องราวในรามายณะและมหาภาระตะยุทธ บารายขนาบทั้งสี่ทิศ ผังบริเวณเป็นรูปเหลี่ยมตรงไปตรงมา ตามแบบการก่อสร้างพระนคร ต้องมาชมกันนะ
เขียนเมื่อ 15 มกราคม ค.ศ. 2018
รีวิวนี้เป็นความเห็นหรือทัศนะของสมาชิก Tripadvisor และไม่ใช่ของ Tripadvisor LLC Tripadvisor ทำการตรวจสอบรีวิว

ojungrai85
กรุงเทพมหานคร (กทม.), ไทย315 ผลงาน
ธ.ค. ค.ศ. 2017 • คู่รัก
คุณสามารถซื้อตั๋วได้แบบทูอินวัน ได้ในราคาพิเศษ คือชมได้ทั้งปราสาทเมืองต่ำและปราสาทพนมรุ้ง ที่น่าแปลกมากคือปราสาทพนมรุ้ง ทราบนามของผู้สร้าง แต่ปราสาทเมืองต่ำ ไม่ปรากฎว่าใครเป็นผู้สร้าง ศิลปะทั้งสองที่เหมือนกันมาก และเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเหมือนกัน แต่ไม่ใหญ่อลังการเท่าปราสาทพนมรุ้ง แต่ก็พลาดไม่ได้นะครับ
เขียนเมื่อ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2017
รีวิวนี้เป็นความเห็นหรือทัศนะของสมาชิก Tripadvisor และไม่ใช่ของ Tripadvisor LLC Tripadvisor ทำการตรวจสอบรีวิว

Plakemphet
จังหวัดเพชรบุรี, ไทย286 ผลงาน
เม.ย. ค.ศ. 2017 • ครอบครัว
แนะนำว่า หากจะไปเที่ยวปราสาทเขาพนมรุ้ง ให้แวะเข้าไปที่ ปราสาทเมืองต่ำ เสียก่อน (โดยซื้อตั๋วรวม ปราสาทเขาพนมรุ้ง ค่าเข้าชม ปราสาทเมืองต่ำ 20 บาท ค่าเข้าชม ปราสาทเขาพนมรุ้ง ก็ 20 บาท ซื้อตั๋วรวม ราคา 30 บาท ชมได้ทั้งสองแห่ง) ปราสาทเมืองต่ำ ตั้งอยู่ใกล้ทะเลสาบขนาดใหญ่ คู่กันมาแต่โบราณ
เขียนเมื่อ 20 เมษายน ค.ศ. 2017
รีวิวนี้เป็นความเห็นหรือทัศนะของสมาชิก Tripadvisor และไม่ใช่ของ Tripadvisor LLC Tripadvisor ทำการตรวจสอบรีวิว

Pokaekung
แม่สาย, ไทย744 ผลงาน
ธ.ค. ค.ศ. 2016 • เพื่อนๆ
ปราสาทหิน ไม่ใหญ่มากแต่สวยงาม มีกำแพงล้อมรอบทรงสี่เหลี่ยม มีซุ้มประตูทุกทิศ ด้านในมีสระน้ำล้อมมุมทั้งสี่ด้าน ตรงกลางมีปรางค์เป็นจุดศูนย์กลาง รอบๆ ปราสาทมีต้นไม้ร่มรื่น เหมาะแก่การมาเที่ยวชม ที่จอดรถนักท่องเที่ยว มีร้านอาหารขายด้วย
เขียนเมื่อ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2016
รีวิวนี้เป็นความเห็นหรือทัศนะของสมาชิก Tripadvisor และไม่ใช่ของ Tripadvisor LLC Tripadvisor ทำการตรวจสอบรีวิว

แสดงผลลัพธ์ 1-10 จาก 54
นี่คือข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณบน Tripadvisor ใช่ไหม
คุณเป็นเจ้าของหรือผู้บริหารสถานที่ให้บริการแห่งนี้ใช่ไหม อ้างสิทธิ์รายชื่อธุรกิจของคุณเพื่อตอบรีวิว อัปเดตโปรไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมายได้ฟรี
อ้างสิทธิ์ในข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณ

ปราสาทหินเมืองต่ำ (ประโคนชัย, ไทย) - รีวิว - Tripadvisor

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ปราสาทหินเมืองต่ำ

ปราสาทหินเมืองต่ำ เปิดให้บริการเวลา
  • อา. - ส. 06:00 น. - 18:00 น.


ร้านอาหารใกล้ๆ ปราสาทหินเมืองต่ำ: ดูร้านอาหารทั้งหมดใกล้ๆ ปราสาทหินเมืองต่ำ บน Tripadvisor