สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดใน Salisbury, อังกฤษ

สถานที่ท่องเที่ยว Salisburyสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใน Salisbury

จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ • อาคารทางสถาปัตยกรรม
ปิดให้บริการชั่วคราว
พิพิธภัณฑ์ทหาร • พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง
ปิดให้บริการชั่วคราว
โบราณสถาน • จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ
โบราณสถาน
พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง • อาคารทางสถาปัตยกรรม
โบราณสถาน
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
โบสถ์และวิหาร
จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ • ศูนย์การค้า