การแสดงซิมโฟนีที่ดีที่สุดใน เบอร์ลิน, เยอรมนี

การแสดงซิมโฟนีใน เบอร์ลิน