สถานที่ท่องเที่ยว ปราตี

สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดใน ปราตี (โรม), อิตาลี

สถานที่ท่องเที่ยว ปราตี

คะแนนจากนักท่องเที่ยว
ย่านใกล้เคียง
เหมาะสำหรับ
สถานที่ 152 แห่ง จัดเรียงตามรายการโปรดของนักท่องเที่ยว
หอสังเกตการณ์/หอคอย • พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
วาติกัน / บอร์โก
สะพาน
วาติกัน / บอร์โก
เปิดอยู่
จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ
ปราตี
จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ
ปราตี
อาคารทางสถาปัตยกรรม • อาคารราชการ
ปราตี
แหล่งน้ำ
ปราตี
อนุสาวรีย์/รูปปั้น
วาติกัน / บอร์โก
สะพาน
ปราตี
พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง
ปราตี
ปิดให้บริการชั่วคราว
บริเวณเดินชมประวัติศาสตร์
ปราตี
โรงบ่มไวน์และไร่องุ่น
ปราตี
พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง
ปราตี
ปิดให้บริการชั่วคราว
สถานที่ทางศาสนา • โบสถ์และวิหาร
ปราตี
สวนสาธารณะ
วาติกัน / บอร์โก
โบสถ์และวิหาร
ปราตี
ตลาดนัด/ถนนคนเดิน • ตลาดสด
ปราตี
โบราณสถาน • อนุสาวรีย์/รูปปั้น
ปราตี
เปิดอยู่
โบราณสถาน • จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ
ปราตี
โบสถ์และวิหาร
ปราตี
สะพาน
ปราตี
น้ำพุ
ปราตี
สะพาน
ปราตี
จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ
ปราตี
ร้านขายสินค้าจากโรงงาน
ปราตี
อาคารทางสถาปัตยกรรม • อาคารราชการ
วาติกัน / บอร์โก
อาคารราชการ
ปราตี
อนุสาวรีย์/รูปปั้น
วาติกัน / บอร์โก
ห้องสมุด
ปราตี
สถานที่เร้นลับ
ปราตี
อนุสาวรีย์/รูปปั้น
ปราตี
แสดงผลลัพธ์ 1-30 จาก 152