สถานที่ท่องเที่ยว ซานมาร์โก

สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดใน ซานมาร์โก (เวนิส), อิตาลี

สถานที่ท่องเที่ยว ซานมาร์โก

  • รายการโปรดของนักท่องเที่ยว
    กิจกรรมน่าสนใจที่จัดอันดับโดยใช้ข้อมูลบน Tripadvisor ซึ่งประกอบด้วยรีวิว คะแนน ภาพถ่าย และความนิยม
  • การจัดอันดับจากนักท่องเที่ยว
    สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับคะแนนสูงสุดบน Tripadvisor จากการรีวิวของนักท่องเที่ยว
คะแนนจากนักท่องเที่ยว
ย่านใกล้เคียง
เหมาะสำหรับ
สถานที่ 336 แห่ง จัดเรียงตามรายการโปรดของนักท่องเที่ยว
กิจกรรมน่าสนใจที่จัดอันดับโดยใช้ข้อมูลบน Tripadvisor ซึ่งประกอบด้วยรีวิว คะแนน ภาพถ่าย และความนิยม
พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง • โบราณสถาน
ซานมาร์โก
ปิดให้บริการชั่วคราว
จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ • อาคารทางสถาปัตยกรรม
ซานมาร์โก
จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ • บริเวณเดินชมประวัติศาสตร์
ซานมาร์โก
ละครเวที
ซานมาร์โก
โบราณสถาน • จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ
ซานมาร์โก
ปิดให้บริการชั่วคราว
โบสถ์และวิหาร
ซานมาร์โก
สะพาน
ซานมาร์โก
เปิดอยู่
ศูนย์การค้า
ซานมาร์โก
โบราณสถาน • สะพาน
ซานมาร์โก
บริเวณเดินชมประวัติศาสตร์
ซานมาร์โก
จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ • อาคารทางสถาปัตยกรรม
ซานมาร์โก
ปิดให้บริการชั่วคราว
โบราณสถาน • จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ
ซานมาร์โก
ปิดให้บริการชั่วคราว
ละครเวที
ซานมาร์โก
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ซานมาร์โก
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ซานมาร์โก
ปิดให้บริการชั่วคราว
หอศิลป์ • จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ
ซานมาร์โก
ร้านขายโบราณวัตถุ
ซานมาร์โก
อาคารทางสถาปัตยกรรม • พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ซานมาร์โก
ปิดให้บริการชั่วคราว
อาคารทางสถาปัตยกรรม • ละครเวที
ซานมาร์โก
พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง
ซานมาร์โก
ปิดให้บริการชั่วคราว
โบสถ์และวิหาร
ซานมาร์โก
พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง
ซานมาร์โก
ปิดให้บริการชั่วคราว
พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง
ซานมาร์โก
ปิดให้บริการชั่วคราว
จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ • สถานที่ทางศาสนา
ซานมาร์โก
สถานที่ทางศาสนา • โบสถ์และวิหาร
ซานมาร์โก
จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ
ซานมาร์โก
หอศิลป์ • อาคารทางสถาปัตยกรรม
ซานมาร์โก
ปิดให้บริการชั่วคราว
อนุสาวรีย์/รูปปั้น
ซานมาร์โก
สถานที่ทางศาสนา • โบสถ์และวิหาร
ซานมาร์โก
ห้องสมุด
ซานมาร์โก
แสดงผลลัพธ์ 1-30 จาก 336