สถานที่ท่องเที่ยว ไครสต์เชิร์ช

สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดใน ไครสต์เชิร์ช, นิวซีแลนด์

สถานที่ท่องเที่ยว ไครสต์เชิร์ช

 • จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ • อนุสาวรีย์/รูปปั้น
  เปิดอยู่
 • Christchurch: Bridge of Remembrance
  สะพาน • อนุสาวรีย์/รูปปั้น
 • Chalice at night
  อนุสาวรีย์/รูปปั้น
  เปิดอยู่
 • Back where he belongs
  อนุสาวรีย์/รูปปั้น
 • New Zealand World Peace Bell (5)
  จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ • อนุสาวรีย์/รูปปั้น
 • John Robert Godley Statue
  อนุสาวรีย์/รูปปั้น
 • Diminish and Ascend (2)
  จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ • อนุสาวรีย์/รูปปั้น
 • Queen Victoria Statue (2)
  จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ • อนุสาวรีย์/รูปปั้น
  เปิดอยู่ • North Island Brown Kiwi
  สถานที่ชมธรรมชาติ/ชีวิตสัตว์ป่า • สวนสัตว์
 • Sumatran Tiger
  สถานที่ชมธรรมชาติ/ชีวิตสัตว์ป่า • สวนสัตว์
 • fish pond
  สถานที่ชมธรรมชาติ/ชีวิตสัตว์ป่า • สวนสาธารณะ
 • Lake view
  สถานที่ชมธรรมชาติ/ชีวิตสัตว์ป่า
 • Spencer Park Beach
  สถานที่ชมธรรมชาติ/ชีวิตสัตว์ป่า
 • Lake with island
  สถานที่ชมธรรมชาติ/ชีวิตสัตว์ป่า
 • สถานที่ชมธรรมชาติ/ชีวิตสัตว์ป่า • สวนสาธารณะ
 • แหล่งน้ำ • สถานที่ชมธรรมชาติ/ชีวิตสัตว์ป่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใน ไครสต์เชิร์ช

ดูทั้งหมด
รถราง • จุดชมวิวทางรถไฟ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
สถานที่ชมธรรมชาติ/ชีวิตสัตว์ป่า • สวนสัตว์
รถราง • หอสังเกตการณ์/หอคอย
สนามเด็กเล่น
พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง
พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง
จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ
เส้นทางเดินชมวิว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหานี้
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ไครสต์เชิร์ช