สถานที่ท่องเที่ยว ลาว

สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุด ลาว, เอเชีย

กิจกรรมใน ลาว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใน ลาว

ศูนย์นักท่องเที่ยว
สถานที่ชมธรรมชาติ/ชีวิตสัตว์ป่า
สวนสาธารณะ • อนุสาวรีย์/รูปปั้น
โบราณสถาน • จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ
แหล่งทางธรณีวิทยา
จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ • หอสังเกตการณ์/หอคอย
สถานที่ทางศาสนา
แหล่งน้ำ • คูหาและถ้ำ
คูหาและถ้ำ
แหล่งทางธรณีวิทยา
แหล่งน้ำ