สถานที่ท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้

สถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดใน เซี่ยงไฮ้, มณฑลเซี่ยงไฮ้

สถานที่ท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้

 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใน เซี่ยงไฮ้

เรียงตาม:
รายการโปรดของนักท่องเที่ยว
123456
45
ถัดไป
ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมน่าสนใจใน เซี่ยงไฮ้ ตามย่าน

ผู่ชี (ดาวน์ทาวน์เซี่ยงไฮ้) (857)หวงผู่ (316)ผู่ตง (243)จิ้งอัน (149)สัมปทานฝรั่งเศสในอดีตอดีตเขตการปกครองฝรั่งเศส (147)สือฮุ่ย (135)กูไบ / ฮองเกียว / มินหั่ง (103)หมิ่นเหิง (82)ฉางหนิง (82)พีเพิลสแควร์ (78)ผู่ถัว (74)ซงเจียง (69)หลู่เวิ่น (68)ฉีเหมินเอ้อร์ลู่ (ถนนฉีเหมินที่สอง) (60)เป่าเชิน (53)ฮองเกียว (52)ฝูโจวลู่ (ถนนฝูโจว) (51)เดอะบันด์ (51)หยางผู่ (50)รุ่ยจินเอ้อร์ลู่ (ถนนรุ่ยจินที่สอง) (49)ชิงผู่ (49)เจียติ่ง (47)เมืองเก่า (47)เฉิงหวงเมี่ยว (สวนยู่หยวน) (40)หลูเจียซุย (38)เซี่ยวตงเหมิน (37)ฉงหมิง (31)เซ็นจูรี่พาร์ค (31)เฟิ่งเสียน (29)เกาะฉงหมิง (28)จินเชิน (23)ช่างเกิงชินเคิน (22)หงเฉียว (22)สวนจงซาน (22)สือเจียฮุ่ย (21)เทียนชาน (21)เยว่หยาง (19)ซินหัวลู่ (ถนนซินหัว) (19)หวูเจียวฉ่าง (18)วัดจิ้งอาน (17)ต้าผูเฉียว (16)โจวเจี้ยเจียว (15)เถียนผิงลู่ (ถนนเถียนผิง) (15)เซาท์บันด์ (15)เฉอเชิน (14)เจียติงเฉิน (13)ซื่อชวนเป่ยลู่ (ถนนซื่อชวนเหนือ) (13)เถียนสื่อฝาง (12)เจียงหนิงลู่ (ถนนเจียงหนิง) (12)ซินจวง (11)เซี่ยงไฮ้ เวิลด์เอ็กซ์โป (11)เขตอุตสาหกรรมเจียติ่ง (11)กงเข่อชิงลู่ (ถนนกงเข่อชิง) (11)จางเจียง (10)เหล่าซี่เหมิน (10)เหว่ยฟางชินเคิน (9)ฉีเป่า (9)หนานเซียง (9)โม่กังเชินลู่ (ถนนโม่กังเชิน) (9)ฉวนชา (9)ซินเทียนตี้ (9)เฉิงเชียว (9)หยางจิง (8)ว่านถีกวน (8)เจียซิงลู่ (ถนนเจียซิง) (8)เหิงเชินลู่ (ถนนเหิงเชิน) (8)สวนฉางเฟิง (8)ฮุ่ยหนาน (8)หลอเตี้ยน (8)เซี่ยวคุนเชิน (7)ถีหลันเฉียว (7)เถาผู่ (7)สถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้ (7)หลงฮัว (7)หัวหยางลู่ (ถนนหัวหยาง) (7)ตงฟางลู่ (ถนนตงฟาง) (7)เฉาหยาง/จิ้นหรู (7)จู้เฉียว (6)จวงเหิง (6)โจวผู (6)ฉีฮัว (6)ก้าวเฉียว (6)หนานเฉียว (5)หม่าเฉียว (5)เจี่ยวถิง (5)จินหยางชินเคิน (5)จินเชินเว่ย (5)หงเหม่ยลู่ (ถนนหงเหม่ย) (5)เฉาเจียตู้ (5)ชูจิ่ง (4)สวนจงซาน (4)หยิงผู่ (4)ศูนย์นิทรรศการนานาชาติใหม่แห่งเซี่ยงไฮ้ (4)หนานหม่าโถวลู่ (ถนนหนานหม่าโถว) (4)สนามฟุตบอลหงเข่อ/สวนหลู่ชิน (4)ตงผิง (4)ชี่เจียงซีลู่ (ถนนชี่เจียงตะวันตก) (3)เทียนหลิน (3)ถัง (3)ซื่อผิงลู่ (ถนนซื่อผิง) (3)ซือจิ้ง (3)สนามกีฬาเซี่ยงไฮ้ (3)ซานหลิน (3)ผู่เจียง (3)เมืองใหม่หนานฮุ่ย (3)เหมยหล่ง (3)เหลียงเฉิงชินเคิน (3)จิ้นเฉียว (3)เจียงว่านเจิน (3)หู่ตงชินเคิน (3)สวนกู้เชิน (3)กู๋เป่ย (3)เขตท่องเที่ยวอ่าวเฟิ่งเสียน (3)ฟางซ่ง (3)เกาะฉางชิง (3)ฉางโชว่ลู่ (ถนนฉางโชว่) (3)ผิงเหลียงลู่ (ถนนผิงเหลียง) (3)ซื่อต้วน (3)เยว่ผู่ (2)หยางเหิง (2)เซินเฉียว (2)ซินเฉียว (2)ซินจิง (2)เซี่ยถู่ลู่ (ถนนเซี่ยถู่) (2)หวู่จิง (2)เว่ยกัง (2)ถางเฉียว (2)หลินเฟินลู่ (ถนนหลินเฟิน) (2)กู๋เหม่ยลู่ (ถนนกู๋เหม่ย) (2)กวงฟู่หลินลู่ (ถนนกวงฟู่หลิน) (2)ก้าวจิ่ง (2)กานเฉวียนลู่ (ถนนกานเฉวียน) (2)เฟิ่งหลินลู่ (ถนนเฟิ่งหลิน) (2)เฟิงจิง (2)ต้าหนิงลู่ (ถนนต้าหนิง) (2)ต้าเฉิง (2)ฉางเจิ้ง (2)อี้ชวนลู่ (ถนนอี้ชวน) (1)ซินชาง (1)เซี่ยหยาง (1)ซ่งหนาน (1)สถานีรถไฟเซี่ยงไฮ้ตะวันตก (1)ผู่ชิงลู่ (ถนนผู่ชิง) (1)เผิงปู่ (1)หม่าลู่ (1)หลิงหยุนลู่ (ถนนหลิงหยุน) (1)คังเจี้ยนชินเคิน (1)เจียงผู่ลู่ (ถนนเจียงผู่) (1)หังโถว (1)วนอุทยานตงผิง (1)ต้าป๋อชู (1)เช่อตวน (1)ฉาวลู่ (1)เป่าเชินลู่ (ถนนเป่าเชิน) (1)อ้านถิง (1)
ดูทั้งหมด
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ เซี่ยงไฮ้