Tripadvisor สำหรับร้านอาหาร

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ร้านอาหารของคุณเติบโต

Tripadvisor สำหรับร้านอาหาร

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ร้านอาหารของคุณเติบโต

760 ล้าน

รีวิวและความคิดเห็น

200 ล้าน

การเข้าชมหน้าร้านอาหารต่อเดือน*

5 ล้าน

ร้านอาหารทั่วโลกที่แสดงข้อมูลไว้

760 ล้าน

รีวิวและความคิดเห็น

200 ล้าน

การเข้าชมหน้าร้านอาหารต่อเดือน*

5 ล้าน

ร้านอาหารทั่วโลกที่แสดงข้อมูลไว้

เรียนรู้วิธีที่ Tripadvisor จะช่วยพัฒนาให้ธุรกิจของคุณเติบโต

อ้างสิทธิ์ในข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณฟรีและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด หรือผสมผสาน

จัดการและปรับปรุงแบรนด์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

Tripadvisor
เบสิก

เริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

เริ่มจัดการข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณด้วยเครื่องมือฟรีจาก Tripadvisor

เริ่มต้นใช้งาน>

Tripadvisor พรีเมียม

แสดงจุดเด่นในแบรนด์ของคุณ

เพิ่มคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพให้กับหน้าข้อมูลสถานที่ให้บริการที่ประชาสัมพันธ์แบรนด์ของคุณ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม >

Tripadvisor ศูนย์จัดการรีวิว

สร้างชื่อเสียงของคุณ

ขยายโอกาสในการให้บริการบนโลกออนไลน์ด้วยการตอบรีวิวของคุณบนเว็บไซต์ต่างๆ ได้ในที่เดียว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม >

เครื่องมือทางการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพ

Tripadvisor โฆษณา

กระตุ้นให้เกิดการเข้าชม

ดึงดูดความสนใจจากผู้ที่มีโอกาสมารับประทานอาหารและกระตุ้นให้พวกเขาไปยังหน้าข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณโดยตรง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม >

TheFork

จัดการการจองของคุณ

เพิ่มปุ่มการจองบนหน้าข้อมูลของคุณ จัดการการจองที่ลูกค้าไม่มาใช้บริการ และอื่นๆ อีกมากมายด้วย Tripadvisor และ TheFork

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม >

สำรวจแหล่งข้อมูลของเรา

เรียนรู้วิธีการดึงดูดผู้ที่มารับประทานอาหารที่กำลังหิวให้มายังร้านอาหารของคุณด้วยแหล่งข้อมูล วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และเคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จจากการใช้งาน Tripadvisor ให้ได้มากที่สุด

ควบคุมจัดการข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณ

ตอบรีวิว ติดตามผลการดำเนินงานของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย — เริ่มต้นใช้งานได้ฟรี

*ที่มา: ไฟล์บันทึกของ Tripadvisor ไตรมาส 3 ปี 2018

Pin It on Pinterest