เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เว็บไซต์ TripAdvisor จึงอาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้อง
เราสนับสนุนเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

แสดงข้อมูลธุรกิจของคุณบน TripAdvisor

คุณสนใจใช้ประโยชน์จากการบันทึกข้อมูลสถานที่ให้บริการฟรีของ TripAdvisor หรือไม่

 • เข้าถึงลูกค้านักท่องเที่ยวหลายล้านคน
 • ในแต่ละเดือน ลูกค้าจำนวนมากกว่า 260 ล้านคนเข้าไปค้นหาข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านทาง TripAdvisor คุณสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเที่ยวของคุณ (โรงแรม ที่พักพร้อมอาหารเช้า สถานที่ท่องเที่ยว แพ็คเกจทัวร์ ร้านอาหาร เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อนักท่องเที่ยวหลายล้านคน

 • ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์การท่องเที่ยวชั้นนำ
 • เมื่อบันทึกข้อมูลสถานที่ให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณในไดเรกทอรีการท่องเที่ยวของ TripAdvisor คุณไม่เพียงแต่จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ที่ชนะรางวัลมาแล้วอย่าง www.tripadvisor.com แต่ยังปรากฏบนเว็บท่องเที่ยวชั้นนำอื่นๆ อีกด้วย

 • ส่งข้อความของคุณในเวลาที่เหมาะสม
 • TripAdvisor สามารถช่วยคุณเข้าถึงผู้บริโภคในเวลาเดียวกับที่พวกเขากำลังศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการของคุณด้วยเทคโนโลยีการค้นหาที่ซับซ้อน ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นเจ้าของโรงแรมในบอสตัน คุณจะได้รับประโยชน์มากมายจากการบันทึกข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณกับ TripAdvisor ผู้บริโภคที่มองหาโรงแรมในบอสตันสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ ได้แก่ คำอธิบายสถานที่ให้บริการและภาพถ่าย และอาจจะทำการจองห้องพักเลยก็เป็นได้!

เลือกประเภทธุรกิจของคุณ

ถ้าคุณเป็นตัวแทนสถานที่ให้บริการ บริการหรือบริษัทของคุณอย่างเป็นทางการ สร้างข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณกับ TripAdvisor ฟรีวันนี้ อ่านนโยบายข้อมูลสถานที่ให้บริการของเราด้านล่างเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายของ TripAdvisor สำหรับการแสดงข้อมูลสถานที่ให้บริการ
ที่พัก

เราบันทึกรายการที่พักที่ให้บริการห้องพัก/ยูนิตจำนวนมากในที่อยู่เดียวกันที่สามารถรองรับแขกหลายกลุ่มได้พร้อมๆ กัน

ที่พักจะต้องมีชื่อและที่อยู่อย่างเป็นทางการและมีการบริหารจัดการ ณ สถานที่เป็นประจำทุกวัน

ในการจะบันทึกรายชื่อในหมวดที่พักใดก็ตาม บรรณาธิการของเราต้องทำการตรวจสอบเสียก่อนว่าที่พักนั้นมีคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งดังนี้

มีคุณสมบัติตรงตามคู่มือ TripAdvisor ของหมวดที่พักนั้นๆ ตามที่มีรายชื่อในนี้ ซึ่งหมายความว่าเราต้องตรวจดูบริการที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของที่พักนั้น หรือเว็บไซต์ของคู่ค้า อาทิ คณะกรรมการนักท่องเที่ยวหรือคู่ค้าผู้ให้บริการจอง

หรือ

ได้รับใบอนุญาตสำหรับประเภทที่พักที่ระบุเป็นการเฉพาะจากองค์กรการท่องเที่ยวในท้องที่หรือตัวแทนของรัฐ

หากอยู่ในแท็บ “โรงแรม&” ที่พักแห่งนั้นต้องมีคุณสมบัติทั้งหมดสี่ข้อดังต่อไปนี้

 • แผนกต้อนรับมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • บริการทำความสะอาดห้องพักประจำวันซึ่งรวมอยู่ในอัตราค่าห้องพัก
 • มีห้องน้ำส่วนตัวสำหรับห้องพักทุกห้อง
 • หากมีการกำหนดจำนวนคืนเข้าพักขั้นต่ำ จะต้องไม่เกิน 3 คืน

หากอยู่ในแท็บ“ที่พักพร้อมอาหารเช้า/โรงแรมขนาดเล็ก” ที่พักแห่งนั้นต้องมี

 • พนักงานประจำที่พักทุกวัน
 • มีบริการทำความสะอาดห้องพักประจำวันซึ่งรวมอยู่ในค่าห้องพัก

ข้อกำหนดสำหรับแท็บ “ที่พักแบบพิเศษ&” ได้แก่

 • ที่พักที่ต้องมีพนักงานประจำที่พักทุกวัน
 • ที่พักใดที่ให้บริการแชร์ห้องพัก (ลักษณะเดียวกับหอพัก) จัดว่าเป็นโฮสเตล และจะได้รับการบันทึกรายชื่อในหมวด“ที่พักแบบพิเศษ&”

การเช่าบ้านพักตากอากาศ&” ได้แก่

 • บ้านพักตากอากาศส่วนตัว วิลล่า หรือยูนิต (อพาร์ตเมนต์ คอนโด) ที่สามารถให้บริการหมู่คณะ/กลุ่มของนักท่องเที่ยวหนึ่งกลุ่มในเวลาเดียวกันได้โดยสามารถใช้บริการเป็นการส่วนตัว
 • ที่พักมีบ้านพัก/ยูนิตในสถานที่ต่างกัน แม้จะมีเจ้าของ/บริษัทผู้ดูแลคนเดียวกันก็ตาม
 • ที่พักที่ไม่มีพนักงานประจำสถานที่ให้บริการแบบเต็มเวลาในสถานที่เดียวกันกับที่พักของแขก
 • ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงข้อมูลการเช่าบ้านพักตากอากาศใน TripAdvisor
สถานที่ท่องเที่ยว

เราแสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแบบที่มีทำเลถาวร เราแสดงข้อมูลผู้ให้เช่าอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น จักรยาน กระดานโต้คลื่น และสกู๊ตเตอร์ เราไม่แสดงข้อมูลผู้ให้เช่ารถยนต์/พาหนะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และชุด GPS) หรือของใช้ส่วนตัว (เช่น รถเข็นเด็ก ร่มชายหาด และกล้อง)

สถานที่ท่องเที่ยวต้องมีชื่ออย่างเป็นทางการ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ สถานที่ต้องเปิด/พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ต้องประกาศเวลาทำการหรือเวลาออกเดินทางโดยประมาณบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือในแผ่นโบรชัวร์

หากสถานที่ท่องเที่ยวไม่ใช่สถานที่ซึ่งอยู่กับที่ (เช่น ทัวร์หรือเรือสำราญ) จะต้องมีการประกาศตารางเวลาออกเดินทาง สถานที่ออกเดินทาง และจุดหมายปลายทาง (หากมี) บนเว็บไซต์หรือในโบรชัวร์ เราแสดงข้อมูลบริษัทที่ให้บริการทัวร์หรือท่องเรือสำราญแบบไปเช้าเย็นกลับ

บริษัททัวร์ที่ให้บริการทัวร์ส่วนตัวอาจผ่านเกณฑ์ในการบันทึกรายชื่อถ้าหากมีคุณสมบัติดังนี้

 • ให้บริการทัวร์แบบไปเช้าเย็นกลับ (ไม่ค้างคืนหรือกินระยะเวลาหลายวัน)
 • บริษัทที่มีใบอนุญาต/ได้รับการรับรองจากเทศบาลเมืองหรือตัวแทนองค์กรการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
 • บริษัทที่มีเว็บไซต์
 • มีคำว่า "ส่วนตัว" ปรากฏในชื่อข้อมูลสถานที่ให้บริการ
ร้านอาหาร

เราแสดงร้านอาหารที่เปิดให้บริการต่อบุคคลทั่วไป สำหรับร้านอาหารที่มีสาขา เราแสดงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งแต่ละสาขาเหมือนเป็นร้านอาหารต่างกัน

คุณลักษณะของข้อมูลสถานที่ให้บริการที่บันทึกบน TripAdvisor
คุณลักษณะ
รายละเอียด
การจัดวางข้อมูลสถานที่ให้บริการ
บันทึกรายชื่อตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จากที่อยู่ของสถานที่ให้บริการ
รีวิวของผู้ใช้
ผู้เข้าชม TripAdvisor สามารถเขียนรีวิวสถานที่ให้บริการได้ แต่เราไม่รับรองว่าผู้ใช้จะเขียนรีวิว
ภาพถ่าย
คุณสามารถแนบภาพที่พัก (ไฟล์ .jpg, .gif หรือ .png เท่านั้น) กับข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณเมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ภาพถ่ายแต่ละภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 5MB
คำอธิบาย
คุณสามารถเขียนคำอธิบายสำหรับข้อมูลสถานที่ให้บริการได้ ข้อห้าม: จำนวนอักขระต้องไม่เกิน 500 ตัว ห้ามใช้แท็ก HTML ห้ามใส่หมายเลขโทรศัพท์ ห้ามใส่ที่อยู่เว็บหรือที่อยู่อีเมล และห้ามพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
ข้อมูลติดต่อและสถานที่ให้บริการได้แก่
ที่พัก:
ชื่อที่พัก ที่อยู่ ราคาต่ำสุด ราคาสูงสุด จำนวนวันเข้าพักขั้นต่ำ จำนวนห้อง ประเภทที่พัก (โรงแรม โมเตล ที่พักพร้อมอาหารเช้า อื่นๆ) และบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก ข้อมูลติดต่อ (โทรศัพท์ อีเมล เว็บ) สามารถรวมอยู่ในรายชื่อผู้ร่วมธุรกิจ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ TripAdvisor สำหรับธุรกิจ
สถานที่ท่องเที่ยว:
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่เว็บ
ร้านอาหาร:
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่เว็บ โปรดรวมข้อมูลประเภทอาหาร ที่ตั้งของย่านใกล้เคียง ราคามื้ออาหารโดยเฉลี่ย เวลาทำการ และคุณลักษณะพิเศษไว้ในข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณด้วย

TripAdvisor สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ และสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือลบข้อมูลสถานที่ให้บริการใดก็ตามไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม