เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เว็บไซต์ TripAdvisor จึงอาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้องเราสนับสนุนเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
ค้นหาและใช้สิทธิ์ในข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณบน TripAdvisor
ธุรกิจยังไม่ได้แสดงข้อมูลสถานที่ให้บริการใช่ไหม ร่วมแสดงข้อมูลกันเลย
ธุรกิจของคุณปรากฏบน TripAdvisor แล้ว ตอนนี้ให้เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำงานให้คุณ ใช้สิทธิ์ของข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณในการเข้าใช้งานเครื่องมือในการสร้างธุรกิจที่ทรงพลังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใช้ข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อัพเดตคำอธิบายธุรกิจของคุณ เพิ่มภาพถ่าย และเน้นบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
จัดการรีวิวของคุณ
สร้างความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยรีวิวเอ็กซ์เพรส และร่วมการสนทนาผ่านทางคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการ
ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
วิเคราะห์วิธีการที่คุณมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยวบน TripAdvisor และวิธีวัดประสิทธิภาพเทียบกับคู่แข่ง

"ฉันยังคงร่วมงานกับ TripAdvisor มาตลอดนับตั้งแต่วันแรก เราพยายามใช้ประโยชน์ทุกอย่างจากเครื่องมือและบริการที่ทำให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดในการจองออนไลน์ การเข้ามาเยี่ยมชมและเปลี่ยนเป็นการจอง"

Kenneth Schmidt | รองประธานและผู้จัดการทั่วไป | Condo Hotels Playa Del Carmen

TripAdvisor เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
455 ล้านคน
ผู้เข้าชมไม่ซ้ำกัน*ต่อเดือน
96 ล้านคน
สมาชิก
600 ล้านรายการ
รีวิวและความคิดเห็น
49 ไซต์
ใน 28 ภาษา
*ที่มา: ไฟล์บันทึกของ TripAdvisor, ไตรมาส 1 ปี 2017