แผนที่และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว อิงลิชฮาร์เบอร์

TripAdvisor™ ค้นหาโรงแรมที่นักท่องเที่ยวไว้วางใจ

เมือง:
วันที่เข้าพัก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
วันที่ออก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
ระดับราคา:
ผู้ใหญ่:
สกุลเงิน:

อิงลิชฮาร์เบอร์: Save money, Book now !  
Booking.com Excellent choice, Low rates
บริษัททัวร์
Extreme Marine Scuba LTD
Compton Building
Dockside Drive
อิงลิชฮาร์เบอร์
แอนติกา
โทรศัพท์: 268-783-3466
URL: http://www.extrememarinescuba.com
อีเมล: bryan@seawolfdivingschool.com
We have established the perfect dive boat, both for those wishing a private day charter around Antigua, or the more adventurous wishing to explore the surrounding islands of Barbuda, Montserrat or further afield. Catering to small groups and private charters. You tell us what you desire out of your dive trip. We make it happen.