แผนที่และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว แฮลิแฟกซ์

TripAdvisor™ ค้นหาโรงแรมที่นักท่องเที่ยวไว้วางใจ

เมือง:
วันที่เข้าพัก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
วันที่ออก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
ระดับราคา:
ผู้ใหญ่:
สกุลเงิน:

แฮลิแฟกซ์: Save money, Book now !  
Booking.com Excellent choice, Low ratesลิงก์ที่เป็นทางการ
Destination Halifax
1800 Argyle, Suite 802
แฮลิแฟกซ์, โนวาสโกเชีย B3J 3N8
แคนาดา
โทรศัพท์: 877-422-9334
Fax: 902-492-3175
Halifax, situated on the second largest natural harbour in the world, is a modern port city teeming with culture and heritage. Stroll through the walkable downtown experiencing over 250 years of Halifax history. Discover the impressive array of museums, galleries, historic sites and live music. Halifax offers entertainment options year-round, from annual festivals, to local cuisine and wine to outdoor adventures along our rugged seacoast. An urban metropolis with small-town charm and the pristine beauty of nature.

บริษัททัวร์
Bluenose Sidecar Tours Inc.
แฮลิแฟกซ์, โนวาสโกเชีย B3Z 1E6
แคนาดา
โทรศัพท์: 902-579-7433
URL: http://www.bluenosesidecartours.com
อีเมล: info@bluenosesidecartours.com
Watch heads turn while you take in the sights on a Bluenose Sidecar Tours tour! Feel the breeze and smell the salt air. Hear the cry of the gulls overhead. Get a personalized tour of our little corner of the world as you see Nova Scotia sideways! Two URAL sidecar rigs, driven by experienced guides, allow groups of up to four individuals to tour Halifax, visit Peggys Cove, Lunenburg or customize their experience.
Maple&Saffron Tours Inc.
6021 Young Street
แฮลิแฟกซ์, โนวาสโกเชีย B3K 2A1
แคนาดา
โทรศัพท์: (902) 292 – 0410
URL: http://www.mapleandsaffron.com/
อีเมล: info@mapleandsaffron.com
~ The best kept secrets of Italy ~
Great E.A.R.T.H Expeditions
แฮลิแฟกซ์, โนวาสโกเชีย B3J 2l2
แคนาดา
โทรศัพท์: 902-223-2409
Fax: 902-434-9105
URL: http://www.greatearthexpeditions.com/
อีเมล: ryan@greatearthexpeditions.com
We invite you to join us for an eco-tourism adventure in Nova Scotia, Canada. Our eco-tourism and adventure tour company provides superior service and comfort from beginning to end. No need to waste your day planning, let Nova Scotia's newest adventure travel operator do everything for you!
NovaShores Kayak Adventures
283 East Dover Rd.
แฮลิแฟกซ์, โนวาสโกเชีย B3Z 3W4
แคนาดา
โทรศัพท์: 902-852-3875
อีเมล: kayak@novashores.com
Imagine gliding silently in your modern sea kayak on crystal clear waters while exploring the fascinating Dover archipelago. Perhaps you will come face to face with an inquisitive seal or observe a Minke whale. Discover uninhabited islands, take incredible photos, savour delicous meals. No experience required. Guided tours departing from West Dover, near Halifax. The perfect Maritime experience!รายการเบ็ดเตล็ด
DRUM! show
24 Rockwood
แฮลิแฟกซ์, โนวาสโกเชีย B3N 1X5
แคนาดา
โทรศัพท์: 902-492-2448
อีเมล: tara@brookesdiamond.com
DRUM! tells the story of the arrival and settlement, struggle and ultimate coming together of four of Nova Scotia’s founding cultures – Aboriginal, Black, Celtic and Acadian. The cast of 20 drummers, dancers, and singers demonstrates each culture’s unique and distinct rhythm, by featuring each and finally bringing them together into one electrifying rhythmic fusion of dance, music and song. The original production will now include exciting new additions to the finale number. A host of local drummers and drumming groups from international cultures such as Japanese, Middle Eastern, African and Caribbean will be asked to join the original four cultures to create a feature called, “Drums of the World”.
Halifax Tours
แฮลิแฟกซ์, โนวาสโกเชีย
แคนาดา
โทรศัพท์: 800-710-7375
Fax: 800-410-8234
อีเมล: info@halifaxtours.net
Search for tours, wilderness excursions, sightseeing activities and attraction tickets in Halifax, Canada. Tour the city, go whale watching, visit Peggy's Cove and much more. Book tickets online and save or call toll free for assistance with reservations, group bookings, and private charter transportation services.