แผนที่และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ควิเบกซิตี

TripAdvisor™ ค้นหาโรงแรมที่นักท่องเที่ยวไว้วางใจ

เมือง:
วันที่เข้าพัก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
วันที่ออก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
ระดับราคา:
ผู้ใหญ่:
สกุลเงิน:

ควิเบกซิตี: Save money, Book now !  
Booking.com Excellent choice, Low rates
บริษัททัวร์
Broue-Tours
850 grande-allee ouest
ควิเบกซิตี, คิวเบก G1S1C4
แคนาดา
โทรศัพท์: 418-554-1233
URL: http://www.broue-tours.ca
อีเมล: saudet@broue-tours.ca
Broue-Tours allows beer lovers and beer fanatics to gain privileged and exclusive access to micro-breweries and their tasteful products. Broue-Tours provides an all-inclusive concept, providing beer enthusiasts with transportation, tasting paddles, snacks and tips. Our tours are a golden opportunity to broaden your knowledge about the brewing process and learn about the history of Quebec’s local micro-breweries in a friendly, pleasant and fun atmosphere.
Ohneka
410, Rue Victoria
ควิเบกซิตี, คิวเบก J6T 1B8
แคนาดา
โทรศัพท์: 1 800 378-7648
URL: http://www.ohneka.com/
อีเมล: info@ohneka.com
Spectacular multimedia water theatre, the only oone of its kind on Quebec. A choregraphy of fountains, lighting effects, video and laser projections on a giant screen. A fable evoking the turbulent waters that caused so many shipwrecks in days gone by.

ที่พักให้เช่า/การใช้เวลาร่วมกัน/สถานที่ประกาศขาย
Apartment Quebec City
1353 St. Pierre
Ancienne-Lorette
ควิเบกซิตี, คิวเบก G2E 1N3
แคนาดา
โทรศัพท์: 418-872-0760
Fax: 418-872-0760
อีเมล: umentges@hotmail.com
Luxury apartment (completely furnished) for rent in Quebec City: Living room, dining room, equiped kitchen, bathroom with jacuzzi, 2 bedrooms, patio, parking - excellent place to stay during your trip to Quebec City. Easy accessable, central and calm. Fair rates, flexible stay (monthly rentable).
Quebec City Condo
219 Boulevard Charest
ควิเบกซิตี, คิวเบก G1K3G8
แคนาดา
A luxury 2-bedroom condo, fully stocked, right in the heart of Quebec City.


รายการเบ็ดเตล็ด
Quebec city tourism
835 avenue Wilfred-Laurier
ควิเบกซิตี, คิวเบก G1W 4A9
แคนาดา
โทรศัพท์: 1-877-783-1608
Fax: 418-522-0830
Québec City Tourism brings together over 1,000 member businesses in the tourism sector and has been a department of the City of Québec since January 2002. As a regional tourism association, Québec City Tourism coordinates and represents the local tourism industry.Its mission is to actively contribute to industry prosperity through integrated and coordinated marketing and development efforts (aimed at visitors as well as business clienteles and the media), reception services for tourists, and information to the industry.
Touristiquement Gay
2240 avenue Monseigneur-Gosselin
Unité 102
ควิเบกซิตี, คิวเบก G1J 0A4
แคนาดา
โทรศัพท์: 418-704-5790
อีเมล: info@touristiquementgay.com
Touristically Gay is a gay and lesbian travel guide exclusively in French.