แผนที่และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว Northland Regionบริษัททัวร์
Fullers GreatSights Cream Trip Cruise
Maritime Building
Paihia Wharf
9000
นิวซีแลนด์
โทรศัพท์: +64 9 402 7421
URL: http://www.dolphincruises.co.nz/the-cream-trip/
อีเมล: greatsightsboi@intercitygroup.co.nz
The most extensive historical cruise offered in the Bay of Islands. This cruise follows the path of the original 1927 ‘Cream Trip’. Cruise past the secluded islands of the Bay, delivering essential supplies and mail to island residents. See dolphins in their natural environment and if conditions are suitable, try swimming alongside these inquisitive creatures - a once in a lifetime experience.