แผนที่และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว Aviemore and the Cairngorms


รายการเบ็ดเตล็ด
Active Outdoor Pursuits
Grampian Road
PH22 1PH
สก็อตแลนด์
โทรศัพท์: 01540 210 000
อีเมล: info@activeoutdoorpursuits.com
Active Outdoor Pursuits are based in Aviemore, Newtonmore and Ayrshire. The company operates outdoor activities such as white water rafting, canyoning, skiing / snowboarding, climbing etc.In Aviemore the company has an outdoor activity booking centre, shop and cafe. In Newtonmore there is a 68 bed hostel which has a self catering kitchen as well as full board facilities.