แผนที่และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานี


รายการเบ็ดเตล็ด
X-Rentals & Service
6/65 Karunrat Rd
84000
ไทย
โทรศัพท์: +66839687298
URL: https://www.facebook.com/XRentals
อีเมล: sontayareffa@gmail.com
Motorbike rental company owned by a young local man in Surat Thani city. Daily, weekly and monthly rental options, with roadside assistance included in the cost. Fair prices and reliable motorbikes fit for one or two passengers. Motorbikes can be delivered and picked up from hotel, giving the renters the freedom to travel around town at their own convenience without having to arrange other forms of transportation to get to and from motorbike shop. Friendly English speaking staff.