แผนที่และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว Arrowtown

TripAdvisor™ ค้นหาโรงแรมที่นักท่องเที่ยวไว้วางใจ

เมือง:
วันที่เข้าพัก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
วันที่ออก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
ระดับราคา:
ผู้ใหญ่:
สกุลเงิน:

Arrowtown: Save money, Book now !  
Booking.com Excellent choice, Low ratesลิงก์ที่เป็นทางการ
Arrowtown
49 Buckingham Street
Arrowtown 9302
นิวซีแลนด์
โทรศัพท์: 03 4421824
URL: http://www.arrowtown.com
อีเมล: info@arrowtown.com
Where History Meets Nature Arrowtown, founded on gold mining in 1862, is stunning in all seasons and offers a warm welcome whether visiting for a half day, or staying longer. Explore the walking and cycling trails, the three golf courses bounding the town, Five nearby skifields, unique shopping and outstanding cafes and dining options. Arrowtown where the past and present is delightfully blurred is 20 minutes from Queenstown.