แผนที่และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว วานูอาตู


รายการเบ็ดเตล็ด
Volcanic Earth Healing Centre
Pango Road
วานูอาตู
โทรศัพท์: 678- 7746112
อีเมล: sales@volcanicearth.com
If you are planning to travel to Vanuatu, take the time to visit the Volcanic Earth Healing Centre. When it comes to Vanuatu Tourist Attractions and Vanuatu day spas, the Volcanic Earth Healing Centre is the premier Vanuatu Health Retreat Day spa. This Vanuatu Detox Centre Day Spa is a unique experience in indulgence and restorative healing, set in a living landscape of artistic creation and exotic, botanical gardens by the crystal-clear waters of the South Pacific Ocean.There is no other place in the world like it. There is a natural balance here between man-made objects or structures and the surrounding environment. It's humbling, invigorating, peaceful and wild - all at the same time.We offer special packages for Hens Spa Parties and Couples.