แผนที่และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว San Cristobal

TripAdvisor™ ค้นหาโรงแรมที่นักท่องเที่ยวไว้วางใจ

เมือง:
วันที่เข้าพัก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
วันที่ออก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
ระดับราคา:
ผู้ใหญ่:
สกุลเงิน:

San Cristobal: Save money, Book now !  
Booking.com Excellent choice, Low rates
บริษัททัวร์
Crystal Hightower
Charles Darwin Ave
San Cristobal, หมู่เกาะกาลาปาโกส
เอกวาดอร์
โทรศัพท์: 097701833
Fax: 097701833
URL: http://www.galakiwi.com
อีเมล: crystal@galakiwi.com
Immerse yourself in local culture with our fun & adventurous tours of the Galapagos Islands. Surrounded by approachable wildlife, red orange sunsets, and the amazing awe the Galapagos imbues, an adventure to the enchanted islands will paint your memory for years to come. Playful sea lions, volcanic calderas and ancient lava tunnels are all on the list. Join us on an island hopping, land-based adventure to one of the most amazing places on the planet.
SharkSky EcoAdventures
Av. Charles Darwin
Bto Baquerizo Moreno
San Cristobal, หมู่เกาะกาลาปาโกส 200150
เอกวาดอร์
โทรศัพท์: +593-525-211-88
Fax: +593-525-211-88
URL: http://www.sharksky.com
อีเมล: info@sharksky.com
SharkSky is a new and growing travel operator based on the Galápagos Islands of Ecuador. We offer customized tours in Galápagos and Ecuador, traditional naturalist cruises, island hopping, backpacking, individual trips or adventure tours: scuba diving, snorkeling, surfing, kayaking, hiking and more.If you want to travel Galápagos, explore the uniqeness of the islands or discover the Ecuadorian culture, we are happy to help you organizing your trip. Please contact us for any information you need! We are happy to help!