แผนที่และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว นาวัน

TripAdvisor™ ค้นหาโรงแรมที่นักท่องเที่ยวไว้วางใจ

เมือง:
วันที่เข้าพัก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
วันที่ออก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
ระดับราคา:
ผู้ใหญ่:
สกุลเงิน:

นาวัน: Save money, Book now !  
Booking.com Excellent choice, Low rates
บริษัททัวร์
Sacred Site Tours
7 Kennedy Crescent
Proudstown Road
นาวัน 0
ไอร์แลนด์
โทรศัพท์: 00 353 (0)85 1261154
URL: http://www.sacredsitetours.info/
อีเมล: email@sacredsitetours.info
Share with local guides the archaeology, myth, lore, legend and mysteries of Ireland's sacred sites and discover why the land was and is recognised as the embodiment of the gods and goddess, as well as us human mortals.
Native Spirit Tours
7 Kennedy Crescent
นาวัน 0
ไอร์แลนด์
โทรศัพท์: 00 353 (0)85 1261154
URL: http://www.NativeSpiritTours.com
อีเมล: email@NativeSpiritTours.com
Vacation in Ireland and enjoy a personalised guided tour of some of the most sacred sites in the Meath area including Hill of Tara, Dowth, Monasterboice and Fourknocks. Each tour is a blend of archaeological interpretation, history, anthropology, folk lore and legend combined with a metaphysical flavour including everything from geomancy to energy flows, power points and sacred ceremony tailored to individual or group requirements.