แผนที่และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว Fryeburg

TripAdvisor™ ค้นหาโรงแรมที่นักท่องเที่ยวไว้วางใจ

เมือง:
วันที่เข้าพัก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
วันที่ออก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
ระดับราคา:
ผู้ใหญ่:
สกุลเงิน:

Fryeburg: Save money, Book now !  
Booking.com Excellent choice, Low ratesรายการเบ็ดเตล็ด
Fryeburg Fair
1154 Main St
Fryeburg, เมน 04037
สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: 207-935-3268
URL: http://www.fryeburgfair.org
อีเมล: info@fryeburgfair.org
The Fryeburg Fair, October 2 – 9, 2011Maine’s Blue Ribbon Classic! The largest agriculture fair in Maine! Eight days of entertainment and education for the whole family – A variety of livestock, draft show horses and ponies, pulling horses and oxen, a forestry research center, an agricultural exhibition center, crafts, a flower show, educational exhibitions and demonstrations, sheep dog trials and a huge parade on Saturday. A thrilling midway with amusement rides and delicious food. Live music all day, and nightly entertainment. The Fair attracts upwards of 300,000 visitors each year. We have 3,000 campsites onsite.