แผนที่และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว ยาร์เมาท์


รายการเบ็ดเตล็ด
Chimani Apps for the Outdoors
PO Box 1072
ยาร์เมาท์, เมน 04096
สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: 207-221-0266
URL: http://www.chimani.com
อีเมล: info@chimani.com
A 'Maine-made' iPhone/Android app by people who know and love Acadia National Park! 300+ unique points of interest. A 35 minute audio tour along the Park Loop Road, GPS-enabled/custom-made/high-resolution map which is pre-loaded in the app (no cell connection required!!!), Ranger-Led events schedule, sunrise/sunsets and tides chart for a year, shuttle bus schedule, hiking trails, bicycling, camping, lighthouses, museums, parking, restrooms, picnicking, and swimming.