แผนที่และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว แบตเทิลโบโร

TripAdvisor™ ค้นหาโรงแรมที่นักท่องเที่ยวไว้วางใจ

เมือง:
วันที่เข้าพัก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
วันที่ออก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
ระดับราคา:
ผู้ใหญ่:
สกุลเงิน:

แบตเทิลโบโร: Save money, Book now !  
Booking.com Excellent choice, Low rates
บริษัททัวร์
Vermont Center for Photography
49 Flat St.
down the alley to the right of garage
แบตเทิลโบโร, เวอร์มอนต์ 05301
สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: 802-251-6051
อีเมล: info@vcphoto.org
The VT Center for Photography is an integral part of Brattleboro's downtown vibrant arts scene, promoting the photographic arts through monthly changing feature and member exhibitions, workshops, open portfolio nights, and artist talks. VCP also offers darkroom rental facilities. We are a non-profit 501 C-3 with all events open to the public.