แผนที่และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ (เต วาฮิโปว์นามู)


ลิงก์ที่เป็นทางการ
Franz Josef Glacier Guides
6 State Highway
Main Road
อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ (เต วาฮิโปว์นามู) 7886
นิวซีแลนด์
โทรศัพท์: 6437520763
URL: http://www.franzjosefglacier.com/
อีเมล: walks@franzjosefglacier.com
Franz Josef Glacier Guides are an internationally recognized guiding operation, established in 1990, that prides itself on providing the most incredible glacier experience.Combining traditional guiding techniques unique to New Zealand with modern innovations we are able to access glacier terrain normally only seen by experienced mountaineers.We make a clear commitment to our clients, that a trip with us is the most spectacular and rewarding available.Franz Josef Glacier Guides is a wholly owned New Zealand business. Another true NZ experience from Ngai Tahu Tourism.
รายการเบ็ดเตล็ด
Hahana Day Spa
3 Wallace Street
Franz Josef Glacier
อุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ (เต วาฮิโปว์นามู) 7856
นิวซีแลนด์
โทรศัพท์: 064 037520128
URL: http://www.hahanadayspa.com
อีเมล: hahanaspa@gmail.com