แผนที่และข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว Tulbagh

TripAdvisor™ ค้นหาโรงแรมที่นักท่องเที่ยวไว้วางใจ

เมือง:
วันที่เข้าพัก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
วันที่ออก:คลิกเลือกวันที่จากปฏิทิน
ระดับราคา:
ผู้ใหญ่:
สกุลเงิน:

Tulbagh: Save money, Book now !  
Booking.com Excellent choice, Low ratesรายการเบ็ดเตล็ด
Themika Guest Farm Tulbagh
Twee Jonge Gezellen Road
Tulbagh 6820
แอฟริกาใต้
โทรศัพท์: +27 (0)78 016 1635
URL: http://www.themika.com
อีเมล: bookings@themika.com
Guest farm Themika in Tulbagh is the perfect weekend accommodation for groups. Nestled at the slopes of the Winterhoek and Saronsberg mountains of Tulbagh, Themika is a down-to-earth working fruit and wine farm with a large farm house and cottages.