เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เว็บไซต์ TripAdvisor จึงอาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้องเราสนับสนุนเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
กระตุ้นให้เกิดการเข้าชมมากขึ้นด้วยโฆษณาบน TripAdvisor
ผู้ที่มารับประทานอาหารที่กำลังค้นหาร้านอาหารบน TripAdvisor พร้อมทำการตัดสินใจ โฆษณาบน TripAdvisor ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ที่มารับประทานอาหาร และกระตุ้นให้พวกเขาไปยังหน้าข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณโดยตรง
การวางตำแหน่งพิเศษ
เมื่อผู้ที่มารับประทานอาหารทำการค้นหาในพื้นที่ของคุณ โฆษณาบน TripAdvisor จะดึงดูดความสนใจของพวกเขาโดยการแสดงร้านอาหารของคุณในตำแหน่งที่สำคัญๆ ซึ่งรวมถึงช่องแรกสุดในหมวดหมู่ของคุณ
การเข้าชมที่มีคุณภาพ
ทุกการคลิกที่โฆษณาบน TripAdvisor มีคุณภาพสูง เพราะนั่นคือผู้เข้าชมที่พร้อมจะกลายเป็นลูกค้าของสถานที่ให้บริการของคุณบน TripAdvisor
ไม่มีความเสี่ยง
ชำระเงินเฉพาะจำนวนคลิกที่คุณได้รับ ไม่มีข้อผูกมัด ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง และคุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ
โฆษณาบน TripAdvisor ใช้งานง่าย: ตั้งค่าแคมเปญของคุณได้ในไม่กี่นาที
กระตุ้นให้เกิดการเข้าชมมากขึ้นด้วยโฆษณาบน TripAdvisor
ผู้ที่มารับประทานอาหารที่กำลังค้นหาร้านอาหารบน TripAdvisor พร้อมทำการตัดสินใจ โฆษณาบน TripAdvisor ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ที่มารับประทานอาหาร และกระตุ้นให้พวกเขาไปยังหน้าข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณโดยตรง
การวางตำแหน่งพิเศษ
เมื่อผู้ที่มารับประทานอาหารทำการค้นหาในพื้นที่ของคุณ โฆษณาบน TripAdvisor จะดึงดูดความสนใจของพวกเขาโดยการแสดงร้านอาหารของคุณในตำแหน่งที่สำคัญๆ ซึ่งรวมถึงช่องแรกสุดในหมวดหมู่ของคุณ
การเข้าชมที่มีคุณภาพ
ทุกการคลิกที่โฆษณาบน TripAdvisor มีคุณภาพสูง เพราะนั่นคือผู้เข้าชมที่พร้อมจะกลายเป็นลูกค้าของสถานที่ให้บริการของคุณบน TripAdvisor
ไม่มีความเสี่ยง
ชำระเงินเฉพาะจำนวนคลิกที่คุณได้รับ ไม่มีข้อผูกมัด ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง และคุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ
โฆษณาบน TripAdvisor ใช้งานง่าย: ตั้งค่าแคมเปญของคุณได้ในไม่กี่นาที