ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากรายงาน “การใช้รีวิวของแขกเพื่อปูทางไปสู่การมีส่วนร่วมที่มากขึ้น (Using Guest Reviews to Pave the Path to Greater Engagement)”

อยากทราบไหมว่าโรงแรมอันดับต้นๆ ใน Tripadvisor มีอะไรที่เหมือนกัน หากกำลังมองหาเคล็ดลับในการเพิ่มยอดเข้าชมจาก Tripadvisor เพิ่มคอนเวอร์ชันการจอง และอื่นๆ อีกมากมาย โปรดอ่านข้อมูลเชิงลึกจาก “Using Guest Reviews to Pave the Path to Greater Engagement” จาก Atmosphere Research Group

Atmosphere Research Group หรือบริษัทวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ดำเนินงานอิสระ  ร่วมกับ Tripadvisor ได้เผยแพร่รายงานใหม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของโรงแรมกับประสิทธิภาพบน Tripadvisor งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นจากข้อมูลโรงแรมกว่า 12,000 แห่งในประเทศที่มียอดการเข้าชมมากที่สุด 25 อันดับบน Tripadvisor รวมทั้งบทสัมภาษณ์จากผู้บริหารของเครือโรงแรมระดับโลก 4 แห่ง

อ่านสรุปข้อมูลสำคัญที่ได้จากรายงานนี้ พร้อมเคล็ดลับในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจของคุณบน Tripadvisor ดังนี้

ข้อมูลสำคัญ #1: โรงแรมที่มีส่วนร่วมสูงจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าบน Tripadvisor

ขณะวิเคราะห์ข้อมูลจาก Tripadvisor นั้น Atmosphere พบว่าโรงแรมที่มีส่วนร่วมสูงในเว็บไซต์ได้รับ

 • จำนวนการเข้าดูหน้าข้อมูลที่มากขึ้น*: โรงแรมที่มีส่วนร่วมมากกว่าจะได้รับยอดการเข้าชมหน้าข้อมูลสูงกว่าเกือบ 4 เท่า บน Tripadvisor
 • การประชาสัมพันธ์ในตลาดที่มากกว่า: การจัดอันดับความนิยมของโรงแรมที่มีส่วนร่วมสูงโดยเฉลี่ยจะสูงกว่าโรงแรมที่ไม่มีส่วนร่วมถึง 63% ดังนั้น นักท่องเที่ยวสองในสามที่ทำการค้นหาข้อมูลในตลาดนั้นจึงมีโอกาสเห็นโรงแรมที่มีส่วนร่วมสูง
 • รายได้ที่เพิ่มขึ้น: งานวิจัยนี้เผยว่าโรงแรมที่มีส่วนร่วมสูงจะได้รับการติดต่อจากนักท่องเที่ยวในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ เช่น รายชื่อผู้ร่วมธุรกิจ เพิ่มขึ้นถึง 30-40%

โรงแรมที่มีส่วนร่วมสูงมีลักษณะอย่างไร Atmosphere พบว่าโรงแรมเหล่านี้ดำเนินการในลักษณะที่คล้ายกัน 4 แบบ ดังนี้

 1. มีความเป็นเจ้าของหน้าของโรงแรมบน Tripadvisor โดยลงทะเบียนในศูนย์การบริหารจัดการของ Tripadvisor
 2. เผยแพร่ภาพจากผู้บริหารอย่างน้อย 10 ภาพในข้อมูลโรงแรมของตนบน Tripadvisor
 3. ตอบรีวิวบน Tripadvisor อย่างน้อย 25%
 4. ใส่ข้อมูลติดต่อโดยตรงด้วยรายชื่อผู้ร่วมธุรกิจในหน้าข้อมูลโรงแรมบน Tripadvisor

*หมายเหตุ: เพื่อช่วยให้คุณวัดคุณภาพการเข้าชมหน้าข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น เราจึงได้ปรับปรุงวิธีการรายงานข้อมูลของเราในไตรมาสที่ 2 ปี 2017 โดยพัฒนาจากจำนวนการดูหน้าข้อมูลไปเป็นจำนวนการเข้าชมที่ไม่ซ้ำกัน

เคล็ดลับข้อที่ #1: โรงแรมจะต้องใช้ศูนย์การบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อจะได้มีส่วนร่วมบน Tripadvisor มากขึ้น หากต้องการดูข้อมูลอย่างย่อเกี่ยวกับการลงทะเบียน เผยแพร่ภาพถ่ายจากฝ่ายบริหาร เขียนคำตอบจากผู้บริหารโรงแรม และอื่นๆ อีกมากมายได้อย่างรวดเร็ว โปรดคลิกที่นี่

เคล็ดลับข้อที่ #2: ยกระดับข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณบน Tripadvisor โดยเพิ่มรายละเอียดของสถานที่ให้บริการ ข้อเสนอพิเศษและอื่นๆ อีกมากมาย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ 


ข้อมูลสำคัญ #2: โรงแรมที่ประสบความสำเร็จใช้ประโยชน์จาก “วงจรอุบัติ (Virtuous Circle)” จากการมีส่วนร่วมของแขก

นอกจากการมีส่วนร่วมของโรงแรมแล้ว Atmosphere ยังพบด้วยว่า โรงแรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดใช้หลัก “วงจรอุบัติ (Virtuous Circle)” เพื่อดึงดูดการมีส่วนร่วมจากแขกดังนี้:

“ถ้าเน้นที่จะรับรีวิว คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดี คุณต้องช่วยให้แขกโพสต์รีวิวได้ง่าย”
- ฮาเวียร์ คาราโซ รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและคุณภาพของเครือโรงแรมเอ็นเอช

 1. โรงแรมทุ่มเทไปกับการส่งเสริมให้แขกเขียนรีวิวหลังจากเข้าพักได้อย่างมีระบบ
 2. มีการติดตามดูและวิเคราะห์การตอบรีวิวอยู่เสมอ
 3. โรงแรมทำการปรับปรุงส่วนต่างๆ จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ 
 4. การปรับปรุงเหล่านี้ทำให้แขกพึงพอใจมากขึ้น โรงแรมได้รับรีวิวดีขึ้นและสามารถประชาสัมพันธ์กับแขกได้มากขึ้นบน Tripadvisor
 5. ซึ่งการประชาสัมพันธ์มากขึ้นนี้ส่งผลให้ได้รับยอดการจองจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น และทำให้เกิดการเข้าพักต่อเนื่องเป็นวงจรต่อไป

Atmosphere พบว่า “…หลังจากที่วางแผนและดำเนินการอย่างดี ผลที่ได้จาก “วงจรอุบัติ” นี้ก็คือโรงแรมปรับตัวตามข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากลูกค้าและสามารถตอบสนองและดำเนินการตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับได้อย่างคล่องตัวขึ้น”

เคล็ดลับข้อที่ 3: อย่าลืมว่าส่วนที่สำคัญใน “วงจรอุบัติ” นี้คือการขอให้แขกเขียนรีวิว เพราะจะช่วยให้คุณได้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่และนำไปปรับใช้กับธุรกิจได้ ดูเหตุผลว่าทำไมการขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาจากแขกทุกคนจึงมีความสำคัญได้ที่นี่ 


ข้อมูลสำคัญ #3: การส่งเสริมให้แขกเขียนรีวิวใหม่อย่างมีระบบช่วยสร้างผลลัพธ์ได้

ในการทำวิจัยนี้ส่วนหนึ่ง Atmosphere ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากสถานที่ให้บริการที่ใช้แพลตฟอร์มรวบรวมรีวิว (Review Collection Platform - RCP) ของ Tripadvisor เพื่อขอรับรีวิวจากแขกแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ผลที่ได้แสดงถึงความสำคัญของหลักการอันเป็นระบบนี้อย่างชัดเจน คือ

 • ได้รับรีวิวจากแขกมากขึ้น: เมื่อเปิดตัวโซลูชันอย่าง RCP สถานที่ให้บริการก็ได้รับรีวิวเพิ่มขึ้น 30-80% เทียบกับตัวเลขก่อนเปิดตัว
 • จำนวนการเข้าดูหน้าข้อมูลที่มากขึ้น*: โรงแรมที่มีส่วนร่วมสูงซึ่งใช้แพลตฟอร์มรวบรวมรีวิว (RCP) ได้รับยอดการเข้าดูหน้าข้อมูลเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบกับโรงแรมที่มีส่วนร่วมสูง แต่ไม่ได้ใช้โซลูชันลักษณะเดียวกัน
 • มีประสิทธิภาพในการเพิ่มรายได้มากขึ้น: โรงแรมเหล่านี้ได้รับกิจกรรมจากลิงก์รายชื่อผู้ร่วมธุรกิจเพิ่มขึ้น 25%** และได้รับคลิกแบบ CPC เพิ่มขึ้น 32% เทียบกับโรงแรมที่ไม่ได้ใช้

เคล็ดลับข้อที่ #4: แม้แพลตฟอร์มรวบรวมรีวิว (Review Collection Platform - RCP) จะพร้อมใช้งานกับเครือโรงแรมขนาดใหญ่เป็นหลัก แต่ Tripadvisor ยังมีเครื่องมืออีกมากมายที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจรับรีวิวได้อย่างเป็นระบบ เช่น รีวิวเอ็กซ์เพรส ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ 


ข้อมูลสำคัญ #4: ความสำคัญของการรวบรวมรีวิวในขั้นตอนการจอง

บทสัมภาษณ์ที่ Atmosphere จัดทำกับผู้บริหารเครือโรงแรมหลักๆ เผยให้เห็นประโยชน์จากการรับรีวิวอีกข้อหนึ่ง หลังจากเผยแพร่เนื้อหารีวิวในช่องทางการจองโดยตรงของโรงแรมแล้ว นักท่องเที่ยวจะรู้สึกถึงความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือจากเนื้อหานี้ อันที่จริง หลังจากที่ใส่รีวิวลงในเว็บไซต์การจองของโรงแรมแล้ว รีวิวเหล่านี้จะช่วยเพิ่ม “ความสามารถในการแข่งขันกับตัวกลางภายนอกได้ เช่น ตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ เนื่องจากมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเส้นทางการจองที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้พิจารณาว่าโรงแรมใดเหมาะกับทริปนั้นๆ”

เคล็ดลับข้อที่ 5: หากต้องการใช้ประโยชน์จากรีวิวให้มากขึ้น ลองใช้วิดเจ็ตของ Tripadvisor เพื่อใส่ไว้ในเว็บไซต์ของสถานที่ให้บริการของคุณ 

ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมหรือไม่ โปรดดาวน์โหลดรายงาน “การใช้รีวิวของแขกเพื่อปูทางไปสู่การมีส่วนร่วมที่มากขึ้น (Using Guest Reviews to Pave the Path to Greater Engagement)” ฉบับเต็มทางด้านขวาของหน้านี้  

 

*หมายเหตุ: เพื่อช่วยให้คุณวัดคุณภาพการเข้าชมหน้าข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น เราจึงได้ปรับปรุงวิธีการรายงานข้อมูลของเราในไตรมาสที่ 2 ปี 2017 โดยพัฒนาจากจำนวนการดูหน้าข้อมูลไปเป็นจำนวนการเข้าชมที่ไม่ซ้ำกัน

**เริ่มต้นในเดือนมกราคม ปี 2017 รายชื่อผู้ร่วมธุรกิจจะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์การสมัครสมาชิกโฉมใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับที่พัก: สมาชิกธุรกิจพร้อมสิทธิประโยชน์บน Tripadvisor เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

อัพเดตล่าสุด: 31 สิงหาคม ค.ศ. 2015