นโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ของเรา

สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทั่วโลกมีการแสดงสัตว์ป่า ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เปิดในป่าหรือในสวนสัตว์ ที่ Tripadvisor เราเชื่อว่าสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะดูแลสัตว์ในครอบครองเป็นอย่างดีเสมือนดูแลชีวิตคน

เราทราบว่าผู้ให้บริการสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ และยอมรับตามคำแนะนำพื้นฐานในการดูแลสัตว์ให้เหมือนดูแลคน แต่เราก็เข้าใจว่า มาตรฐานของการดูแลสัตว์ทั่วโลกอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายในแต่ละประเทศ

ในฐานะแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีผู้ใช้หลายล้านคน เรายอมรับบทบาทของ Tripadvisor ในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ทั่วทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้น เราจึงภูมิใจที่ได้แนะนำชุดหลักเกณฑ์ด้านสวัสดิภาพสัตว์ชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ทุกประสบการณ์ที่เปิดให้จองได้บนแพลตฟอร์มของเราต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ฉบับเต็มมีดังนี้:

การสัมผัสกับสัตว์ในสวนสัตว์

Tripadvisor จะไม่ขายตั๋วให้แก่ หรือสร้างรายได้จากการจองจาก ประสบการณ์เฉพาะบางประการที่นักท่องเที่ยวต้องสัมผัสกับสัตว์ป่า เว้นแต่จะมีการยกเว้นในบางสถานการณ์

Tripadvisor อนุญาตให้มีการขายประสบการณ์ที่ต้องมีการสัมผัสกันระหว่างแขกและสัตว์ป่าได้ในบางสถานการณ์ดังนี้

 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อนุญาตให้สัมผัสกับสัตว์น้ำได้เพื่อจุดประสงค์การศึกษา ที่นักท่องเที่ยวอยู่ภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ป่า
 • ประสบการณ์การสัมผัสกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (เช่น แมงมุม/แมลง) ที่มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษา ที่นักท่องเที่ยวอยู่ภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ป่า
 • โปรแกรมการป้อนอาหารหรือการสัมผัสสัตว์ในพื้นที่ที่มีการคุมขัง โดยอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ป่า ที่อาจมีการสัมผัสกับสัตว์โดยสัตว์เป็นผู้เข้าหาก่อนตามพฤติกรรมทางธรรมชาติของสัตว์เอง (เช่น สัตว์ไม่ได้โดนยา โดนหลอกล่อ หรือข่มขู่ให้ปฏิบัติ) และที่ที่สัตว์สามารถหลีกหนีจากการสัมผัสได้หากต้องการ
 • กิจกรรมจิตอาสาสำหรับการอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ที่สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือเขตอนุรักษ์ต่างๆ ที่อาจอนุญาตให้มีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ได้ในระดับหนึ่ง

สัตว์เลี้ยง

ประสบการณ์หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเท่านั้น เช่น การขี่ม้าหรือสวนสัตว์เลี้ยงของเด็กๆ สามารถขายได้บน Tripadvisor

โชว์และการแสดง

Tripadvisor จะไม่ขายตั๋วให้แก่ หรือสร้างรายได้จากการจองจาก ประสบการณ์เฉพาะบางประการที่มีการบังคับให้สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ทำการแสดงการกระทำบางอย่าง หรือพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมชาติของสัตว์ต่อหน้าสาธารณะชน หรือให้สัตว์ทำการแสดงละครสัตว์หรือแสดงบนเวทีเพื่อความบันเทิงด้วยการแสดงกิริยาบางอย่าง (รวมถึงการเลียนแบบท่าทางมนุษย์ เช่น แต่งตัวให้เหมือนมนุษย์)

การแสดงพฤติกรรมท่าทางของสัตว์ถูกกำหนดไว้ว่าเป็นการกระทำที่สัตว์อาจจะถูกวางยาหรือถูกบังคับให้ฝึกเพื่อให้ทำท่าทางหรือปฏิบัติตามที่มนุษย์ต้องการอย่างไม่เป็นธรรมชาติ และไม่ได้มีการส่งเสริมที่จำเป็น หรือมีการออกกำลังหรือการดูแลโดยสัตวแพทย์

สัตว์น้ำ (ปลาวาฬและโลมา)

Tripadvisor จะไม่ขายตั๋วให้แก่ หรือสร้างรายได้จากการจองจาก สถานที่ท่องเที่ยวหรือประสบการณ์ที่มีการจัดแสดงสัตว์น้ำที่ถูกคุมขังให้แก่สาธารณะชน โดยมีข้อยกเว้นดังนี้:

เขตอนุรักษ์ริมทะเลสำหรับวาฬและโลมา

ประสบการณ์ของแขกที่อยู่ในประเภทต่อไปนี้จะมีสิทธิ์ขายได้:

 • สถานที่เขตอนุรักษ์ที่มีสภาพแวดล้อมสำหรับการอยู่อาศัยริมทะเลเป็นหลักเป็นแหล่งอย่างถาวรให้กับสัตว์น้ำ
 • สถานที่ในเชิงพาณิชย์หรือไม่แสวงหาผลกําไรใดๆ ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา สภาพแวดล้อมของเขตอนุรักษ์ริมทะเลรูปแบบอื่นที่มีไว้เพื่อเป็นที่พักของสัตว์น้ำและได้ตกลงที่จะสร้างหรือจัดเตรียมที่พักใหม่ให้แก่สัตว์น้ำที่อยู่ในการดูแลทั้งหมดเป็นสภาพแวดล้อมเหล่านี้ด้วยวิธีที่มีประโยชน์

สถานที่ริมทะเลถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติทางทะเล เช่น อ่าว หรือแนวเขา ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำที่ใกล้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมากที่สุด โดยที่ยังให้การปกป้องและได้รับการดูแลจากพนักงานผู้เลี้ยงสัตว์และสัตวแพทย์

เขตอนุรักษ์ริมทะเลต้องเป็นไปตามนโยบายการห้ามผสมพันธุ์ที่เข้มงวด ต้องไม่ฝึกสัตว์ให้แสดงในโชว์หรือการแสดงใดๆ ต่อสาธารณะ และต้องห้ามไม่ให้มีการสัมผัสทางกายใดๆ ก็ตามระหว่างแขกกับสัตว์ รวมถึงประสบการณ์ทางน้ำของแขกด้วยเช่นกัน

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

ประสบการณ์ของแขกในประเภทต่อไปนี้อาจมีสิทธิ์ขายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดเงื่อนไขนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ:

สถานที่ใดๆ ที่ได้รับการรับรอง* ได้ตกลงอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะที่จะดําเนินการตามวิธีปฏิบัติทั้งหมดต่อไปนี้:

 • ยุติและป้องกันไม่ให้มีการผสมพันธุ์สัตว์น้ำที่อยู่ในการดูแล
 • ยุติการนําเข้าสัตว์น้ำจากสถานที่อื่นพื่อใช้ในการแสดงต่อสาธารณะ
 • ยุติการจับสัตว์และนําเข้าสัตว์น้ำเพื่อการแสดงต่อสาธารณะ

*ต้องมีการรับรองคุณภาพโดยสมาชิกสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (WAZA)

กีฬาล่าสัตว์

Tripadvisor จะไม่ขายตั๋วให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวที่พบว่ามีการละเมิดนโยบายการแสดงข้อมูลของ Tripadvisor ที่เกี่ยวกับการทำร้ายหรือการฆ่าสัตว์

นโยบายนี้กําหนดให้ Tripadvisor ต้องไม่แสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจที่ประกอบด้วย

 • การทำร้ายหรือการฆ่าสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในป่า (เช่น การล่าสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์) และ/หรือ
 • การทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ที่ถูกคุมขัง (เช่น สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อชมการต่อสู้)
 • การสาธิตการให้อาหารโดยให้สัตว์ที่เป็นเหยื่อถูกล่าโดยสัตว์อื่นเพื่อความบันเทิง (เช่น ปล่อยให้วัวถูกล่าโดยสิงโต)