หลักเกณฑ์ด้านคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการ

แม้ว่านักท่องเที่ยวจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะแชร์รีวิวประสบการณ์ของตนเองหรือไม่ก็ตาม เจ้าของธุรกิจก็สามารถและควรจะตอบกลับโดยการเพิ่มคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการ คุณลักษณะคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถตอบกลับรีวิวใดๆ ได้โดยตรงตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการตอบกลับเพื่อขอบคุณผู้เขียนรีวิวในการมาเที่ยวชม หรือเพื่ออธิบายมุมมองของเจ้าของในกรณีที่มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น คำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการทั้งหมดจะโพสต์ที่ใต้รีวิวที่นักท่องเที่ยวเขียนไว้ และผู้ใช้บนเว็บไซต์ทุกคนสามารถมองเห็นได้

อัพเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 26 ตุลาคม 2021

เราให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคุณ และสนับสนุนให้คุณสื่อสารกับเพื่อนนักเดินทาง และเรายังต้องการให้ความมั่นใจว่า Tripadvisor จะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับข้อเสนอแนะและข้อมูลในการท่องเที่ยว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราขอให้คุณปฏิบัติตาม นโยบายเนื้อหาของ Tripadvisor และกฎเกณฑ์สำหรับคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการเพื่อรีวิวต่อไปนี้:

ต้นฉบับ

โปรดอย่าใส่ข้อมูลการติดต่อจากแขก หรือบุคคลที่สาม หรือรีวิวของนักท่องเที่ยวบางส่วน

ไม่เป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์

โปรดอย่าใส่เนื้อหาทางการค้าหรือโปรโมชั่นทุกประเภท คำตอบที่มีการเสนอผลประโยชน์ส่วนบุคคล เช่น ของขวัญ การบริการ หรือเงิน จะถูกลบออก เราไม่อนุญาตให้มีคำตอบที่ประกอบด้วยลิงก์ เว้นแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับรีวิว

เกี่ยวข้อง

โปรดอย่าโพสต์คำตอบที่มีเนื้อหาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรีวิวนั้นๆ ไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับการเมือง จริยธรรม ศาสนา หรือปัญหาสังคมในวงกว้าง คำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการต้องไม่เป็นการข่มขู่หรือบีบบังคับผู้เขียนรีวิว หรือพยายามยับยั้งผลงานของผู้เขียนรีวิวบนเว็บไซต์ของเรา ไม่เป็นการกล่าวหาการเขียนรีวิวหลอกลวง นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็นคำตอบที่ตั้งใจส่งถึงเจ้าหน้าที่ Tripadvisor โดยตรงหรือเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของ Tripadvisor

เคารพความเป็นส่วนตัว

ไม่คาดเดาตัวตนของผู้เขียนรีวิว ห้ามมิให้มีข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจใช้เพื่อระบุตัวบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

อ่านง่าย

อย่ารวมการจัดทำรายการ หรือการจัดรูปแบบอื่นๆ ที่จะไม่ปรากฏในคำตอบของเจ้าของธุรกิจ จะไม่มีการยอมรับคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการที่แปลด้วยเครื่องที่อ่านไม่ออกหรือไม่สามารถเข้าใจได้


Tripadvisor อยากให้คุณมีโอกาสในการตอบกลับรีวิวที่อยู่ในข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณ หลักเกณฑ์ในการโพสต์คำตอบต่อรีวิวมีอยู่ว่า คำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการจะต้อง

เหมาะสำหรับครอบครัว

เนื้อหาต้องไม่หยาบคาย คุกคาม ความคิดเห็นที่มีอคติ ความเกลียดชัง หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่เหมาะกับครอบครัว ไม่มีการรายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมรุนแรง หรือรายงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ไม่ซ้ำใครและไม่ขึ้นกับผู้ใด

เราอนุญาตให้มีหนึ่งคำตอบต่อรีวิวที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ของเรา โปรดประสานงานกับฝ่ายบริหารที่ได้รับอนุญาตหรือเจ้าของสถานที่ให้บริการรายอื่นๆ ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับมอบหมายในการตอบรีวิว

เป็นต้นฉบับ

ห้ามมีเนื้อหาที่ยกมาจากแหล่งอื่นและสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ รวมถึงการติดต่อทางจดหมายจากแขกที่เข้าพักหรือบุคคลที่สามอื่นๆ

เป็นมืออาชีพ

คำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการของคุณจะโพสต์ด้านล่างของรีวิว ผู้ใช้ Tripadvisor ทั่วไปจะเป็นผู้อ่านคำตอบเหล่านี้ ดังนั้น คุณจึงควรเขียนคำตอบในลักษณะที่แสดงให้เห็นนโยบายด้านการบริการลูกค้าของธุรกิจของคุณ

เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ Tripadvisor ทั้งหมด

โปรดอย่าโพสต์คำตอบที่มีเนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับรีวิวนั้นๆ ไม่เขียนคำตอบในเชิงดูหมิ่นหรือใส่ความคิดเห็นที่อธิบายลักษณะบุคลิกของบุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรีวิวนั้น ไม่เป็นการกล่าวหาการเขียนรีวิวหลอกลวง นอกจากนี้ จะต้องไม่เป็นคำตอบที่ตั้งใจส่งถึงเจ้าหน้าที่ Tripadvisor โดยตรงหรือเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของ Tripadvisor คำตอบจากเจ้าของหรือผู้บริหารธุรกิจต้องอ้างอิงจากประสบการณ์การบริหารจัดการจริงหรือจากพนักงานของตนเอง

เคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคล

ไม่คาดเดาตัวตนของผู้เขียนรีวิว ต้องไม่มีข้อมูลส่วนตัวของบุคคลใดๆ รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจใช้เพื่อระบุตัวบุคคลได้

ไม่เป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์

ไม่มีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบ รวมถึงสิ่งจูงใจให้แขกกลับไปใช้บริการ โปรแกรมสะสมคะแนน และ URL ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรีวิวนั้นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ URL ใดๆ

อ่านง่าย

ไม่ใช้แท็ก HTML และไม่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ภาษาสแลง ปัญหาการจัดรูปแบบ ข้อความซ้ำ หรือสัญลักษณ์ทางการพิมพ์ที่มากเกินไป ใช้ตัวอักษรที่ถูกต้องตรงกับภาษาที่คุณกำลังเขียนอยู่ อย่าเขียนทับศัพท์ด้วยตัวอักษรอื่น จะไม่มีการยอมรับคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการที่แปลด้วยเครื่องที่อ่านไม่ออกหรือไม่สามารถเข้าใจได้ เราจะปฏิเสธคำตอบจากผู้บริหารสถานที่ให้บริการที่เขียนเป็นสองภาษา

หากคำตอบของคุณเป็นไปตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ โดยปกติคำตอบดังกล่าวจะได้รับการเผยแพร่ภายใน 48 ชั่วโมง และคุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบ