หลักเกณฑ์การโพสต์รีวิว

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ของชุมชนทั่วไปของเราแล้ว เรายังมีหลักเกณฑ์การโพสต์เฉพาะบางประการสำหรับรีวิวอีกด้วย รีวิวจะถูกโพสต์ไปยังหน้าข้อมูลสถานที่ให้บริการและได้รับคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยคะแนนที่เลือกอาจส่งผลต่อตำแหน่งของสถานที่ให้บริการในการจัดอันดับความนิยมบน Tripadvisor และ/หรือส่งผลต่อการปรากฎของสถานที่ให้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา

อัพเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2021

รีวิวบน Tripadvisor ควรมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของนักท่องเที่ยวโดยตรงที่ได้รับจากสถานที่ให้บริการที่แสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากรีวิวจะได้รับการให้คะแนนและอาจส่งผลต่อตำแหน่งของธุรกิจในการจัดอันดับความนิยมบน Tripadvisor ดังนั้น จึงควรมีการบอกเคล็ดลับที่มีประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวและสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชนของเราไว้ด้วยและควรต้องมาจากประสบการณ์จริง

เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารีวิวแต่ละรายการจะมาจากประสบการณ์จริง ผู้ใช้แต่ละคนจึงต้องมีบัญชีเป็นของตัวเองและต้องไม่เขียนรีวิวแทนผู้อื่น หรือใช้บัญชีของผู้อื่นในการส่งรีวิว เว้นแต่จะมีการเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ของบางคนในกลุ่มท่องเที่ยวของคุณในสถานที่เดียวกันเพื่อบรรยายเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ของคุณ

ผู้เขียนรีวิวควรเป็นบุคคลที่ได้รับประสบการณ์จากสถานที่ให้บริการด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะผ่านทางทริป การจอง หรือการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หรือการปฏิสัมพันธ์ของบริการอื่นๆ บางรายการ เราจะไม่โพสต์รีวิวจากลูกค้าที่ถ่ายทอดไว้ทางการสนทนาผ่านโทรศัพท์แบบสั้นๆ กับสถานที่ให้บริการหรือตัวแทนสถานที่ให้บริการ

หากคุณไม่ได้รับประสบการณ์จากธุรกิจในฐานะแขกหรือผู้ที่มีโอกาสเป็นแขก เราจะไม่โพสต์รีวิวของคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่านักท่องเที่ยวจะรับทราบถึงเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงที่สถานที่ให้บริการ เราจึงมีข้อยกเว้นบางประการกับนโยบายที่กำหนดให้รีวิวมาจากประสบการณ์จริงของเรา ดังนี้:

 • เสียชีวิต ในกรณีที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่แสดงข้อมูลบน Tripadvisor สมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งอาจเขียนรีวิวแทนผู้เสียชีวิตได้ หากมีการส่งรีวิวมากกว่าหนึ่งรายการ เราจะโพสต์รีวิวแรกที่ส่งมาจนกว่าจะมีสมาชิกคนอื่นในครอบครัวมาส่งรีวิว หากเมื่อใดก็ตามที่มีสมาชิกของกลุ่มท่องเที่ยวมาโพสต์รีวิวที่อธิบายถึงเหตุการณ์ เราจะลบรีวิวที่มาจากสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ได้ท่องเที่ยวด้วยออก
 • ผู้เยาว์เป็นผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรง ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรง เช่น การทำร้านหรือการได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีอาจเขียนรีวิวแทนให้ได้

เนื่องจากเราต้องการประสบการณ์ที่คุณเขียนขึ้นด้วยตัวเอง เราจึงไม่อนุญาตให้มีการโพสต์ข้อมูลที่มาจากบุคคลอื่นให้เป็นส่วนหนึ่งในรีวิวของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะลบรีวิวที่ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะกล่าวถึงเพียงเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม):

 • คำพูดอ้างอิงหรือคำอธิบายจากสื่อ อินเทอร์เน็ต หรือแขก/บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งในกลุ่มท่องเที่ยวของคุณ ซึ่งในบรรดาข้อความมากมาย อาจรวมถึงข้อความที่ยกมาจากข้อกฎหมาย คำแถลงจากเจ้าหน้าที่รัฐ การให้คะแนนอาหาร หรือข่าวสารต่างๆ
 • ข้อมูลที่คุณได้รับจากบุคคลภายนอกหลังจากที่คุณได้รับประสบการณ์จากธุรกิจมาแล้ว

โดยข้อยกเว้นของหลักเกณฑ์นี้ (ตราบใดที่ยังเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของคุณ) มีดังนี้:

 • สิ่งใดก็ตามที่สื่อถึงคุณโดยพนักงานของธุรกิจที่คุณกำลังรีวิว
 • ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวของคุณ
 • การอ้างอิงเล็กๆ น้อยๆ ถึงคำแนะนำที่ได้รับจากนักท่องเที่ยว ผู้ที่มารับประทานอาหาร หรือคนในท้องถิ่นคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่สื่อ ก่อนที่จะได้สัมผัสประสบการณ์จากธุรกิจ
 • อ้างอิงจากการสนทนาและการจองกับตัวแทนการท่องเที่ยว บริษัทการจอง และตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ (OTA) เนื่องจากนักท่องเที่ยวมักจะมีส่วนร่วมกับบริษัทเหล่านี้บ่อยๆ ในฐานะพันธมิตรของธุรกิจที่กำลังรีวิว
 • ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือการวิเคราะห์จากทนายความหรือแพทย์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของคุณที่ได้รับจากธุรกิจ
 • การอ้างอิงถึงสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น (1) ข้อเท็จจริง (2) ข่าวสารต่างๆ (3) ความคิดเห็นสาธารณะ หรือ (4) กิจกรรมระดับโลก (“เป็นที่รู้จักกันดี” หมายถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวจากนานาชาติส่วนใหญ่ที่เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนั้นจะรู้จัก)
 • การกล่าวถึงโดยไม่ได้ตั้งใจของประสบการณ์ของแขกรายอื่น ไม่ว่าจะ (1) เป็นการรายงานถึงคุณโดยตรงโดยแขกคนนั้น แต่คุณไม่ได้รับรู้ด้วยตัวเอง (2) เป็นการรายงานถึงพนักงานโดยตรงซึ่งคุณได้รับรู้

ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณหรือกลุ่มท่องเที่ยวของคุณได้รับประสบการณ์มาโดยตรง

ตัวอย่างเช่น เราจะไม่โพสต์รีวิวที่กล่าวว่า “แขกคนอื่นที่บาร์บอกฉันว่าเจ้าของนั้นไม่จ่ายเงินให้พนักงานตรงเวลา”

เราจะโพสต์รีวิวที่กล่าวว่า “แขกคนอื่นที่บาร์บอกฉันว่าพวกเขามีพีนา โคลาต้าที่ดีที่สุดที่บาร์ริมสระอีกด้วย”

แขกต้องมีประสบการณ์จากสถานที่ให้บริการในเวลาเดียวกันกับคุณ


มุมมองทางการเมือง จริยธรรม ศาสนา

รีวิวไม่ใช่พื้นที่ในการพูดคุยเกี่ยวกับความชอบทางการเมือง ความแตกต่างทางจริยธรรม ศาสนา หรือมุมมองของคุณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่กว้างขวาง เราเข้าใจว่าประสบการณ์การท่องเที่ยวอาจมีมุมมองที่เป็นส่วนบุคคลมากๆ และอาจกระตุ้นให้แสดงมุมมองในแง่ของการเมืองและศาสนา และเราจะโพสต์ความคิดเห็นเช่นนั้น ตราบใดที่ยังเกี่ยวข้องกับสถานที่หรือธุรกิจที่คุณกำลังรีวิวอยู่ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การโพสต์เนื้อหาอื่นๆ ของเรา ความคิดเห็นใดก็ตามที่เริ่มมีการโวยวายอาจถูกลบออก

หากมุมมองทางการเมือง ศาสนา จริยธรรม หรือสังคมของเจ้าของสถานที่ให้บริการหรือพนักงานของธุรกิจที่แสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ที่คุณกำลังเขียนรีวิวถึงโดยตรง คุณอาจอธิบายเพิ่มเติมอย่างละเอียดเกี่ยวกับกรณีนี้ได้ แต่ไม่ควรขยายไปถึงมุมมองที่เป็นส่วนตัวหรือไม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ เราจะโพสต์ความคิดเห็นและคำแนะนำที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมในท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวอีกด้วย ตราบที่มีการลงรายละเอียดประสบการณ์การท่องเที่ยวส่วนตัวของคุณที่ได้รับจากธุรกิจที่คุณกำลังเขียนรีวิวอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น หากโรงแรมหนึ่งไม่เหมาะกับกลุ่ม LGBTQ เนื่องจากกฎหมายในท้องถิ่นหรือพฤติกรรมของเจ้าของสถานที่ เราก็สนับสนุนให้ผู้เขียนรีวิวแชร์ข้อมูลนี้ให้กับชุมชนนักท่องเที่ยวของเรา

ความยาวของรีวิวและการให้คะแนน

การที่รีวิวของคุณมีคำแนะนำในการท่องเที่ยวให้กับผู้ที่กำลังวางแผนการเดินทางในอนาคตนั้นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ และด้วยเหตุนี้ หากรีวิวของคุณไม่มีข้อมูลที่สำคัญมากพอเกี่ยวกับธุรกิจที่คุณกำลังรีวิว เราอาจขอให้คุณใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณ

เรามีการจำกัดจำนวนตัวอักษรสำหรับรีวิวที่เราบังคับใช้ดังนี้:

 • โรงแรม - 200 ตัวอักษร
 • ร้านอาหาร ประสบการณ์ท่องเที่ยว สายการบินและเรือสำราญ - 100 ตัวอักษร

เรามีจำกัดจำนวนตัวอักษรอย่างต่ำเพื่อเป็นการรับประกันว่าเนื้อหารีวิวจะมีรายละเอียด มีประโยชน์ และมีคำอธิบายถึงเหตุผลของการให้คะแนนจำนวนนั้นๆ รีวิวที่มีบริบทเพียงน้อยนิดจะถูกลบออกไปด้วย

คะแนนของเรามีตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดย 1 หมายถึง “แย่มาก” และ 5 หมายถึง “ดีมาก” เราอาจขอให้คุณให้คะแนนในด้านที่เฉพาะบางด้านจากการเยี่ยมชมของคุณ เช่น คุณภาพการนอนหลับจากการเข้าพักในโรงแรม หรือให้คะแนนอาหารสำหรับการรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ช่องเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องกรอก คุณไม่ควรให้คะแนนกับด้านของธุรกิจที่คุณไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเอง

ไม่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของคุณ

หากรีวิวของคุณมีความคิดเห็นที่มากเกินไปเกี่ยวกับรีวิวอื่น เจ้าของธุรกิจ หรือนโยบายของ Tripadvisor เราจะขอให้คุณส่งรีวิวอีกครั้ง โดยควรมุ่งเน้นในเรื่องของประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ได้รับจากสถานที่ให้บริการนั้นเป็นหลัก

หากคุณเชื่อว่ารีวิวถูกเขียนโดยเจ้าของสถานที่ให้บริการหรือคู่แข่งของข้อมูลสถานที่ให้บริการบน Tripadvisor โปรดแจ้งให้เราทราบโดยใช้ฟังก์ชันการรายงานบนเว็บไซต์ของเรา รีวิวที่กล่าวหาว่ารีวิวที่โพสต์อยู่รีวิวอื่นนั้นหลอกลวงจะไม่ถูกโพสต์ขึ้น เนื่องจากข้อมูลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณ หากคุณมีความกังวลว่าธุรกิจใดจะมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ที่เป็นการหลอกลวงในหลายกรณี โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ contentintegrity@tripadvisor.com นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อเราได้หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการหลอกลวง

แสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา

เราแสดงธุรกิจทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว แต่เราจะไม่รับรีวิวสำหรับธุรกิจที่ไม่มีการแสดงข้อมูล รีวิวของคุณจะถูกลบหากส่งไปยังสถานที่ให้บริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่แสดงข้อมูลอยู่บน Tripadvisor หากคุณต้องการส่งรีวิวให้กับธุรกิจที่ไม่ได้แสดงข้อมูล เราขอให้คุณส่งคำขอเพื่อให้เพิ่มข้อมูลสถานที่ให้บริการใหม่ คุณสามารถดูข้อกำหนดเหล่านั้นได้ ที่นี่

นอกจากนี้ เราจะไม่โพสต์รีวิว ในกรณีที่สถานที่ให้บริการมีฟังก์ชันที่นอกเหนือจากบริการหลักโดยทั่วไปที่คุณจะได้รับที่สถานที่ให้บริการนั้น เพราะจะถือว่าไม่ใช่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่ เนื่องจากบริการนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ผู้คนจะได้รับเป็นประจำในสถานที่ให้บริการนั้น รีวิวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นที่ร้านอาหารอาจเป็นตัวอย่างที่จะถูกลบได้ในกรณีนี้


ประสบการณ์ล่าสุด

เพื่อให้แน่ใจว่ารีวิวจะมีความสดใหม่และเป็นปัจจุบัน รีวิวทั้งหมดจึงต้องมีการส่งภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ได้รับประสบการณ์

คุณอาจเขียนรีวิวหนึ่งรายการสำหรับธุรกิจที่แสดงข้อมูลบน Tripadvisor ต่อประสบการณ์หรือการเที่ยวชมหนึ่งครั้งได้ ซึ่งก็หมายถึงรีวิวหนึ่งรายการต่อการเข้าพักในโรงแรม การรับประทานอาหารในร้านอาหาร การเข้าร่วมกับทัวร์ หรือการเช่ารถครั้งหนึ่ง หากคุณต้องการแก้ไขรีวิวเดิมของคุณ คุณต้องลบรีวิวนั้นออกก่อนแล้วจึงส่งรีวิวใหม่ สำหรับเที่ยวบิน เราจะโพสต์รีวิวหนึ่งรายการต่อการเดินทางหนึ่งเที่ยวของคุณ เพราะเราเข้าใจว่าประสบการณ์ในการเดินทางแต่ละเที่ยวอาจแตกต่างกัน หากคุณต้องการเขียนรีวิวประสบการณ์การเดินทางทั้งขาไปและกลับภายในรายการเดียว เราก็จะโพสต์ให้คุณเช่นกัน!

เพื่อให้มีเวลาเพียงพอระหว่างการเที่ยวชมสิ่งต่างๆ เราจะรับรีวิวที่เขียนเพิ่มเติมของประสบการณ์ใหม่ที่ผ่านไปแล้วสามเดือนสำหรับที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวหรือทัวร์ และผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนสำหรับร้านอาหาร/ที่กิน มีข้อยกเว้นสำหรับการรีวิวสายการบิน โดยจะมีการจำกัดจำนวนรีวิวที่สามารถส่งได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด

ประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใคร

เราจะไม่โพสต์รีวิวที่อธิบายประสบการณ์ที่เหมือนกันไปยังสถานที่ให้บริการทั้งสองแห่งในเวลาเดียวกัน แต่เราจะโพสต์ไปยังข้อมูลสถานที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ตัวอย่างเช่น หากคุณโพสต์รีวิวไปยังโรงแรมและร้านอาหารภายในโรงแรมนั้น โดยมีข้อความที่เหมือนกันทุกอย่าง และไม่ได้เจาะจงถึงสถานที่ให้บริการแห่งใดแห่งหนึ่ง เราก็จะโพสต์รีวิวนั้นไปยังโรงแรม หากคุณต้องการเขียนรีวิวเกี่ยวกับประสบการณ์แต่ละครั้ง ขอให้เขียนแยกกันโดยชัดเจนเพื่อจะได้ไม่ทำให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ เกิดความสับสน

เราจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวหลายๆ คนสามารถเขียนรีวิวถึงประสบการณ์เดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณและคู่รักของคุณต่างเลือกที่จะเขียนรีวิวจากมุมมองของตนเอง เราก็จะโพสต์รีวิวทั้งสอง นอกจากนี้ เรายังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวหลายคนจากกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่เขียนรีวิวได้ โปรดดูให้แน่ใจว่าเนื้อหานั้นๆ เป็นเนื้อหาที่คุณเขียนขึ้นเองด้วยภาษาและจากมุมมองของคุณ

ผู้เขียนรีวิวอาจมีบัญชีบน Tripadvisor แค่บัญชีเดียว ยกเว้นในบางสถานการณ์ที่ได้รับการพิจารณาตามดุลยพินิจของ Tripadvisor หากคุณส่งรีวิวไปยังสถานที่ให้บริการเดียวกันจากบัญชีหลายๆ บัญชี เราอาจลบรีวิวที่ส่งมาซ้ำออก


Tripadvisor ไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่มีความอคติหรือถูกส่งมาเพื่อพยายามบิดเบือนการจัดอันดับหรือคะแนนบนเว็บไซต์ของเรา การฝ่าฝืนหลักเกณฑ์เหล่านี้อาจส่งผลให้ได้รับโทษในหน้าข้อมูลสถานที่ให้บริการของคุณบน Tripadvisor ซึ่งประกอบด้วยบทลงโทษด้านการจัดอันดับ การได้รับป้ายแดง และ/หรือการถูกตัดชื่อออกจากรางวัล

นอกจากนี้ การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายของท้องถิ่น ประเทศ และ/หรือกฎหมายระหว่างประเทศ และอาจนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ซึ่งรวมถึงบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา

เนื้อหาเข้าข่ายอคติ

Tripadvisor มุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจได้ว่ารีวิวที่ส่งมาทั้งหมดนั้นมาจากมุมมองของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ซึ่งหมายความว่ารีวิวที่ส่งมาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ให้บริการที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราในทางใดทางหนึ่ง อาจไม่เขียนรีวิวของสถานที่ให้บริการนั้น

เราจะไม่รับรีวิวจากผู้ใช้ดังต่อไปนี้โดยเฉพาะ:

 • ได้รับการว่าจ้างในปัจจุบันหรือเคยได้รับการว่าจ้างที่สถานที่ให้บริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งจะรวมถึงรีวิวจากบุคคลที่ได้เป็นอาสาสมัครที่ หรือเป็นอาสาสมัครให้กับธุรกิจที่แสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ของพวกเรา
 • เกี่ยวข้องกับหรือเป็นเพื่อนกับพนักงานหรือเจ้าของในปัจจุบัน
 • รับสินค้าหรือบริการใด หรือมอบสินค้าหรือบริการให้แก่สถานที่ให้บริการ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้จัดหาอาหารให้กับสถานที่ให้บริการ คุณอาจไม่ต้องส่งรีวิวให้กับสถานที่ให้บริการนั้น หากคุณให้บริการความบันเทิงที่สถานที่ให้บริการ คุณอาจไม่ต้องส่งรีวิวเช่นกัน
 • เป็นเจ้าของหรือได้รับการว่าจ้างที่สถานที่ให้บริการของหมวดธุรกิจเดียวกัน และอยู่ในเขตเมืองเดียวกันกับสถานที่ให้บริการดังกล่าว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ หากคุณเป็นเจ้าของหรือได้รับการว่าจ้างโดยร้านกาแฟในดับลิน ไอร์แลนด์ คุณต้องไม่ส่งรีวิวสำหรับที่กินอื่นๆ ในดับลิน เช่น ร้านอาหารอิตาลี นอกจากนี้ ยังรวมถึงสถานที่ให้บริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน ที่อาจไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ของเมืองของคุณ แต่อยู่ภายในรัศมี 10 ไมล์/16 กิโลเมตรของตำแหน่งที่ตั้งของที่ที่ธุรกิจของคุณแสดงอยู่บน Tripadvisor เราเข้าใจว่าคุณอาจได้รับประสบการณ์จากธุรกิจนั้นมาในฐานะนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่นโยบายนี้มีขึ้นเพื่อช่วยรับประกันให้ว่าการจัดอันดับสถานที่ให้บริการนั้นจะยังมีความเป็นกลางอยู่
 • เป็นเจ้าของสถานที่ให้บริการบางส่วน เช่น มีส่วนร่วมในการแบ่งเวลาเช่าบ้านพักตากอากาศ แม้จะเป็นภายในเครือสถานที่ให้บริการที่ใหญ่กว่าและการเป็นเจ้าของก็อยู่ในเครือสถานที่ให้บริการที่หลากหลายก็ตาม

ข้อยกเว้นสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ให้บริการ ได้แก่

 • อาสาสมัครอนุรักษ์ธรรมชาติ: นักท่องเที่ยวที่เป็นอาสาสมัครหรือทำงานที่สถานที่ให้บริการ และยังใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปของสถานที่ให้บริการในฐานะนักท่องเที่ยวอาจเขียนรีวิวได้

การพยายามบิดเบือนการจัดอันดับสถานที่ให้บริการโดยธุรกิจต่างๆ

Tripadvisor ต่อต้านการพยายามบิดเบือนปลอมแปลงการจัดอันดับสถานที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของเราอย่างจริงจัง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการดำเนินงานต่อไปนี้:

 • รีวิวที่ส่งโดยตัวแทนสถานที่ให้บริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหา และ/หรือลงโทษสถานที่ให้บริการที่เราได้รับเนื้อหาจากผู้ที่เป็นเจ้าของ ผู้ได้รับการว่าจ้าง หรือมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ให้บริการที่ถูกรีวิว หรือบริษัทนายจ้างหรือบริษัทในเครือที่อาจเกี่ยวข้องกับสถานที่ให้บริการนั้นในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) เนื้อหาจากผู้ใช้ที่แสดงตนชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องของตน รวมถึงผู้ใช้ที่ปลอมเป็นนักท่องเที่ยว คู่แข่ง หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น นอกจากนี้ ห้ามไม่ให้ตัวแทนของธุรกิจทำการส่งรีวิวแทนแขก ไม่ว่าความคิดเห็นนั้นจะเป็นความคิดเห็นที่แท้จริงหรือไม่ก็ตาม
 • รีวิวที่ถูกจ้างให้เขียน/ข้อแลกเปลี่ยนกับการรีวิว Tripadvisor ต่อต้านการขาย การซื้อ หรือการมีสิ่งตอบแทนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการเขียนรีวิวอย่างจริงจัง รีวิวที่ถูกส่งมารีวิวใดก็ตามที่เข้าข่ายการกระทำนี้จะถูกพิจารณาว่าเป็นรีวิวหลอกลวงอย่างแท้จริง และจะมีบทลงโทษไม่เพียงสำหรับสถานที่ให้บริการนั้นๆ หรือสถานที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่รวมถึงผู้เขียนรีวิวด้วยเช่นกัน หากคุณได้รับการติดต่อจากผู้ใดก็ตามที่เสนอบริการเหล่านี้ หรือคุณรู้จักผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนี้ โปรดแจ้งให้ทีมของเราทราบได้ที่ contentintegrity@tripadvisor.com
 • สิ่งจูงใจเพื่อแลกกับการเขียนรีวิว การเสนอหรือให้สัญญาเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้เขียนรีวิวใดก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงการให้คะแนนจะถือว่าขัดต่อหลักเกณฑ์ของเรา ตัวอย่างเช่น มีข้อเสนอเป็นเครื่องดื่มฟรี ส่วนลด การได้เข้าร่วมแข่งขัน การบริจาคในงานการกุศลในนามของลูกค้า เป็นต้น
 • สิ่งจูงใจเพื่อแลกกับการให้ลบรีวิว ความพยายามโดยบุคคลที่เป็นตัวแทนของสถานที่ให้บริการในการให้ข้อเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้ลบรีวิวที่เผยแพร่ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของเรา และจะได้รับการลงโทษ
 • การกดดันให้ผู้ใช้ลบรีวิว ความพยายามที่กระทำโดยบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ให้บริการเพื่อกดดัน ข่มขู่ หรือบีบบังคับผู้ใช้ให้ลบรีวิวสำหรับสถานที่ให้บริการนั้นๆ ออกจะถือเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของเรา และจะได้รับการลงโทษ
 • สิ่งจูงใจสำหรับพนักงาน หากสถานที่ให้บริการเสนอสิ่งจูงใจเพื่อมอบให้แก่พนักงานสำหรับการกระตุ้นให้เขียนรีวิว เช่น โบนัสสำหรับการถูกกล่าวถึงในรีวิว หรือการแข่งขันวัดจำนวนรีวิวที่ได้รับสูงสุดภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของเรา โปรแกรมดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ของเรา และอาจได้รับการลงโทษในด้านการจัดอันดับสถานที่ให้บริการ หากคุณได้รับทราบถึงโปรแกรมดังกล่าวของสถานที่ให้บริการใดก็ตาม โปรดแจ้งให้ทีมของเราทราบโดยส่งอีเมลมาให้เราที่ contentintegrity@tripadvisor.com
 • การเลือกนำเสนอเฉพาะบางข้อมูล เราห้ามไม่ให้มีการใช้โปรแกรมที่เลือกรับเฉพาะเนื้อหาในเชิงบวกหรือปฏิเสธเนื้อหาที่เป็นกลางหรือเป็นไปในเชิงลบ ตัวอย่างเช่น การนำทางแขกไปยังหน้ารีวิวหากแขกระบุถึงประสบการณ์เชิงบวก และการนำทางไปยังพาธอื่น (เช่น ช่องทางการสนับสนุนลูกค้าภายใน) หากแขกระบุถึงประสบการณ์เชิงลบถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักเกณฑ์รีวิวของเรา
 • ข้อจำกัด เราไม่อนุญาตให้สถานที่ให้บริการห้ามหรือขัดขวางไม่ให้แขกโพสต์รีวิวเชิงลบหรือเชิงวิพากษ์วิจารณ์ต่อประสบการณ์ของตน สถานที่ให้บริการใดที่ถูกพบว่ามีการปฏิบัติดังกล่าวจะได้รับป้ายเตือน โดยจะโพสต์ไว้บนหน้าข้อมูลธุรกิจของพวกเขาบน Tripadvisor จนกว่าจะมีการเลิกใช้นโยบายนั้น
 • การทำลาย ความพยายามใดก็ตามที่กระทำโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ให้บริการแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อทำลายชื่อเสียงของสถานที่ให้บริการที่เป็นคู่แข่งจะถูกพิจารณาว่าเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของเรา ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) การส่งรีวิวเชิงลบ การพยายามลงทะเบียนแอบอ้างเป็นเจ้าของธุรกิจของสถานที่ให้บริการที่เป็นคู่แข่ง หรือมีพฤติกรรมที่คล้ายกัน

ผู้ใช้พยายามบิดเบือนการจัดอันดับของสถานที่ให้บริการ

ผู้ใช้ใดที่พยายามบิดเบือนการจัดอันดับของสถานที่ให้บริการ ถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ให้บริการนั้นก็ตาม จะถูกแบนจากเว็บไซต์ของเราจากการกระทำดังกล่าว ซึ่งการกระทำอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

 • การขู่กรรโชก Tripadvisor จัดให้ความพยายามใดก็ตามที่นักท่องเที่ยวกระทำโดยมีเจตนาไม่บริสุทธิ์เพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่าบางอย่างจากสถานที่ให้บริการโดยการข่มขู่ให้โพสต์รีวิวเชิงลบบน Tripadvisor หรือให้สัญญาว่าจะลบรีวิวเชิงลบที่เผยแพร่อยู่ออกไป หากแขกกล่าวถึงแผนที่จะเขียนรีวิวเนื่องจากได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดี แต่ไม่ได้กระทำด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ จะไม่ถือว่าเป็นการขู่กรรโชก ตัวอย่างในที่นี้อาจรวมถึง กรณีที่แขกพยายามแก้ไขสถานการณ์ที่มีท่อแตกในห้องพัก หรือคำสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้องในร้านอาหาร
 • รีวิวเหตุการณ์การวางระเบิด รีวิวต้องอธิบายตามประสบการณ์จริง ผู้ใช้ที่ส่งรีวิวไปยังสถานที่ให้บริการด้วยประเด็นที่เป็นเรื่องส่วนตัวหรือประเด็นทางการเมือง หรือรีวิวที่อ้างอิงจากข่าวหรือการเปิดเผยข้อมูลบนโซเชียลมีเดียที่ไม่มีการอธิบายถึงประสบการณ์จริง จะไม่ได้รับการเผยแพร่ หากมีการตรวจพบเนื้อหาดังกล่าวเป็นจำนวนมากบนข้อมูลสถานที่ให้บริการ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่เนื้อหาทั้งหมดสำหรับสถานที่ให้บริการนั้นชั่วคราว
 • การปลอมตัวเป็นพนักงานของ Tripadvisor Tripadvisor ไม่ได้จ้างผู้ใดให้ไปเยี่ยมชมสถานที่และให้คะแนนสถานที่ให้บริการ (หรือที่เรียกว่า “ลูกค้าแฝง” หรือ “ลูกค้านิรนาม”) เจ้าของสถานที่ให้บริการไม่ควรไว้ใจผู้ใดก็ตามที่แสดงตัวว่าเป็นพนักงานของ Tripadvisor และควรแจ้งให้เราทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าวทันทีโดยการติดต่อที่ contentintegrity@tripadvisor.com

มีบางกรณีที่เราอาจไม่อนุญาตให้โพสต์รีวิว ถึงแม้จะมีการติดต่อกับสถานที่ให้บริการมาบ้างแล้วก็ตาม เรายินดีให้คุณแชร์ความคิดเห็นดังกล่าวในส่วนฟอรั่มของเว็บไซต์ของเราที่สมาชิกในชุมชนของเราใช้พูดคุยประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ตัวอย่างของกรณีนี้อาจมีดังนี้:

 • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของสถานที่ให้บริการโดยเฉพาะ ถึงแม้ว่าการที่นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ เช่น ร้านอาหารนั้นสงวนห้องน้ำไว้ให้ลูกค้าเท่านั้น หรือโรงแรมไม่อนุญาตให้นำสุนัขเข้า หรือคุณไม่ได้รับเงินคืนจากการยกเลิกของคุณ แต่ก็อาจไม่ยุติธรรมต่อธุรกิจเท่าใดนักหากจะได้รับรีวิวเชิงลบจากนโยบายเหล่านี้โดยเฉพาะ ที่มีให้เห็นได้โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เราจะลบรีวิวที่อธิบายเพียงแค่การตอบสนองที่ขัดแย้งต่อนโยบายดังกล่าว หากคุณอธิบายเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของการบริการลูกค้าที่สำคัญเพิ่มเติมของธุรกิจ ที่นอกเหนือจากนโยบายที่กล่าวไว้ เราจะโพสต์เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์นั้นเพราะเราเชื่อว่าประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าอาจเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวได้
 • การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการเนื่องจากความสนใจของสื่อ เราจะไม่โพสต์รีวิวของคุณ หากคุณต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมล่าสุดในสถานที่ให้บริการนั้นที่ดึงดูดความสนใจจากสื่อแต่คุณไม่ได้เข้าร่วม
 • ความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาเปิด/ปิดให้บริการโดยเฉพาะ เราเข้าใจดีว่าความรู้สึกของการไปถึงร้านอาหารแต่ร้านปิดนั้นเป็นอย่างไร แต่เราก็จะไม่โพสต์รีวิวที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาการเปิดหรือปิดให้บริการโดยเฉพาะเท่านั้น นอกจากว่าธุรกิจนั้นจะโพสต์ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบเป็นทางการที่ทำให้ผู้คนเกิดการคาดหวัง
 • การพยายามติดต่อกับธุรกิจไม่สำเร็จ เราไม่พิจารณาว่าการโทรที่ไม่ได้รับสายหรืออีเมลที่ไม่ได้รับการตอบกลับจะเป็นคำอธิบายที่มีน้ำหนักสำหรับธุรกิจที่ให้การบริการ
 • สัมผัสประสบการณ์จากสถานที่ให้บริการจาก “ภายนอก” หากคุณเยี่ยมชมสถานที่ให้บริการด้วยเจตนาที่จะชมสถาปัตยกรรมและการตกแต่งเพียงอย่างเดียว เราก็จะโพสต์รีวิวเฉพาะที่มีการพูดถึงวิวของสถานที่เป็นหลักเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อเขียนรีวิวเกี่ยวกับโบสถ์ใหญ่ เราเข้าใจว่าส่วนหนึ่งของประสบการณ์นักท่องเที่ยวที่สถานที่นั้นคือการชมการตกแต่งภายในของอาคารและจะยอมรับการรีวิว เราจะไม่โพสต์รีวิวของโรงแรมจากผู้ที่ไม่ใช่แขกของโรงแรมนั้น และพูดถึงสถาปัตยกรรมของโรงแรมเท่านั้น
 • การเข้าพักระยะยาว เรารับรีวิวจากผู้ใช้ที่ได้เข้าพักในสถานที่ให้บริการในระยะยาว ที่ได้ให้ข้อมูลในรีวิวที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว (ดั้งเดิม) รายอื่นๆ เราจะไม่โพสต์รีวิวของคุณหากเป็นรีวิวที่มาจากมุมมองของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า

เราอยากได้ยินประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณและขอขอบคุณสำหรับการรีวิวบนเว็บไซต์ของเรา! นอกจากนี้ เรายังอยากที่จะทำให้แน่ใจว่าที่พักให้เช่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสำหรับชุมชนทั่วโลกของเรา ในการบรรลุเป้าหมายนี้และเพื่อให้รีวิวของคุณได้รับการเผยแพร่อย่างรวดเร็วที่สุด โปรดตรวจสอบว่ารีวิวของคุณมีคุณสมบัติต่อไปนี้:

ล่าสุด

เราขอให้คุณเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายในปีปฏิทินปัจจุบัน หรือไม่เกิน 2 ปีก่อนหน้า เพื่อที่เนื้อหาจะได้ใหม่สำหรับผู้อ่านของเรา

เป็นรีวิวเกี่ยวกับการเข้าพักระยะสั้น

เรายินดีให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับทุกการเข้าพักที่มีระยะไม่เกิน 90 วัน

เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว

โปรดทราบว่า รีวิวของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยววางแผนการท่องเที่ยว ดังนั้น เราจึงขอให้คุณเขียนเกี่ยวกับที่พักให้เช่าเท่านั้น นั่นหมายความว่าต้องไม่มีรีวิวเกี่ยวกับที่พักอาศัยขององค์กร ช่วงเวลาหนึ่ง หรือชั่วคราว

เขียนขึ้นหลังจากการเช็คอิน

เราขอให้คุณเขียนถึงประสบการณ์ของคุณหลังจากที่ได้เช็คอินเข้าสู่ที่พักให้เช่าของคุณแล้ว เพื่อช่วยตรวจสอบว่ารีวิวของเราเป็นของแท้ เราจึงไม่รับรีวิวที่ส่งมาในระหว่างที่มีการดำเนินการจองหรือก่อนที่นักท่องเที่ยวจะไปถึงสถานที่ให้บริการ

สามารถตรวจสอบได้โดยใช้ชื่อสัญญาการเช่าบ้านพัก

เพื่อช่วยตรวจสอบว่ารีวิวของเราเป็นของแท้ คุณจะต้องป้อนชื่อผู้ที่ลงนามข้อตกลงในสัญญาเช่า (ช่องสำหรับกรอกข้อมูลที่จำเป็นนี้อยู่ด้านบนของแบบฟอร์ม “เขียนรีวิว”) หมายเหตุ: เราไม่เปิดเผยชื่อนี้ในเว็บไซต์ของเรา

สามารถได้รับการรับรองจากเจ้าของที่พักให้เช่า

หากเจ้าของที่พักให้เช่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้เขียนรีวิวเป็นผู้เข้าพัก เราจะส่งคำร้องเอกสารให้ผู้เข้าพัก สิ่งนี้เป็นเพียงเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าของธุรกิจและสถานที่ให้บริการที่ถูกต้องได้รับการให้เครดิตสำหรับรีวิวของคุณ

แสดงข้อมูลโดย Tripadvisor

จะมีการแชร์ข้อมูลที่พักให้เช่าระหว่าง Tripadvisor Rentals และเว็บไซต์พันธมิตรของเรา เช่น FlipKey, Holiday Lettings และ Niumba เมื่อเจ้าของที่พักให้เช่าลบข้อมูลสถานที่ให้บริการของตนออกจากพันธมิตรเหล่านี้แล้ว ข้อมูลที่พักให้เช่าของพวกเขาบน Tripadvisor ก็จะถูกลบออกไปด้วยเช่นกัน ขออภัย เราไม่สามารถเผยแพร่รีวิวสำหรับที่พักให้เช่าที่ไม่มีข้อมูลบน Tripadvisor แล้ว