เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เว็บไซต์ TripAdvisor จึงอาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้องเราสนับสนุนเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
ความก้าวหน้าใน TripCollective ของ khash23
คะแนนรวม
4,014
คะแนนโหวตว่ามีประโยชน์ทั้งหมด
4
ระดับ 4 ผู้เขียนรีวิวขาประจำ

การสะสมป้าย TripCollective
khash23 มี 13 ป้าย

 • ผู้เขียนรีวิวรายใหม่
  1 รีวิว
 • ช่างภาพรายใหม่
  มีภาพถ่าย 1 ภาพ
 • ผู้เขียนรีวิว
  3 รีวิว
 • ผู้เขียนรีวิวที่ได้รับการโหวตว่ามีประโยชน์
  1 โหวต
 • จำนวนผู้อ่านรีวิว
  ผู้อ่านรีวิว 100 คน
 • ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรงแรม
  ระดับ 1
 • ผู้เชี่ยวชาญเรื่องรีสอร์ท
  ระดับ 1
 • ผู้เขียนรีวิวระดับสูง
  5 รีวิว
 • จำนวนผู้อ่านรีวิว
  ผู้อ่านรีวิว 500 คน
 • จำนวนผู้อ่านรีวิว
  ผู้อ่านรีวิว 1,000 คน
 • ผู้ริเริ่มเขียนรีวิว
  1 รีวิว
 • พาสปอร์ต
  3 เมือง
 • จำนวนผู้อ่านรีวิว
  ผู้อ่านรีวิว 5,000 คน