เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เว็บไซต์ TripAdvisor จึงอาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้อง
เราสนับสนุนเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
ต้องการราคาโรงแรมที่ต่ำที่สุดใช่หรือไม่ คุณมาถูกที่แล้ว เราตรวจสอบเว็บไซต์มากกว่า 200 แห่งเพื่อคุณ

นโยบายว่าด้วยความซื่อสัตย์ของเนื้อหา

วิธีที่เราใช้สร้างความซื่อสัตย์ของเนื้อหา

ที่ TripAdvisor เราได้สร้างชุมชนที่สมาชิกสามารถอ่านรีวิวท่องเที่ยวของกันและกันและวางแผนจองทริปแบบไม่มีพลาดได้ ในบางครั้งจะมีผู้ที่พยายามหลอกล่อระบบของเราโดยการโพสต์รีวิวปลอม เราจึงคิดว่าการบอกเล่าวิธีการ นโยบาย และการดำเนินการที่เราใช้ระบุ บล็อก และลบรีวิวปลอมน่าจะเป็นประโยชน์ ความเชื่อของเรามีดังนี้

เราเชื่อว่าคำแนะนำในการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดมาจากนักท่องเที่ยวด้วยกัน

ที่ TripAdvisor สมาชิกของเราสามารถส่งรีวิวจากประสบการณ์ของตนเองที่มีกับโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวได้ ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา เราได้รับรีวิวและความคิดเห็นจากสมาชิกในทุกประเทศทั่วโลกมากกว่า 200 ล้านรีวิว

เราเชื่อใน “สิทธิ์ในการเขียน”

ชุมชน TripAdvisor มีประสบการณ์ที่สั่งสมมามากมายและผู้ใช้ 315 ล้านคนทุกคนทุกเดือนควรมั่นใจในการบอกเล่าความคิดเห็นของตนเอง เมื่อเข้าพักที่โรงแรมหรือรับประทานอาหารในร้านอาหาร คุณมีสิทธิ์พื้นฐานที่จะพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้รับกับผู้อื่น เราภูมิใจในชุมชนที่เราสร้างขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้ทำแบบนั้น

เราเชื่อว่าประสบการณ์ทุกอย่างมีความสำคัญ ไม่ใช่เพียงประสบการณ์ที่คุณเป็นผู้จ่ายเงินเท่านั้น ถ้าคุณไปร้านอาหารกับเพื่อน 12 คน เราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงด้วยกันทั้งสิ้น นี่คือจุดยืนของ TripAdvisor

เพราะเราเชื่อในการส่งเสริมประสบการณ์ส่วนตัว เราจึงไม่ตัดสินใจลบรีวิวจากเว็บไซต์ของเราง่ายๆ การเซ็นเซอร์และลบรีวิวที่เจ้าของธุรกิจไม่เห็นด้วยนั้นทำได้ง่าย แต่การทำเช่นนั้นขัดต่อจุดยืนของเราเอง นั่นคือสิทธิ์ที่ลูกค้าจริงพึงมีในการบอกเล่าประสบการณ์ของตน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการนี้ นโยบายว่าด้วยการส่งข้อมูลเพื่อตรวจทานจึงเป็นไปตามที่เราเห็นสมควร แม้จะกำหนดให้ผู้เขียนรีวิวยืนยันว่าตนได้เขียนรีวิวจากประสบการณ์ตรงก่อนส่งรีวิวมายัง TripAdvisor แต่เราไม่แสวงหาการยืนยันจากบุคคลที่สาม

เราเชื่อว่าทุกคนควรปฏิบัติตามกฎเดียวกัน ธุรกิจไม่สามารถโน้มน้าว TripAdvisor ให้ปรับปรุงรีวิว คะแนนหรืออันดับของตนได้

เราใช้กระบวนการพิเศษในการตรวจสอบรีวิวที่ส่งเข้ามายัง TripAdvisor รวมทั้งคำนวณอันดับของธุรกิจแบบรายวันด้วยดัชนีความนิยม กระบวนการและอัลกอริทึ่มนี้จะนำไปใช้กับเนื้อหา การร้องเรียน และสถานที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน เราไม่เคยและจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ลงโฆษณาหรือบุคคลใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมาจากโรงแรมในเครือขนาดใหญ่หรือทัวร์เดินชมสถานที่เล็กๆ รีวิวทุกรายการที่ธุรกิจได้รับจะผ่านการตรวจวิเคราะห์ในระดับเดียวกัน

เราเชื่อว่าธุรกิจที่ไม่ทำตามกฎควรได้รับบทลงโทษ

ธุรกิจต่างๆ รู้ดีว่าลูกค้าอาศัยรีวิวในขณะทำการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก แต่น่าเสียดายที่ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นธุรกิจที่หย่อนกฎบางแห่งพยายามจะโกงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าที่มากขึ้น เราให้นิยาม “การโกง” ว่าเป็นการเขียนรีวิวธุรกิจของตนเองในแง่ดี (หรือให้ผู้อื่นเขียนแทน) หรือเขียนรีวิวที่ไม่ดีเกี่ยวกับคู่แข่ง

กิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นการหลอกลวง การโพสต์รีวิวปลอมเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานของ TripAdvisor รวมทั้งการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและ/หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในหลายประเทศ เราทุ่มเวลา ความพยายาม และเงินมหาศาลในการระบุและบล็อกกิจกรรมหลอกลวงในเว็บไซต์ของเรา ถึงกระนั้น เรารู้ดีว่ารีวิวใหม่ที่ได้รับมา 80 รายการต่อนาทีตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันนั้นทำให้อาจมีรีวิวปลอมที่หลุดรอดเข้ามาในเว็บไซต์ของเราบางเวลาได้

วิธีที่ TripAdvisor ใช้ระบุและบล็อกการหลอกลวง

  • เราสั่งสมประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการเรียนรู้ว่ารีวิวและพฤติกรรมการรีวิวปกติน่าจะมีลักษณะแบบใดในแพลตฟอร์มของเรา เราเชี่ยวชาญในการระบุลักษณะกิจกรรมที่หลอกลวง
  • เราตรวจจับและบันทึกจุดข้อมูลนับพันต่อชั่วโมงและใส่ลงในกระบวนการตรวจจับการหลอกลวงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเอง
  • เรานำรีวิวเข้าผ่านตัวกรองอัตโนมัติเพื่อระบุปัญหาการตรวจทางหรือความชื่อตรงของข้อมูลก่อนเผยแพร่ กระบวนการนี้ทำให้ TripAdvisor วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูลมหาศาลได้รวดเร็วและถี่ถ้วน
  • เรามีพนักงานมากกว่า 300 คนใน 7 ประเทศที่จัดการเนื้อหา ตลอดจนระบุ บล็อกและลบการหลอกลวงออกไป
  • เมื่อเผยแพร่รีวิวออกไปแล้ว เราเปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจและสมาชิกในชุมชนได้รายงานเนื้อหาเข้ามาในเราตรวจทาน หากเขาเชื่อว่าเป็นรีวิวหลอกลวง ทีมเนื้อหาของเราตรวจทานและวิเคราะห์รายงานทั้งหมดที่ได้จากชุมชนและเจ้าของธุรกิจ
  • เราติดตามบริษัทที่พยายามจ้างผู้อื่นให้เขียนรีวิวและเจ้าของธุรกิจที่พยายามซื้อรีวิวปลอมอย่างจริงจังเพื่อเปิดเผยบุคคลที่พยายามเลี่ยงระบบของเรา

วิธีการลงโทษธุรกิจที่มีส่วนในกิจกรรมการหลอกลวงที่ TripAdvisor ใช้

  • เราจะบล็อกหรือลบรีวิวปลอม
  • การส่งรีวิวปลอมแต่ละครั้งที่เราพบจะส่งผลเสียต่ออันดับของธุรกิจในอัลกอริทึ่มดัชนีความนิยมของเรา
  • เราจะตัดสิทธิ์สถานที่ให้บริการที่มีส่วนในการหลอกลวงออกจากรางวัลพิเศษต่างๆ เช่น รางวัล Travellers’ Choice และประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม
  • เราจะติดตามบริษัทที่ให้บริการยกระดับชื่อเสียงของธุรกิจโดยการเขียนรีวิวปลอมแทนธุรกิจเหลานั้นอย่างจริงจัง เมื่อจับได้แล้ว เราจะเปิดเผยรีวิวปลอมทั้งหมดที่บริษัทโพสต์และลงโทษลูกค้าของบริษัทนั้น

คุณอาจแปลกใจที่ TripAdvisor ไม่ลบข้อมูลธุรกิจที่เราจับได้ว่ามีส่วนในการทำรีวิวหลอกลวง จริงๆ แล้วธุรกิจลักษณะนี้หลายแห่งต้องการให้เราทำเช่นนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลเจอและแสดงความคิดเห็น แต่เราเชื่อว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับรู้ว่าผู้ใช้ TripAdvisor คนอื่นๆ พูดว่าอย่างไร

และสุดท้ายนี้เราเชื่อว่าชุมชนของเราควรได้รับข้อมูล

ด้วยรีวิวและความคิดเห็นมากกว่า 200 รายการบน TripAdvisor รวมทั้งนักท่องเที่ยวมากกว่า 315 ล้านคนที่ใช้เว็บไซต์ของเราทุกเดือน เราเชื่อว่าเราได้ใช้มาตรการที่ถูกต้องเพื่อให้เนื้อหาของเราสดใหม่และมีประโยชน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม...

โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยในส่วนการตรวจสอบรีวิวและการตรวจจับการหลอกลวง หรือไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ TripAdvisor