เราสังเกตเห็นว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่สนับสนุน เว็บไซต์ TripAdvisor จึงอาจแสดงผลอย่างไม่ถูกต้อง
เราสนับสนุนเบราว์เซอร์ต่อไปนี้:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.
ต้องการราคาโรงแรมที่ต่ำที่สุดใช่หรือไม่ คุณมาถูกที่แล้ว เราตรวจสอบเว็บไซต์มากกว่า 200 แห่งเพื่อคุณ

ข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าว เกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ TripAdvisor ในประเทศไทย

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ TripAdvisor หรือการแสดงผลเว็บไซต์บนอุปกรณ์พกพา ตลอดจนแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลูกค้าในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทาง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีการสื่อสารระหว่างกันเกี่ยวกับการเดินทาง และการค้นหาและจองที่พักเท่านั้น และมิได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ คำว่า บริษัทฯ” “ของบริษัทฯ และ TripAdvisor หมายถึงบริษัท TripAdvisor LLC และบริษัทในเครือและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า "TripAdvisor") คำว่า คุณ หมายถึง ลูกค้าที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือส่งข้อมูลต่าง ๆ เข้ามายังเว็บไซต์

คุณสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ได้โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องยอมรับบรรดาข้อกำหนด เงื่อนไข และการบอกกล่าวใดๆ ทั้งปวงที่ระบุต่อไปนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (เรียกรวมกันว่า ข้อตกลง”) การที่คุณเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ถือว่าคุณตกลงยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ และแสดงว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้แล้ว  โปรดอ่านข้อตกลงอย่างรอบคอบ เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายและข้อจำกัดทางสิทธิดังกล่าวของคุณ ตลอดจนหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับใช้เมื่อเกิดข้อพิพาท หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้จะถือว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้

ในอนาคตบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และคุณเข้าใจและตกลงว่าการที่คุณยังคงเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกวันที่ที่มีการแก้ไขข้อตกลงครั้งล่าสุดไว้ที่ด้านล่างของหน้านี้ และการแก้ไขใด ๆ ก็ตามจะมีผลนับตั้งแต่เมื่อมีการประกาศออกไป บริษัทฯ จะแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้สมาชิกทราบด้วยการส่งคำบอกกล่าวไปยังที่อยู่อีเมลที่บริษัทฯ ได้รับตอนลงทะเบียนหรือด้วยการแจ้งคำบอกกล่าวไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ โปรดกลับเข้ามาที่หน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจทานข้อตกลงที่เป็นฉบับปัจจุบันล่าสุด

การใช้งานเว็บไซต์

ตามเงื่อนไขในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณรับรองว่า (1) บรรดาข้อมูลที่คุณส่งเข้าเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ (2) หากคุณมีบัญชีของ TripAdvisor คุณจะปกป้องข้อมูลของบัญชีของคุณ และจะดูแลและรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ต่อการที่มีผู้ใดก็ตามที่ไม่ใช่คุณใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณ (3) คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ ในการที่จะสามารถลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีและส่งข้อมูลมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ (4) คุณมีอำนาจโดยชอบตามกฎหมายที่จะเข้าทำข้อตกลงนี้และเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในข้อตกลงนี้

TripAdvisor จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลใดที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยทราบดี บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธไม่ให้บุคคลใดเข้าใช้เว็บไซต์นี้และเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดให้ในเว็บไซต์นี้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือกระจายซ้ำเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TripAdvisor ก่อน ในการขออนุญาต โปรดติดต่อ TripAdvisor ตามที่อยู่ต่อไปนี้

Director, Partnerships and Business Development

TripAdvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

 

ผู้ใช้เว็บไซต์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าใช้เว็บไซต์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อย่างไรก็ตาม ในเว็บไซต์นี้มีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งมีผู้ให้บริการอิสระหรือผู้ให้บริการรายย่อยเป็นผู้ดำเนินการและเป็นเจ้าของ บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจคิดค่าบริการในการใช้ข้อมูลหรือบริการบางประการบนเว็บไซต์ของตน ดังนั้น ก่อนที่คุณจะดำเนินการใด ๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก คุณควรตรวจสอบตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควรว่ามีค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือไม่ ในกรณีที่ TripAdvisor แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการบนเว็บไซต์ ข้อมูลเหล่านั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับอำนวยความสะดวกและเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม TripAdvisor จะไม่รับประกันว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่ และจะไม่รับผิดชอบในข้อมูลเนื้อหาหรือบริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกแต่อย่างใด

 

กิจกรรมต้องห้าม

เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ เพลง เสียง ภาพถ่าย ภาพกราฟิก วิดีโอ แผนที่ ไอคอน ซอฟต์แวร์ รหัส หรือสิ่งอื่น ๆ) ตลอดจนสื่อโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการแสดงเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ คุณตกลงที่จะไม่ดัดแปลง คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ ตีพิมพ์ ให้สิทธิในการใช้งาน สร้างงานต่อเนื่องเพิ่มเติม โอน ขาย หรือนำไปขายต่อ ซึ่งข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้หรือผ่านทางเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้คุณยังตกลงที่จะไม่กระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้

(1) ใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อการพาณิชย์

(2) เข้าถึง ติดตาม หรือคัดลอกเนื้อหาหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยใช้ โรบอท (robot) สไปเดอร์ (spider) สเครปเปอร์ (scraper) หรือโดยระบบอัตโนมัติอื่น ๆ หรือระบบดำเนินการประมวลผลด้วยตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

(3) ฝ่าฝืนข้อห้ามในโรบอท เอ็กซ์คลูชัน เฮดเดอร์ส (robot exclusion headers) มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ หรือหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงมาตรการอื่นที่ใช้ในการป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้

(4) ดำเนินการใด ๆ ซึ่งตามดุลพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดภาระแก่โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ โดยไม่มีเหตุผลหรือเกินสมควร

(5) ทำลิงก์ที่นำไปสู่หน้าเว็บเพจซึ่งอยู่ภายในเว็บไซต์ (deep-link) ไปยังส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

(6) “คัดตัด” (frame) "ทำสำเนา" (mirror) หรือนำซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เข้าไปรวมกับเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน หรือ

(7) พยายามดัดแปลง แปล ปรับ แก้ไข แปลงรหัสกลับ (decompile) แยกองค์ประกอบ (disassemble) หรือ ทำวิศวกรรมย้อนกลับกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ TripAdvisor ใช้ในเว็บไซต์หรือในบริการต่าง ๆ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผยข้อมูล

TripAdvisor ยึดมั่นในการปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ การนำข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่คุณโพสต์ลงในเว็บไซต์ไปใช้จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

รีวิว ความคิดเห็น และการใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันอื่น ๆ

บริษัทฯ ยินดีที่จะรับฟังจากคุณ บริษัทฯ ขอให้คุณพึงตระหนักว่าการที่คุณส่งข้อมูลเนื้อหามายังเว็บไซต์ ไม่ว่าจะทางอีเมลหรือการโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ หรือโดยวิธีการอื่นใด รวมถึงการรีวิวเกี่ยวกับโรงแรม คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวความคิด หรือข้อความที่คล้ายคลึงกันที่รวมอยู่ในการส่งข้อมูล (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า ข้อความที่ส่ง”) หมายความว่าคุณได้ให้สิทธิแก่ TripAdvisor และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นการให้สิทธิแบบไม่เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว (non-exclusive) โดยไม่มีค่าตอบแทนการใช้สิทธิ และเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิตลอดไป และสามารถโอนได้แต่ไม่อาจเพิกถอนได้ และสามารถอนุญาตช่วงได้โดยสมบูรณ์ในการ (เอ) ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แปล แจกจ่าย  ตีพิมพ์ สร้างสรรค์งานต่อเนื่องเพิ่มเติม และนำเสนอและแสดงข้อความที่ส่งดังกล่าวสู่สาธารณะทั่วโลกผ่านทางสื่อใดก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นสื่อในรูปแบบที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือในรูปแบบอื่นที่จะมีขึ้นในภายหลัง เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม และ () ใช้ชื่อที่คุณใช้ในการส่งข้อความดังกล่าว และคุณยอมรับว่า TripAdvisor อาจเลือกที่จะให้เครดิตแก่ความคิดเห็นหรือรีวิวของคุณตามดุลพินิจของบริษัทฯ และคุณยังได้ให้สิทธิแก่ TripAdvisor ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อบุคคลหรือองค์กรใดที่ละเมิดสิทธิในข้อความที่ส่งดังกล่าวของคุณหรือของ TripAdvisor อันเป็นการผิดข้อตกลงนี้ คุณยอมรับและตกลงว่าข้อความเหล่านี้ไม่ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับและไม่มีเจ้าของ

TripAdvisor จะไม่แก้ไขหรือควบคุมข้อความของผู้ใช้เว็บไซต์ที่โพสต์หรือเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งข้อความที่โพสต์หรือเผยแพร่ผ่านทางห้องสนทนา (chat rooms) กระดานประกาศข้อความ (Bulletin Board) หรือฟอรั่มการสนทนาอื่น ๆ และ TripAdvisor จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าในทางใดต่อข้อความของผู้ใช้เว็บไซต์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม TripAdvisor ขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะลบข้อความของผู้ใช้เว็บไซต์และ/หรือเนื้อหาเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

เว็บไซต์อาจมีฟอรั่มการสนทนา กระดานประกาศข้อความ การให้บริการเกี่ยวกับรีวิว หรือฟอรั่มอื่น ๆ ที่คุณหรือบุคคลอื่นอาจโพสต์บทวิจารณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการเดินทางหรือข้อมูลเนื้อหาอื่น ข้อความ สื่อหรือสิ่งอื่นในเว็บไซต์ (“พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน”) ในกรณีที่ TripAdvisor จัดให้มีบริการเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันดังกล่าว คุณจะต้องรับผิดชอบในการใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและด้วยความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน คุณตกลงโดยชัดแจ้งที่จะไม่โพสต์ อัพโหลด ส่งต่อ เผยแพร่ จัดเก็บ สร้าง หรือตีพิมพ์สิ่งใดต่อไปนี้ผ่านทางเว็บไซต์นี้

. ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ เพลง เสียง ภาพถ่าย ภาพกราฟิก รหัส หรือสิ่งอื่นใด (“เนื้อหา") ที่เป็นเท็จ ผิดกฎหมาย หลอกลวง ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร ไม่เหมาะสม หยาบคาย มีความหมายที่อาจตีความได้เป็นสองแง่ ล่วงเกิน หรือเป็นการสนับสนุนให้ล่วงเกินผู้อื่น เป็นการขู่เข็ญคุกคามผู้อื่น สิ่งใดหรือข้อความใดที่จะเป็นการฝ่าฝืนซึ่งการรักษาความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิการเผยแพร่ต่อสาธารณชน หยาบคาย ปลุกปั่น หลอกลวง หรือเป็นที่น่ารังเกียจ

. เนื้อหาที่เป็นการคุกคามต่อสังคมออนไลน์อย่างชัดเจน เช่น เนื้อหาที่ส่งเสริมการเหยียดผิว การต่อต้านความเห็นต่าง ความเกลียดชัง หรือการทำร้ายร่างกายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ว่าจะโดยวิธีใด

. เนื้อหาที่ก่อให้เกิด สนับสนุน ส่งเสริม หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การกระทำความผิดทางอาญา การก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง การฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลใดไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดก็ตาม หรือเนื้อหาที่จะทำให้เกิดความรับผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของรัฐ กฎหมายของประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission-SEC) หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange-NYSE) ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (National Association of Securities Dealers Automated Quotations-NASDAQ) หรือตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. เนื้อหาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการในการกระทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การสร้างอาวุธหรือการซื้ออาวุธที่ผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือการแพร่หรือสร้างคอมพิวเตอร์ไวรัส

. เนื้อหาที่อาจละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของอื่นๆ ของผู้ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่ส่งเสริมการลอกเลียนงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต เช่น การให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ การให้ข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ป้องกันการทำสำเนาที่ติดตั้งโดยผู้ผลิต (manufacturer-installed copy-protect devices) หรือ การให้ใช้บทเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มบทเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์

. เนื้อหาที่เลียนแบบบุคคลหรือองค์กรใดหรือเนื้อหาที่บิดเบือนความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือองค์กรใด รวมทั้งความเกี่ยวข้องกับ TripAdvisor

. การส่งเสริมการขายที่ส่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้รับ การส่งเมล์เป็นจำนวนมาก หรือ “spamming” การส่ง เมล์ขยะ” “จดหมายลูกโซ่ การรณรงค์ทางการเมือง การโฆษณา การแข่งขัน การขายสินค้าโดยการจับฉลาก หรือการจูงใจ

. เนื้อหาที่มีกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ และ/หรือการขายโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน เช่น การแข่งขัน การชิงโชค การแลกเปลี่ยนสินค้า การโฆษณา และการประกอบธุรกิจแบบพีระมิด

. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงชื่อสกุล (นามสกุล) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขประกันสังคม และหมายเลขบัตรเครดิต

หน้าเพจที่จำกัดการเข้าหรือหน้าเพจที่เข้าได้ด้วยรหัสผ่านเท่านั้น หรือหน้าเพจหรือรูปที่มีการปกปิด (ที่ไม่เชื่อมโยงไปสู่หรือเชื่อมโยงจากหน้าเพจอื่นที่สามารถเข้าถึงได้) ไวรัส ข้อมูลที่เสียหาย หรือแฟ้มข้อมูลที่เป็นอันตราย ทำให้ปั่นป่วน หรือเป็นภัย

. เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำลังมีการพูดถึงในพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันซึ่งมีการโพสต์เนื้อหาดังกล่าวเข้าไป หรือ

. เนื้อหาหรือการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ TripAdvisor ตัดสินแต่เพียงผู้เดียวว่า () เป็นการฝ่าฝืนข้อย่อยที่ระบุข้างต้น () เป็นที่น่ารังเกียจ () เป็นการจำกัดหรือห้ามไม่ให้ผู้อื่นใช้หรือเพลิดเพลินกับพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน หรือเว็บไซต์นี้ หรือ () อาจทำให้ TripAdvisor หรือบริษัทในเครือ หรือผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับอันตรายหรือต้องรับผิดไม่ว่าจะเป็นความรับผิดประเภทใด

 

TripAdvisor ไม่รับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อเนื้อหาที่คุณหรือบุคคลอื่นโพสต์ จัดเก็บ หรืออัพโหลด หรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น และ TripAdvisor ไม่ต้องรับผิดต่อความผิดพลาด การหมิ่นประมาท การใส่ร้ายป้ายสี การกล่าวโทษ การละเว้นการกระทำ การหลอกลวง สิ่งลามกอนาจาร หรือการดูหมิ่นใด ๆ ที่คุณอาจพบเจอ และในฐานะผู้ให้บริการเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Service) TripAdvisor ไม่ต้องรับผิดต่อคำแถลง ภาพ หรือเนื้อหาใด ๆ ของผู้ใช้เว็บไซต์ในพื้นที่ที่มีการสื่อสารกันแบบสาธารณะ โฮมเพจส่วนบุคคล หรือพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกันอื่น ๆ  แม้ว่า TripAdvisor ไม่มีหน้าที่ในการคัดกรอง แก้ไข หรือ ติดตามเนื้อหาที่มีการโพสต์ในเว็บไซต์หรือที่เผยแพร่ผ่านพื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน แต่ TripAdvisor ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจของตนโดยสมบูรณ์ที่จะลบ คัดกรอง แปล หรือแก้ไขเนื้อหาที่มีการโพสต์หรือที่จัดเก็บในเว็บไซต์ไม่ว่าในเวลาใดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรืออาจให้บุคคลอื่นดำเนินการดังกล่าวแทนและคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียวในการทำสำเนาเนื้อหาสำรองและจัดหาเนื้อหาใหม่มาแทนเนื้อหาที่คุณโพสต์หรือจัดเก็บในเว็บไซต์ ทั้งนี้คุณจะต้องรับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการนี้แต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่มีการตัดสินว่าคุณมีธรรมสิทธิ์ในเนื้อหา (ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ หรือสิทธิที่จะห้ามมิให้มีการบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นแก่งานจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติภูมิของผู้สร้างสรรค์ (rights of attribution or integrity) คุณยอมรับว่า () คุณไม่ต้องการให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ไปใช้กับเนื้อหา หรืองานต่อเนื่องเพิ่มเติม หรือเนื้อหาที่มีการอัพเกรดหรือปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน () คุณไม่คัดค้านที่ TripAdvisor หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ  ผู้สืบช่วง และผู้รับโอน จะทำการตีพิมพ์ ใช้ ดัดแปลง ตัดทิ้ง และใช้ประโยชน์ซึ่งเนื้อหาดังกล่าว () คุณสละสิทธิและตกลงที่จะไม่เรียกร้องหรืออ้างธรรมสิทธิ์ใด ๆ ทั้งปวงในฐานะผู้เขียนเนื้อหาใดๆ ตลอดไปและ () คุณจะปลดเปลื้อง TripAdvisor และผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ  ผู้สืบช่วง และผู้รับโอนตลอดไปจากการเรียกร้องใดๆ ที่คุณอาจมีต่อ TripAdvisor อันเนื่องมาจากธรรมสิทธิ์ดังกล่าว

การใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน หรือส่วนอื่นในเว็บไซต์ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของเว็บไซต์ ซึ่งอาจทำให้สิทธิในการใช้พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน และ/หรือสิทธิในการใช้เว็บไซต์ถูกยกเลิกหรือถูกระงับ

การจองกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกผ่านทาง TRIPADVISOR

การใช้งาน Instant Booking TripAdvisor ให้คุณสามารถค้นหา เลือก และจองที่พักกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกได้โดยไม่ต้องออกจากเว็บไซต์ TripAdvisor ในการจองที่พักด้วยฟังก์ชัน Instant Booking นั้น คุณจะกลายสมาชิก TripAdvisor หากยังไม่เคยเป็นมาก่อน เมื่อเป็นสมาชิก TripAdvisor แล้วคุณจะสามารถโพสต์รีวิวการท่องเที่ยว มีส่วนร่วมในฟอรั่มการสนทนา ส่งเนื้อหาบน TripAdvisor ผ่านทางอีเมลให้ตัวเองและผู้อื่น เข้าถึงและได้รับจดหมายข่าวและเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการเดินทางที่มีไว้เพื่อสมาชิกเท่านั้น รวมถึงเข้าร่วมการสำรวจ การแข่งขัน หรือการชิงโชคต่าง ๆ ได้

ในการใช้งานฟังก์ชัน Instant Booking จะถือว่าคุณยอมรับหลักปฏิบัติตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งปวง นอกจากนี้คุณรับรองว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิตามกฎหมายที่จะเข้าทำข้อตกลงนี้ และใช้งานฟังก์ชันการจองทันทีรวมถึงเว็บไซต์นี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อมูลทั้งหมดที่คุณระบุนั้นเป็นความจริงและถูกต้อง คุณยังตกลงอีกว่าจะใช้ฟังก์ชัน Instant Booking เพื่อการจองที่ถูกต้องสำหรับตนเองและผู้อื่นที่คุณได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้กระทำการแทนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ทำการจองที่เป็นเท็จหรือหลอกลวง และผู้ใดที่พยายามกระทำการจองดังกล่าวอาจถูกยกเลิกความเป็นสมาชิกกับ TripAdvisor หากคุณมีบัญชี TripAdvisor คุณจะต้องปกป้องข้อมูลบัญชีของตัวเอง จะดูแลและเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในกรณีที่มีผู้อื่นมาใช้งานบัญชีของคุณ

ในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงฟังก์ชัน Instant Booking  คุณเข้าใจและตกลงว่า (1) ทั้ง TRIPADVISOR และบริษัทในเครือจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อคุณหรือผู้อื่นสำหรับการดำเนินการที่ไม่ได้รับอนุญาตอันเกิดขึ้นโดยใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ และ (2) การใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้คุณต้องรับผิดต่อทั้ง TRIPADVISOR และผู้ใช้อื่น ๆ ได้

เมื่อคุณทำการจองผ่านทาง Instant Booking บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการชำระเงินของคุณและส่งต่อไปยังซัพพลายเออร์เพื่อให้การดำเนินการนั้นเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ โปรดทราบว่าซัพพลายเออร์จะเป็นดำเนินการการชำระเงินและกระทำการตามคำสั่งจองของคุณ ไม่ใช่ TripAdvisor

TripAdvisor และบริษัทในเครือจะไม่เข้าไปแทรกแซงการจองโดยไม่มีเหตุผล แต่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือไม่ดำเนินการการจองอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องบางประการ อาทิ การจองนั้นไม่สามารถกระทำได้อีกต่อไปหรือเมื่อบริษัทฯ มีเหตุผลเพียงพอที่จะสงสัยว่าคำขอสั่งจองดังกล่าวอาจเป็นเท็จ TripAdvisor ยังขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนของคุณในการดำเนินการการจองของคุณต่อไป

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อมีห้องว่างอยู่ตอนที่คุณสั่งจองแต่กลับไม่ว่างก่อนที่คุณจะเข้าพัก วิธีแก้ไขเพียงกรณีเดียวของคุณก็คือต้องติดต่อซัพพลายเออร์เพื่อเปลี่ยนแปลงการจองที่พักใหม่หรือยกเลิกการจองนั้น

ซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก TripAdvisor ไม่ใช่บริษัทตัวแทนท่องเที่ยวและไม่จัดหาหรือเป็นเจ้าของบริการในการเดินทางหรือที่พัก ถึงแม้ TripAdvisor จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เป็นของซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกและอำนวยความสะดวกในการจองกับซัพพลายเออร์บางรายผ่านทางฟังก์ชัน Instant Booking และเว็บไซต์ในเครือ ทว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการแสดงโดยนัย ชี้ให้เห็น หรือถือเป็นการที่ TripAdvisor สนับสนุนหรือเห็นชอบกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก หรือความเกี่ยวข้องใด ๆ ระหว่าง TripAdvisor กับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกแต่อย่างใดทั้ง ถึงแม้สมาชิกของ TripAdvisor อาจให้คะแนนและเขียนรีวิวสถานที่บางแห่งตามประสบการณ์ของตนเอง แต่ TripAdvisor ก็ไม่ได้ให้การรับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกแต่อย่างใด คุณตกลงว่า TripAdvisor ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้จากซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งแสดงอยู่ในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของบริษัท

หากคุณทำการจองกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก คุณตกลงที่จะอ่านและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อและการใช้งานเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์ (“ข้อกำหนดการใช้งาน”) นโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎหรือนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือสถานที่ให้บริการของซัพพลายเออร์ คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการมีติดต่อกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกเอง TripAdvisor จะไม่ต้องรับผิดต่อการกระทำ การละเว้นการกระทำ ความผิดพลาด การเป็นตัวแทน การรับประกัน การละเมิดหรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก หรือในการบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากการที่คุณติดต่อกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงคุณไปยังเว็บไซต์ของซัพพลายเออร์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ TripAdvisor ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการหรือควบคุม หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่หัวข้อ ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ด้านล่าง

การจองการเช่าบ้านพักตากอากาศกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นเว็บไซต์ในเครือ TripAdvisor และบริษัทในเครือบางบริษัททำหน้าที่เป็นตลาดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถทำข้อตกลงการเช่าบ้านพักตากอากาศหรือทำธุรกรรมการเช่ากับเจ้าของและผู้จัดการสถานที่ให้บริการได้ (แต่ละฝ่ายเรียกว่า ผู้โฆษณา”) ในฐานะผู้ใช้ คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ในเครือ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเช่าบ้านพักตากอากาศที่ดำเนินการผ่านฟังก์ชัน Instant Booking และ/หรือที่มีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์ในเครือ บริษัทฯไม่ได้เป็นเจ้าของ จัดการ หรือทำสัญญาการเช่าบ้านพักตากอากาศใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้หรือในเว็บไซต์ในเครือของบริษัทฯ

เนื่องจากทั้ง TripAdvisor และบริษัทในเครือไม่ใช่คู่สัญญาในธุรกรรมการเช่าระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้โฆษณา ข้อพิพาทหรือความขัดแย้งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจริงระหว่างคุณกับผู้โฆษณา รวมถึงคุณภาพ เงื่อนไข ความปลอดภัย หรือความถูกต้องตามกฎหมายของสถานที่ที่มีรายชื่อ ความถูกต้องของเนื้อหาข้อมูลสถานที่ให้บริการ ความสามารถในการให้เช่าสถานที่พักของผู้โฆษณา หรือความสามารถของคุณในการชำระค่าเช่าบ้านพักตากอากาศ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่ละรายแต่เพียงผู้เดียว คุณเข้าใจและตกลงว่าคุณอาจต้องเข้าทำข้อตกลงในการเช่าแยกต่างหากกับผู้โฆษณาก่อนทำการจองหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ และข้อตกลงนั้นอาจมีข้อบังคับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

ข้อกำหนดในการชำระค่าเช่าบ้านพักตากอากาศ

คุณตกลงที่จะชำระค่าบริการสำหรับการจองการเช่าบ้านพักตากอากาศใด ๆ ให้ผู้โฆษณาหรือบริษัทในเครือของ TripAdvisor ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้โฆษณาตามข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ในเครือนั้น บริษัทในเครือ TripAdvisor อาจทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่มีอำนาจจำกัดของผู้โฆษณาเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งมอบการชำระเงินของคุณไปยังผู้โฆษณาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านพักตากอากาศ การวางเงินมัดจำ การดำเนินการเกี่ยวกับชำระเงิน การยกเลิกและการคืนเงิน โปรดดูข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ในเครือของบริษัทฯ ในการจองการเช่าบ้านพักตากอากาศผ่านทางเว็บไซต์ในเครือของบริษัทฯ เว็บใดเว็บหนึ่ง ถือว่าคุณยอมรับและเห็นตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ แล้ว

จุดหมายปลายทางการเดินทาง

การเดินทางระหว่างประเทศ เมื่อคุณจองการเดินทางระหว่างประเทศกับซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกหรือวางแผนการเดินทางระหว่างประเทศโดยใช้เว็บไซต์นี้ คุณต้องรับผิดชอบในการทำแน่ใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าประเทศนั้นได้ครบถ้วน และเอกสารการเดินทางของคุณรวมถึงหนังสือเดินทางและวีซ่านั้นเรียบร้อยดีแล้ว

สำหรับข้อกำหนดเรื่องหนังสือเดินทางและวีซ่า โปรดขอข้อมูลได้จากสถานทูตหรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อกำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดก่อนทำการจองและออกเดินทาง TripAdvisor ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อผู้เดินทางที่ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินหรือเข้าไปในประเทศใดประเทศหนึ่งอันเนื่องมากจากความผิดพลาดของผู้เดินทางที่ไม่ได้ถือเอกสารไปตามข้อกำหนดของสายการบิน หน่วยงานราชการ หรือประเทศใด ๆ รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ที่ผู้เดินทางอาจเดินทางผ่านเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของตน

และนอกจากนี้คุณยังต้องรับผิดชอบในการไปพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำล่าสุดเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไปยังต่างประเทศ และเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพในการเดินทางเข้าประเทศและคำแนะนำทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณอย่างครบถ้วน

ถึงแม้ว่าการเดินทางส่วนใหญ่ รวมถึงการเดินทางไปยังต่างประเทศ จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทว่าการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางบางแห่งก็อาจมีความเสี่ยงกว่าที่อื่น ๆ ได้ TripAdvisor ขอให้ผู้เดินทางตรวจสอบและทบทวนข้อห้าม คำเตือน ประกาศ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางที่รัฐบาลของประเทศท่านและรัฐบาลของประเทศปลายทางเป็นผู้ประกาศก่อนจองการเดินทางไปยังต่างประเทศ การที่ TripAdvisor แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใดในต่างประเทศนั้น TripAdvisor ไม่รับรองหรือรับประกันว่า การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าวเป็นสิ่งที่สมควรกระทำ หรือปราศจากความเสี่ยง และ TripAdvisor ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว

ข้อสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิด

โปรดอ่านหัวข้อนี้ด้วยความระมัดระวัง หัวข้อนี้จะจำกัดความรับผิดของ TripAdvisor ที่มีต่อคุณสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่เข้าใจข้อกำหนดในหัวข้อนี้หรือหัวข้ออื่น ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ โปรดปรึกษาทนายความเพื่อความชัดเจนก่อนเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด รวมถึงความพร้อมในการให้จอง และความผิดพลาดเรื่องราคา TRIPADVISOR บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า กลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA”) ไม่รับประกันความถูกต้อง และขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดทั้งปวง สำหรับความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดของโรงแรม สถานที่ให้บริการเช่าบ้านพักตากอากาศ สายการบิน เรือโดยสาร รถยนต์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางอื่น ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับราคา ห้องว่าง ภาพถ่าย รายการสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรมหรือบ้านพักตากอากาศ รายละเอียดทั่วไปของผลิตภัณฑ์ รีวิวและการให้คะแนน เป็นต้น) นอกจากนั้น TRIPADVISOR ยังขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับห้องว่างและราคาในเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือในการจองที่รอดำเนินการซึ่งมีราคาที่ไม่ถูกต้อง

กลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA ไม่ขอรับรองไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ว่าข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการในเว็บไซต์นี้ (ข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์) หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์มีความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ และ การนำผลิตภัณฑ์หรือบริการมาเสนอหรือให้บริการในเว็บไซต์นี้นั้นไม่ถือว่ากลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA ได้รับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว บรรดาข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวได้จัดหาให้ไว้ ตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใด ๆ ทั้งสิ้น กลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA ขอปฏิเสธการรับประกัน เงื่อนไข หรือข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งปวงไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ว่าเว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ หรืออีเมลที่ส่งออกจากกลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ  ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับพึงอนุญาตให้ทำได้ TRIPADVISOR ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และบริการนี้ รวมถึงบรรดาคำรับประกันโดยปริยายและเงื่อนไขทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องความสามารถในการค้าขายได้ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดบเฉพาะ กรรมสิทธิ์ สิทธิในการครอบครองโดยไม่ถูกแทรกแซง และการไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ

TRIPADVISOR ยังขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งซึ่งการรับรอง การรับประกัน หรือข้อกำหนดอื่นๆ ในลักษณะใดก็ตาม ซึ่งความถูกต้องหรือลักษณะอันแสดงถึงความเป็นเจ้าของของข้อมูลเนื้อหาเว็บไซต์

ข้อตกลงนี้ไม่มีข้อใดที่เป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของ TRIPADVISOR ต่อ (1) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ (2) การหลอกลวง (3) การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ (4) การประพฤติผิดสัญญาโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (5) ความรับผิดอื่นใดที่ไม่อาจยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลภายนอกที่จัดหาข้อมูลโรงแรมหรือสถานที่ให้บริการบ้านพักตากอากาศให้เช่า การเดินทาง หรือการบริการอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้เป็นผู้รับจ้างอิสระและไม่ได้เป็นตัวแทนหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA กลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA ไม่ต้องรับผิดต่อการกระทำ ความผิดพลาด การละเว้น การดำเนินการแทน การรับประกัน การละเมิดหรือความประมาทเลินเล่อของซัพพลายเออร์ดังกล่าว หรือต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเป็นผลมาจากบุคคลเหล่านั้น กลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA ไม่ต้องรับผิดและจะไม่คืนเงินในกรณีที่เกิดความล่าช้า การยกเลิก การจองเกิน การหยุดงานประท้วง เหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของบริษัท และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การละเว้น ความล่าช้า การเปลี่ยนเส้นทาง หรือการกระทำของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐใด ๆ

ภายใต้บังคับของข้อความข้างต้น การใช้เว็บไซต์ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และไม่ว่ากรณีใด กลุ่มบริษัท TRIPADVISOR MEDIA (หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ  และบริษัทในเครือ) จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม เชิงลงโทษ ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นพิเศษ หรือเกี่ยวเนื่องเป็นผลกระทบ หรือการสูญเสียรายได้ กำไร ค่าความนิยม ข้อมูล สัญญา การใช้เงิน หรือความสูญเสียหรือค่าเสียหายอันเป็นผลจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่ธุรกิจหยุดชะงักไม่ว่าจะเป็นลักษณะใด ๆ ที่เป็นผลอันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณเข้าถึง แสดง หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือความล่าช้า หรือการที่คุณไม่สามารถเข้าถึง แสดง หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่คุณเชื่อถือตามรีวิวและความคิดเห็นที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ไวรัสคอมพิวเตอร์ใด ๆ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ หรือที่เกิดจากการเข้าถึง การแสดง หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้) ไม่ว่าจะยึดตามหลักของความประมาทเลินเล่อ ข้อสัญญา การละเมิด ความรับผิดอย่างเคร่งครัด หรืออื่น ๆ และแม้ว่า TripAdvisor ได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวก็ตาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และข้อสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดข้างต้นไม่มีผลต่อสิทธิตามกฎหมายที่ต้องกระทำ ซึ่งไม่อาจละเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

หากพบว่ากลุ่มบริษัท TripAdvisor Media ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ของบริษัท ไม่ว่าในลักษณะใด ความรับผิดของกลุ่มบริษัท TripAdvisor Media โดยรวมแล้วจะไม่เกินไปกว่า () ค่าธรรมเนียนการดำเนินการที่จ่ายให้ TripAdvisor อันเป็นค่าดำเนินการธุรกรรมที่ทำให้เกิดข้อเรียกร้องนี้ หรือ () หนึ่งร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (US $100.00) ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

ข้อจำกัดความรับผิดดังกล่าวแสดงถึงการจัดสรรความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญาทุกฝ่าย ข้อจำกัดที่ระบุในส่วนนี้จะยังคงอยู่และมีผลบังคับใช้ต่อไป แม้ว่าการแก้ไขเยียวยาที่มีจำกัดซึ่งระบุในข้อกำหนดนี้จะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักของการเยียวยาดังกล่าวได้ ข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุในข้อกำหนดนี้เป็นการใช้บังคับเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัท TripAdvisor Media

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้องและชดใช้ TripAdvisor และบริษัทในเครือ รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัททั้งหลายดังกล่าวจากการเรียกร้อง มูลเหตุของการกระทำ การทวงถาม การเรียกคืน การสูญเสีย ค่าเสียหาย ค่าปรับ สินไหม หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ว่าในประเภทหรือลักษณะใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและทางบัญชีตามสมควร ที่บุคคลอื่นเป็นผู้เรียกร้องอันเนื่องมาจาก

(1) การที่คุณผิดข้อตกลงนี้ หรือเอกสารอ้างอิงถึงในข้อตกลงนี้

(2) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือ

(3) การที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์ลิงก์ (hyperlink) ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ TripAdvisor ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความเป็นส่วนตัวหรือวิธีปฏิบัติอื่นๆ ของเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ คุณจะต้องระมัดระวังด้วยตัวของคุณเองในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าลิงก์ใดก็ตามที่คุณเลือกหรือซอฟต์แวร์ที่คุณดาวน์โหลด (ไม่ว่าจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นก็ตาม) ปราศจากจากไวรัสคอมพิวเตอร์ (viruses) เวิร์ม (worms) ม้าโทรจัน (trojan horse) ข้อบกพร่องและสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายได้ การที่บริษัทฯ สร้างไฮเปอร์ลิงก์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้น มิได้แสดงเป็นนัยถึงการสนับสนุนสิ่งใดในเว็บไซต์ดังกล่าว หรือความเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ดังกล่าว ในบางกรณี เว็บไซต์บุคคลอื่นอาจขอให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลประวัติของคุณใน TripAdvisor กับข้อมูลประวัติในเว็บไซต์อื่น การเลือกให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเป็นทางเลือกของคุณเองทั้งสิ้น และคุณอาจหยุดการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าว (กับเว็บไซต์บุคคลอื่น) เมื่อใดก็ได้

ซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลเนื้อหาที่เสนอในเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเกี่ยวกับและสนับสนุนบริการ เว็บไซต์ต่าง ๆ พันธมิตร และผลิตภัณฑ์อื่นของ TripAdvisor ที่มีในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งดินแดนในอาณัติ ดินแดนในครอบครอง และดินแดนในอารักขาเท่านั้น เว็บไซต์ต่าง ๆ ของ TripAdvisor มีการควบคุมและดำเนินการโดย TripAdvisor โดยมีสำนักงานในมลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา TripAdvisor ไม่รับรองว่าข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ TripAdvisor มีความเหมาะสม หรือรับรองว่าพร้อมใช้นอกสหรัฐอเมริกา ผู้ที่เข้าเว็บไซต์ TripAdvisor จากที่อื่นนอกสหรัฐอเมริกาถือว่ากระทำการดังกล่าวด้วยการตัดสินใจของตนเอง และจะรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นในกรณีที่และตราบเท่าที่กฎหมายท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ ซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ TripAdvisor ยังอยู่ภายใต้บังคับของการควบคุมการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น ห้ามดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ TripAdvisor ห้ามส่งออก หรือส่งกลับซึ่งซอฟต์แวร์ () ไปยังประเทศคิวบา อิรัก ซูดาน เกาหลีเหนือ อิหร่าน ซีเรีย หรือ ประเทศอื่นที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามการส่งสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมทั้งส่งให้บุคคลที่มีสัญชาติ หรือมีถิ่นพำนักในประเทศดังกล่าวด้วย) หรือ () ให้บุคคลใดที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (U.S. Treasury Department List of Specially Designated Nationals) และรายชื่อผู้ต้องห้ามมิให้ดูแลการรับสินค้าของสหรัฐอเมริกา (Table of Deny Orders) ของกระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา (U.S. Commerce Department's Table of Deny Orders) การที่คุณใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ของ TripAdvisor คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าว อยู่ภายใต้การควบคุมของประเทศดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักในประเทศดังกล่าวหรือมีชื่ออยู่ในรายชื่อดังกล่าว

ซอฟต์แวร์ที่จัดไว้สำหรับดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ TripAdvisor (“ซอฟต์แวร์”) เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของ TripAdvisor หรือบริษัทในเครือของ TripAdvisor และ/หรือเป็นซอฟต์แวร์ของบุคคลอื่นตามที่ระบุ การใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บังคับตามข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ขั้นปลาย (End User License Agreement) ถ้ามี ซึ่งมาพร้อมหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ (“สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ”) ทั้งนี้ คุณไม่อาจติดตั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับหรือที่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิได้ เว้นแต่เมื่อคุณได้ยอมรับข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิก่อน สำหรับซอฟต์แวร์ที่จัดไว้สำหรับดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ บริษัทฯ ให้สิทธิจำกัดส่วนบุคคลซึ่งไม่สามารถโอนได้ในการใช้งานแก่คุณ ซึ่งเป็นผู้ใช้ ให้ใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวในการดูและใช้เว็บไซต์นี้ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

TripAdvisor และ/หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของบรรดาซอฟต์แวร์ทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสเอชทีเอ็มแอล (HTML) รหัสเอ็กซ์เอ็มแอล (XML) รหัสจาวา (Java Code) และ แอ็กทิฟเอ็กซ์คอนโทรล (Active X Controls) ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ และซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และบทบัญญัติในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ห้ามมิให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวโดยเด็ดขาด ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจได้รับโทษอย่างหนักทั้งทางแพ่งและอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีขั้นสูงสุด

โดยไม่เป็นการจำกัดข้อกำหนดข้างต้น ห้ามทำสำเนาหรือทำซ้ำซึ่งซอฟต์แวร์ลงในเซิร์ฟเวอร์หรือสถานที่อื่นใดเพื่อเป็นการทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อไปโดยเด็ดขาด หากมีการประกันใดๆ ซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะได้รับการรับประกันตามข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเท่านั้น

คำประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ ©2016 TripAdvisor โดยสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด TripAdvisor จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ TripAdvisor บรรดาเครื่องหมาย TRIPADVISOR โลโก้รูปนกฮูก วงให้คะแนน (ratings bubbles) รวมถึงชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อบริการหรือคำขวัญอื่นๆ ทั้งปวงที่ปรากฏในเว็บไซต์ล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ/หรือเครื่องหมายการค้าภายใต้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของ TripAdvisor และ/หรือผู้ให้บริการหรือผู้อนุญาต และไม่อาจทำซ้ำ เลียนแบบ หรือนำไปใช้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TripAdvisor หรือผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าก่อน นอกจากนี้ รูปลักษณ์และการใช้งานของเว็บไซต์ ตลอดจนพื้นที่ส่วนหัว (page header) ภาพกราฟิกที่ออกแบบโดยเฉพาะ ปุ่ม ไอคอน และ สคริปต์ทั้งหมดถือเป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า และ/หรือส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (trade dress) ของ TripAdvisor ซึ่งไม่อาจทำซ้ำ เลียนแบบ หรือใช้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TripAdvisor และบรรดาเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท หรือโลโก้อื่นใดทั้งหมดที่ระบุในเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของเจ้าของ การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือข้อมูลอื่นใดโดยใช้ชื่อการค้า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ผู้ให้บริการหรือผู้อื่น ไม่ถือเป็นหรือแสดงนัยถึงการรับรอง การสนับสนุน หรือการแนะนำสิ่งดังกล่าวโดย TripAdvisor

นโยบายในการแจ้งและลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

TripAdvisor ดำเนินการเว็บไซต์นี้โดยใช้ระบบ แจ้งและลบ ในกรณีที่คุณมีข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งต่อสิ่งใดหรือข้อมูลเนื้อหาใด รวมถึงข้อความของผู้ใช้เว็บไซต์ที่โพสต์ลงในเว็บไซต์นี้ หรือคุณเชื่อว่าสิ่งใดหรือเนื้อหาใดที่โพสต์ลงในเว็บไซต์นี้ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อบริษัทฯ ทันที โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในการแจ้งและลบเนื้อหาของบริษัทฯ กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนในการแจ้งและลบเนื้อหา เมื่อคุณได้ดำเนินการตามขั้นตอนนี้แล้ว TripAdvisor จะดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามสมควรเพื่อลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายภายในเวลาที่เหมาะสม

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

TripAdvisor อาจใช้ดุลยพินิจของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทิ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้เป็นครั้งคราว เมื่อบริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับทั่วไป และทางเทคนิค หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ที่จัดให้ หรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปแบบเว็บไซต์ และคุณตกลงโดยชัดแจ้งที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

TripAdvisor อาจเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดการให้บริการของ TripAdvisor ไม่ว่าในด้านใดและไม่ว่าในเวลาใด รวมถึงเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดการจัดให้มีคุณสมบัติ ฐานข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ TripAdvisor อาจจำกัดคุณสมบัติหรือบริการบางประการ หรือควบคุมการเข้าถึงของคุณไปยังทุกส่วนของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดของ TripAdvisor โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและโดยไม่ต้องรับผิด อันเนื่องจากเหตุผลทางด้านเทคนิคหรือทางด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือป้องกันความสูญเสียหรือการทำลายข้อมูล หรือเมื่อบริษัทฯ มีดุลพินิจว่าคุณประพฤติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือประพฤติผิดกฎหมายหรือระเบียบใดๆ และเมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจว่าจะหยุดให้บริการ

การที่คุณเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ หรือภายหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการบอกกล่าวการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ลงในเว็บไซต์แล้ว ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงที่ได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

เขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ

เว็บไซต์นี้ดำเนินงานโดยองค์กรในสหรัฐอเมริกา และข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายแห่งเครือรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา สำหรับบรรดาข้อพิพาททั้งปวงที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณตกลงยินยอมให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในเขตอำนาจศาลในเครือรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกาเท่านั้น และขอรับรองความยุติธรรมและความสะดวกในการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลดังกล่าว คุณตกลงว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดที่อาจมีต่อ TripAdvisor อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ต้องมีการไต่สวนและพิจารณาคดีในศาลที่มีขอบเขตอำนาจซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐแมสซาชูเซตส์ ไม่อนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้ในเขตอำนาจศาลที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวรรคนี้ไม่สามารถบังคับได้  ทั้งนี้ความที่กล่าวมาแล้วไม่บังคับใช้ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศถิ่นพำนักของคุณกำหนดให้ใช้กฎหมายอื่น และ/หรือเขตอำนาจศาลอื่นและไม่สามารถยกเว้นได้โดยสัญญา

โปรแกรมการแปลงสกุลเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนต่าง ๆ อ้างอิงตามแหล่งข้อมูลที่มีอยู่อย่างเปิดเผยโดยทั่วไป และควรใช้เป็นแนวทางเท่านั้น อัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้มีการตรวจสอบว่าถูกต้อง และอัตราแลกเปลี่ยนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ รายการอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่ได้รับการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน ข้อมูลที่แสดงในโปรแกรมนี้เชื่อว่ามีความถูกต้องพอสมควร แต่ TripAdvisor และ/หรือ บริษัทในเครือของ TripAdvisor ไม่รับรองหรือรับประกันความถูกต้องดังกล่าว ถ้าคุณต้องการใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเงิน บริษัทฯ ขอแนะนำให้คุณปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพที่ทรงคุณวุฒิด้านนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนอีกครั้ง บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากเพื่อการใช้งานเฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้น และห้ามจำหน่ายซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ และใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อการพาณิชย์โดยเด็ดขาด

การอนุญาตให้ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

หลายส่วนของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ TripAdvisor อาจใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ซึ่ง Tripadvisor ยอมรับการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดเฉพาะซึ่งมีผลบังคับใช้กับการใช้แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ TripAdvisor บางแอพพลิเคชัน กรุณาไปที่หน้าการอนุญาตให้ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่ออ่านคำบอกกล่าวที่เจาะจงเฉพาะแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ TripAdvisor

บททั่วไป

คุณตกลงว่าการเข้าทำข้อตกลงนี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้จะไม่ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบกิจการร่วมค้า สำนักงานตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือการจ้างงาน ระหว่างคุณกับกลุ่มบริษัท TripAdvisor Media และ/หรือบริษัทในเครือ

การปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ และไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ที่จำกัดสิทธิของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามการบังคับใช้กฎหมาย หรือข้อเรียกร้องหรือข้อกำหนดของทางราชการหรือทางกฎหมายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูลที่บริษัทฯ จัดหาหรือรวบรวมืที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าว ภายในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงว่าจะยื่นข้อเรียกร้องหรือมูลคดีใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณเข้าเว็บไซต์นี้หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ภายในเวลาสอง (2) ปีนับจากวันที่เกิดข้อเรียกร้องหรือมูลคดี มิฉะนั้นให้ถือว่าคุณสละสิทธิในข้อเรียกร้องหรือมูลคดีดังกล่าวโดยมิอาจเพิกถอนได้

ในกรณีที่มีการตัดสินว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้มีผลไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ คำปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ข้างต้น ข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้นั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อตกลงที่มีผลสมบูรณ์และใช้บังคับได้ซึ่งใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของข้อตกลงเดิมมากที่สุด และข้อบังคับที่เหลือตามข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

ข้อตกลงฉบับนี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อ้างอิงในข้อตกลงฉบับนี้) ให้ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณกับ TripAdvisor ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ และให้ใช้แทนการติดต่อสื่อสารและข้อเสนอทั้งปวงก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ระหว่างลูกค้ากับ TripAdvisor เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ข้อตกลงฉบับนี้ที่พิมพ์เป็นเอกสาร และการบอกกล่าวใด ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถนำมาใช้ในกระบวนพิจารณาคดีในศาลหรือในทางปกครองได้ โดยต้องอ้างอิงตามหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ภายในขอบเขตเดียวกันและภายใต้บังคับตามเงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกทางธุรกิจอื่น ๆ ที่จัดทำและเก็บรักษาในรูปแบบที่พิมพ์เป็นเอกสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จัดทำขึ้นตามภาษาที่ใช้บนเว็บไซต์ และ TripAdvisor จะไม่จัดเก็บข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่แสดงถึงความเห็นพ้องของคุณแยกเป็นรายบุคคล

เว็บไซต์อาจไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลาที่กำหนดหรืออย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเช่นบทบรรณาธิการ (Editorial Product) ภายใต้กฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้

ชื่อสมมุติของบริษัท ผลิตภัณฑ์ บุคคล บุคลิกลักษณะ และ/หรือข้อมูลที่ระบุในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงแทน บุคคล บริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์จริงแต่อย่างใด

ขอสงวนสิทธ์ิใด ๆ ที่ไม่ได้มอบไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

บริการความช่วยเหลือ

หากต้องการหาคำตอบให้คำถามของคุณ หรือหาวิธีติดต่อเรา กรุณาไปที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ หรือเขียนจดหมายมาหาเราได้ที่:

TripAdvisor LLC

400 1st Avenue

Needham, MA 02494, USA

©2016 TripAdvisor LLC. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

แก้ไขเมื่อ: 31 ตุลาคม 2016